Als ik iemand anders kon zijn

Uit FOSwiki

09 team.png

Auteur: Scouts et Guides Pluralistes de Belgique
Eenheid auteur: onbekend

Spelverloop:
Vraag aan de deelnemers om op een papiertje de naam te schrijven van een persoon die zij heel graag zouden willen zijn, een persoon waarmee ze zich graag zouden kunnen identificeren. Dit kan een sciencefiction personage zijn, een bekend figuur, een filmacteur/-actrice, een zanger, tekenfilmfiguur, politicus, leerkracht, familielid, leid(st)er, junglebookfiguur, …

Hierna kiezen de deelnemers de persoon waar ze het minst op willen lijken, iemand waarmee ze zich niet willen identificeren.

Tenslotte kiezen de deelnemers een persoon die op hen lijkt, een persoon of eigenschap die dicht staat bij het beeld dat ze van zichzelf hebben.

Elke keer dienen de deelnemers ook de redenen te noteren die hun keuze motiveerden.

Een maal iedereen zijn lijstje af heeft verdeel je de groep in kleinere groepjes van 3 tot 5 deelnemers. Iedere deelnemer verklaart zijn keuzes en redenen aan de groep. Probeer tijdens deze bespreking vooral in te gaan op de redenenen waarom ze bepaalde personen gekozen hebben. Welke waarden, karaktereigenschappen en dergelijke meer vinden ze belangrijk?

Advies voor debriefing:

Je kan beginnen met de volgende vragen:

  • Was iets verrassend voor jou? Waren sommige van de gekozen personen je niet gekend? Waarom?
  • Dacht je dat iemand jou naam op hun lijst zou zetten?
  • Als je nu opnieuw kon kiezen, zou je dan dezelfde personen kiezen?
  • Welke waarden kan je ontdekken door je keuzes?

Advies voor de leiding:

Deze activiteit kan meer succes hebben wanneer de deelnemers erover geïnformeerd zijn op voorhand. Deze extra tijd kan hen toelaten om foto’s en documentatie over hun keuzes te verzamelen.

Vertrouwen is een sleutelelement gedurende de discussietijd. Het is daarom aanbevolen om de deelnemers zelf spontaan hun groepjes te laten kiezen: ze kunnen niet bereid zijn om hun lijst aan iedereen te tonen.

Als de groep zichzelf niet goed genoeg indeelt, kan je dit zelf doen om er zo voor te zorgen dat de discussie plaats vindt onder de best mogelijke omstandigheden.

Het is van vitaal belang de deelnemers te herinneren aan het respect voor de vrijheid van meningsuiting, tolerantie, gevoeligheden en aanvaarding van elkaar. De deelnemers zullen zichzelf tonen doorheen de drie keuzes van personen. Één van die personen afbreken zal hetzelfde effect hebben op de persoon die dit personage koos.

Benodigdheden:Pen en papier

''Bronvermelding: Scouts & Guides Pluralistes de Belgique, Animer SPI - vivre les différences, fiche A36, 2004

Zij haalden de mosterd dan weer bij Brander P. e.a., educational kit All different All equal Education pack: ideas, resources, methods and activities for informal intercultural education with Young people and adults, Strasburg: European Youth Centre, 1995 ( © Council of Europe)''


Geschikt voor: Welpen,JVG's-Aspiranten,VG's-Juniors,Seniors
Soort activiteit: voor binnen,