Balspelen (broeders van mowgli 1)

Uit FOSwiki
06 boy.png
07 girl.png
Balspelen (broeders van mowgli 1)

Auteur: onbekend
Tak(ken): alle


Wanneer.png

Duur van het spel: onbekend

Waar.png

Terrein: onbekend

Wie.png

Aantal leden: onbekend
Groepen: onbekend
Aantal begeleiders: onbekend
Taakomschrijving van de begeleiders: onbekend


Wat.png


Beginsituatie:
Bagheera vindt dat de jonge wolfjes niet vlug genoeg reageren als ze op jacht gaan. Hij besluit hen te helpen om hun re¬flexen te verbeteren en speelt een spelletje met de nesten.

Spelverloop:


  • Alle nesten staan rond Bagheera. Deze gooit een bal omhoog. De welp die hem vangt gooit hem ogenblik¬kelijk verder naar iemand van zijn eigen nest en roept "één". Vangt iemand van zijn eigen nest hem, dan roept deze "twee". Dit gaat door tot een nest 10 maal na elkaar de bal gevangen heeft. De andere nesten proberen voortdurend de bal in handen te krijgen om hem aan zijn eigen nest door te geven, in de hoop een doelpunt te behalen.
  • Mowgli en zijn broeders zitten in de jungle en hebben zopas lekker gegeten. Tabaqui en zijn soortgeno¬ten zijn stilletjes rond Mowgli en zijn vrienden geslopen en wachten nu op het vertrek van de wolven, om straks de voedselrest¬jes te kunnen opeten. De wolven hebben het gidorlog gezien en besluiten dat deze het te gemakkelijk opnemen om aan hun voedsel te geraken en vinden dat ze beter ook eens iets zouden moeten doen om aan hun eten te geraken. Daarom werpen ze de etensrestjes zo ver mogelijk in de jungle, zodat de jakhalzen ze moeten zoeken.

Twee groepen: Mowgli en Tabaqui. De groep van Mowgli staan op een rij achter elkaar in 't midden van een kring welke door de groep van de Tabaquis gevormd wordt. Akela gooit de bal naar nr. 1 der slagpar¬tij, die de bal met de vuist of vlakke hand wegslaat en ogenblikkelijk om haar eigen partij heen gaat draven; telkens als de welp weer vooraan is heeft hij een rondje gehaald. Ondertussen trachten de jakhalzen de bal zo vlug mogelijk te stoppen. Zodra één van hen de bal heeft, blijft hij op de plek waar hij hem gevangen heeft staan. De anderen rennen naar hem toe en vormen een lange rij achter hem. Zodra er iemand achter hem staat geeft deze de bal over zijn hoofd door tot aan de laatste van de rij. Wanneer de laatste de bal ontvangt roept hij "STOP". De groep van Mowgli houdt onmiddellijk op met rennen Zij heeft zoveel punten al¬s zij rondjes gehaald heeft. Halve of 3/4 rondjes tellen niet. De renner gaat achteraan de rij staan en Akela gooit de bal nu naar nr.2 van de slagpartij. Zodra allen van de groep van Mowgli een beurt gehad hebben worden de partijen gewisseld. Aan de veldpartij worden geen punten gegeven.

Materiaal:


bal

Waarom.png