111e First Brussels

Uit FOSwiki


09 team.png
14 voetstappen.png


111e First Brussels
(Landscouts)


Provincie: Vlaams-Brabant
Plaats: Tervuren

Opgericht: vermoedelijk 1925
Leden: ca. 200
Leiding: 30

Contact.png

Eenheidsleid(st)er: Carolyn Antrobus

Website: http://www.1stbrussels.be/06 boy.png
07 girl.png
Takindeling


Bevers-Zeehonden: van 6 jaar tot 9 jaar. VG's-Juniors: van 15 jaar tot 16 jaar.
Welpen: van 10 jaar tot 12 jaar. Seniors: van 17 jaar tot 18 jaar.
JVG's-Aspiranten: van 13 jaar tot 14 jaar. Leiding:vanaf 18 jaar


Artikel met First Brussels

Naar aanleiding van hun aansluiting bij FOS Open Scouting (2012) verscheen er op 23 oktober een artikel op de website van FOS Open Scouting.

Sinds dit scouts- en gidsenjaar hebben we er een eenheid bij: 111e FOS First Brussels. Een scoutsgroep zoals vele anderen, maar toch een tikkeltje anders zo blijkt want 111e FOS is eigenlijk een Britse scoutsgroep. Helen & Andy Williamson (VG-Aspirantenleiding) leggen jou graag uit waar hun eenheid voor staat.

"Nieuw? We bestaan al bijna 100 jaar!"

First Brussels is een stevig uit de kluiten gewassen scoutsgroep met meer dan 200 leden. Nieuw kan die groep dus niet zijn. Hoe lang bestaat de eenheid al? “De precieze datum waarop de eenheid is opgericht kennen we niet omdat de allereerste documenten verloren zijn gegaan. Maar de vroegste centrale registratie met het Britse Scout Association (TSA) is van 1925. We bestaan dus al bijna 100 jaar!”

Wat is het verhaal van First Brussels? “First Brussels begon als een klein groepje in de parochiezaal van de Anglicaanse kerk in Brussel en is verschillende keren verhuisd voordat wij in Tervuren bij 2 Britse Scholen terechtkwamen. Daarom is onze naam First Brussels, ook al zitten wij nu in Vlaams-Brabant. Wij zijn de laatste jaren blijven groeien en vandaag tellen we meer dan 200 leden. Dat wij al zolang bestaan laat zien dat er behoefte is aan onze groep. De meeste kinderen spreken geen Frans of Nederlands en kunnen dus moeilijk naar een lokale groep. Andere gezinnen willen dat hun kinderen meedoen aan een Engelstalig activiteit opdat de kinderen hun eigen taal en cultuur niet zouden vergeten. Spijtig genoeg is er niet genoeg plaats voor iedereen die wil meedoen waardoor wij met een wachtlijst moeten werken.”

Engels als voertaal

De kinderen & jongeren die deel uitmaken van First Brussels spreken voornamelijk Engels? Waar komen die kinderen dan vandaan? “Het zijn vooral ‘expats'. Dat wil zeggen, kinderen van buitenlanders die tijdelijk in België verblijven vanwege hun werk. Het zijn niet allemaal Britten. Er zijn ook mensen van andere nationaliteiten die naar Engelstalige scholen gaan. Het is wel belangrijk, om veiligheidsredenen, dat de leden al voldoende Engels spreken. Wij zijn geen taalbad! Voor kinderen die vaak verhuizen is het belangrijk om nog iets vertrouwds te kunnen doen in hun eigen taal. Veel van de leiders zijn ouders die kinderen in de groep hebben.”

Die expatkinderen blijven waarschijnlijk niet altijd hun hele scoutscarrière bij jullie eenheid. Is dat niet heel erg triest iedere keer als er iemand vertrekt? “Er is maar een klein aantal kinderen die hun hele scoutingcarrière bij ons blijft. Sommige blijven tot 18 jaar, maar dan vertrekken ze naar het buitenland om hoger onderwijs te volgen. Veel sluiten zich dan aan als leiding bij een plaatselijke groep. Momenteel hebben wij 3 jongvolwassenen die wel blijven studeren in België en bij de groep helpen. Het is natuurlijk niet leuk als mensen weggaan, maar dat maakt deel uit van elke expat-vereniging. Als er mensen weggaan, komen er meestal nieuwe bij om de lege plaatsen op te vullen. Dat zorgt voor een constante vernieuwing en geeft ons ook de uitdaging om steeds voldoende leiding te vinden.”

Buiten het taalverschil, zijn jullie dan een scoutsgroep zoals een ander binnen FOS Open Scouting met een zomerkamp, een vergadering elke week, … ? “Wij lijken veel op Vlaamse groepen behalve dan dat de takken samenkomen op verschillende momenten door de week, niet allemaal tegelijk op zondag. Onze jeugdspeltakken zijn: Beavers (6-7 jaar), Cubs (8-10), Scouts (10.5-13), Explorers (14-17) en Network (18-25, samen met andere Britse groepen). De leiding zijn vrijwilligers en bestaat uit een team van ongeveer 30 volwassen. We gaan meerdere keren per jaar op kamp. Met de Beavers en Cubs zijn dat enkel weekendkampen, maar de oudere takken hebben meestal ook een langer zomerkamp. In 2013 gaan wij waarschijnlijk naar de Noorse Jamboree met de 11-14 jarigen en naar Kandersteg met de 14-17 jarigen."

Een nieuw hoofdstuk: de aansluiting bij FOS Open Scouting

Jullie beslisten als scoutsgroep om jullie ook aan te sluiten bij een Vlaamse scoutsfederatie, en meer specifiek bij FOS Open Scouting. Waarom? “De belangrijkste motivatie om ons aan te sluiten bij een Vlaamse scoutsfederatie was dat we in orde zouden zijn met de lokale wetgeving en een aangepaste verzekering zouden kunnen bieden aan onze leden. Het is natuurlijk ook fijn om ons te integreren en contacten op te bouwen met lokale scouts. Wij zijn bovendien een niet-confessionele groep, gehuisvest in Vlaanderen. Het was dus logisch om voor een Vlaamse pluralistische organisatie te kiezen! Wij vonden het makkelijk om contacten te leggen met de federatie FOS Open Scouting en wij wisten dat er al buitenlandse groepen zich bij jullie hadden aangesloten, een Finse groep (78e FOS Tuulihaukat) bijvoorbeeld.”

Wat is volgens jullie het grootste verschil tussen scouting in de UK en scouting in België? “Het grootste verschil is waarschijnlijk de gemiddelde leeftijd van onze leiding. Je kan in TSA als leiding beginnen vanaf 18 jaar, maar er bestaat geen maximumleeftijd. Zo hebben wij bv. ook iemand van 67 jaar in de leiding. Je moet wel nog jong van geest zijn om zinvolle contacten met de leden te kunnen doen! De TSA-leiderscursussen en de EHBO-cursus zijn ook verplicht voor alle volwassenen, maar anders dan bij jullie worden die niet door de overheid erkend.

Er zijn ook strengere regels voor activiteiten en kampen, maar die hebben meestal te maken met de Britse wetgeving. Verder denk ik dat jullie iets meer nadruk leggen op buitenspel, terwijl wij iets diversere activiteiten en badges aanbieden, maar ik kan mij hierin natuurlijk vergissen…”

Jullie kiezen ervoor om jullie eigen TSA-uniform te houden, en dus niet over te schakelen naar het blauwe FOS-uniform. Waarom deze keuze?” “Ten eerste om praktische redenen. Het zou veel kosten als iedereen moet veranderen, en veel van onze leden komen van of gaan naar andere Britse groepen. De vier andere Britse groepen in de Benelux, dragen ook het Britse uniform. Wij zouden niet graag onze Britse identiteit helemaal verliezen, maar wij gaan daarnaast wel FOS-kentekens dragen!”

Wat heeft FOS Open Scouting gevraagd om te veranderen? Wat was er voor de federatie met andere woorden belangrijk? “Er zijn een aantal dingen die wij veranderen: TSA heeft een meer uitgesproken hiërarchie en is daardoor minder democratisch. Daarom heeft FOS ons gevraagd om jaarlijkse verkiezingen te houden voor de groepsleider, wat normaal niet gebeurt binnen TSA. Ook is er voor de groepsleider nu een beperktere ambtstermijn. We hebben samen met FOS Open Scouting een samenwerkingsdocument opgesteld waarin een aantal dingen zijn afgesproken.”

Same same, but different!

First Brussels maakt dus niet alleen deel uit van FOS Open Scouting, maar ook van TSA (Britse Scouts Association). Jullie volgen ook hetzelfde pedagogische programma als de scoutsgroepen in de UK. Maar wat houdt dat dan precies in? “Net als FOS Open Scouting heeft TSA ook richtlijnen over werkwijze, thema’s en methodes, en een badgewerking voor elke speltak. Je kunt er alles over vinden op hun website.(www.scouts.org.uk). Wij moeten werken volgens die richtlijnen maar we zijn wel vrij om onze activiteiten zelf in te vullen.”

First Brussels is ook nog lid van BSO: Britisch Scouts Overseas. Zijn er veel van die groepen? “British Scouting Overseas heeft in totaal 2.500 leden in 42 groepen buiten Groot-Brittannië. Ze bestaan vooral in landen waar er veel expats wonen en er nood is aan Engelstalige scouting voor hun kinderen.”

Leer ons kennen!

Nu je lid bent van FOS Open Scouting, ben je dan ook van plan om aan de cursussen deel te nemen, of om volgend jaar naar Saamdagen te komen? “Ik denk dat wij zeker mensen op de volgende Saamdagen zullen hebben, en eventueel ook op cursussen, al blijft er voor veel van onze leden een taalbarrière. Wij hebben zelf al een uitgebreid aanbod cursussen in het Engels. Wij staan zeker open voor samenwerking, en als je ons wil bezoeken mag je altijd contact opnemen via onze website, ofwel in het Engels of het Nederlands. Andere Fossers zijn dus zeker welkom om eens te komen kennismaken!”

Sinds kort dragen jullie trots de naam 111e FOS First Brussels. Eenheden mogen altijd zelf hun aansluitingsnummer kiezen: waarom 111? “Onze Britse nummer is 1e Brussel en 111e lijkt er het meest op. 1e FOS (Lange Wapper) en 11e FOS (Boekaniers) bleken al bezet te zijn…”

Vertel ons waarom First Brussels een supertoffe eenheid is!? “Wij doen heel veel fijne dingen, maar wat er bij ons misschien anders is? Veel van onze ouders hebben hoge functies bij de EG, NAVO of multinationale bedrijven. Die nemen we mee op kamp met de Beavers, waar ze samen met hun kind in een klein tentje slapen, en waar ze moeten meedoen met alle ludieke spelletjes. En ze vinden het ook nog tof!”

Is er iets wat jullie kwijt willen aan de andere eenheden van FOS Open Scouting? “Wij willen jullie bedanken dat wij ons bij jullie beweging mochten aansluiten en zien er naar uit om jullie beter te leren kennen!”