Actief pluralisme JVG's-Aspiranten

Uit FOSwiki

Onder invloed van hun omgeving (vrienden, ouders, media, school) beginnen JVG's-Aspiranten meningen te vormen over allerlei (maatschappelijke) problemen, situaties en personen. Ze toetsen hun overtuigingen vooral aan hun directe omgeving. Vaak denken ze nogal zwart-wit en clichématig, zonder dat ze rekening houden met de overtuiging van anderen.

Leid(st)ers hebben hierin een zeer belangrijke voorbeeldfunctie. Als ze zelf vooroordelen spuien, zal dit snel overgenomen worden door de JVG’s-Aspiranten. Daarom kijken leid(st)ers erop toe dat ieders opvatting aan bod komt. Meerdere ideeën kunnen en mogen naast elkaar bestaan. Ze stimuleren openheid van geest door geregeld activiteiten te organiseren waarbij JVG’s-Aspiranten in contact komen met andere samenlevingen, religies en gewoontes.