Actief pluralisme Seniors

Uit FOSwiki

Openheid is eerst en vooral een houding. Moderator(s) stimuleren de Seniors tot open communiceren, kritisch nadenken en het opbouwen van een genuanceerde mening. Er wordt veel gediscussieerd over actuele, maatschappelijke problemen. Als de groep ernaar streeft om in die ‘debatten’ clichés en platitudes te vermijden, vooroordelen te ontkrachten en echt naar elkaar te luisteren, dan kan dit erg leerrijk zijn voor alle partijen.

Openheid kan echter ook nog een stapje verder gaan dan alleen praten. De Seniors kunnen projecten opzetten rond en/of met maatschappelijk kwetsbare jongeren, religies, andere culturen, senioren enz… Ze kunnen er veel uit leren en brengen op die manier hun maatschappelijk engagement in de praktijk.