Autowrak

Uit FOSwiki

09 team.png

Auteur: Saamdagen
Eenheid auteur: FOS Nationaal

Spelverloop:
Deze opdracht bestaat uit twee delen. In een eerste deel moeten ze iets doen in de wagen, in een tweede deel moeten ze iets doen met de wagen zelf. Ze krijgen hiervoor 15 minuten. Het autowrak heeft geen motor meer, maar wel nog 4 wielen.

Spelregels:

De volledige groep staat op 2 meter afstand aan de linker voorkant van de wagen. Bij het startsignaal opent de eerste speler de deur, kruipt in de wagen, slaat de deur terug dicht en gaat uit de wagen via de rechter achterdeur, die hij ook toeslaat. Eens die deur toe, mag de tweede speler vertrekken. Er moeten op deze manier 14 mensen door de wagen. Indien de ploeg met minder mensen is, moeten sommigen meerdere keren. In het tweede deel (onmiddellijk aansluitend op het eerste deel) moeten ze de wagen verplaatsen. Rond de wagen staat een rechthoek getekend. Parallel met de wagen staat op een drietal meter een identieke rechthoek. De ploeg moet de wagen in de lege rechthoek zien te krijgen.

Oplossing:

Als binnen de 15 minuten de opdracht tot een goed einde gebracht is, is de opdracht geslaagd.

Extra aandachtspunten

Aandacht voor veiligheid – de ploeg moet voor de eerste opdracht op een veilige afstand van de auto blijven staan.

  • De groep krijgt vooraf 1 minuut om zijn tactiek te bespreken, zodat ze na de eerste opdracht direct aan de tweede kunnen beginnen.
  • Er mag niemand in de auto zitten tijdens de tweede opdracht, ze kunnen eventueel wel opteren om via het raam bij te sturen.
  • Om de wagen te verplaatsen kunnen ze vooruit en achteruit rijden/duwen en sturen,ofwel proberen de wagen gewoon te verplaatsen. Hoe ze het doen is niet belangrijk, ze

moeten wel binnen de tijd zijn willen ze slagen.

Benodigdheden:

  • autowrak
  • Spuitbus om rechthoeken af te lijnen
  • Aantal begeleiders FOS: 1


Geschikt voor: VG's-Juniors,Seniors
Soort activiteit: voor op het plein/op tocht,