Actief pluralisme Bevers-Zeehonden

Uit FOSwiki

Bevers-Zeehonden zijn nog te jong om de volle draagkracht van openheid te bevatten. Dat neemt niet weg dat ze al een goed ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel hebben en zeer goed weten wat mag en niet mag.

Op een speelse manier kan je hen al vertrouwd maken met waarden zoals respect (bvb. voor ouderen), rechtvaardigheid (als jij iets mag, mogen de andere Bevers-Zeehonden dat ook), verdraagzaamheid (iedereen mag meespelen), eerlijkheid (liegen is uit den boze) en luisterbereidheid (als je niet luistert, kan je niet mee zijn) enz…