Actief pluralisme VG's-Juniors

Uit FOSwiki

De VG's-Juniors vormen meestal een hechte groep. Vaak kennen ze elkaar al lang en draaien ze al meerdere jaren mee in de eenheid. Dat zorgt ervoor dat ze soms moeilijk nieuwkomers (nieuwe leden en eerstejaars V/G’s-Juniors) in de tak kunnen aanvaarden. Hoe opener de groep, hoe makkelijker dit proces verloopt.

In een open groep is er veel ruimte voor discussies. De V/G’s-Juniors zijn vaak mondig en ze nemen geen blad voor de mond. Daarom zorgen leid(st)ers ervoor dat tijdens groepsgesprekken iedereen zijn zeg kan doen en naar elkaar luistert. Ze kijken erop toe dat de V/G’s-Juniors respect hebben voor elkaars overtuigingen. Leid(st)ers reageren tegen gesloten denkbeelden en vooroordelen. Ze brengen de V/G’s-Juniors geregeld in contact met nieuwe zaken en moedigen hen aan om vernieuwingen met open vizier tegemoet te treden.