Begeleiding

Uit FOSwiki

'Begeleiding' is een element uit de FOS-methode.


Verantwoordelijkheid, inspraak, zelfsturing, … leden hebben binnen scouting veel eigen inbreng. Toch kunnen ze niet zonder hun leiding. Zonder leiding geen scouting, dat is logisch. De leiding speelt binnen de werking een unieke en belangrijke rol:

  • Leiding bouwt een band op met de leden en helpt hen om zich te ontwikkelen. Ze ondersteunt de leden in het benoemen van hun kwaliteiten en groeikansen.
  • Leiding stimuleert het leerproces door prikkels te geven, nieuwe ideeën aan te reiken en de leden te laten stilstaan bij hun ervaringen. Ze kiest bewust een gevarieerd aanbod aan activiteiten dat kansen biedt aan alle leden om uit te blinken en te groeien.
  • Leiding begeleidt het groepsproces en draagt er zorg voor dat iedereen binnen de groep zich goed voelt.
  • Leiding draagt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de leden en voor het vlot verloop van de activiteiten.

Leid(st)er ben je dus vrijwillig, maar het is zeker niet vrijblijvend. Gelukkig sta je er niet alleen voor. Samen met je medeleiding werk je in groep aan een gemeenschappelijk doel en kan je de verantwoordelijkheid delen. Meer ervaren leiding helpt de nieuwelingen, terwijl de nieuwelingen in ruil frisse ideeën in de groep smijten. Op die manier blijf je ook als leid(st)er voortdurend groeien.

Bevers-Zeehonden

Bevers-Zeehonden zijn erg gevoelig aan de sfeer van hun omgeving. Ze hebben vertrouwen nodig om zich veilig te voelen. De leiding kan hen dat veiligheidsgevoel bezorgen als ze het onderling goed met elkaar kunnen vinden De leiding kan Bevers-Zeehonden voldoende zelfvertrouwen geven door een sfeer van geborgenheid te creëren. In een warme omgeving zijn Bevers-Zeehonden op hun gemak en durven ze meer.

Bevers-Zeehonden zijn beïnvloedbaar. Het goede voorbeeld zal dus snel overgenomen worden. Door hen complimentjes te geven kunnen ze gestimuleerd worden om hun best te doen en goed mee te spelen. Duidelijke grenzen, een strakke organisatie en open communicatie (ook met de ouders) dragen bij tot een gezellige sfeer.

Welpen

De leiding is een grote bron van vertrouwen voor Welpen. Bij hen vinden ze troost en vriendschap als ze een beetje heimwee, pijn of verdriet hebben. Door dat vertrouwen hebben ze meer durf en krijgen ze de mogelijkheid om zichzelf te zijn. Ook met de ouders moeten leid(st)ers een vertrouwensrelatie opbouwen. Dit kan door duidelijk te communiceren en door zelf een voorbeeld te zijn voor de Welpen.

Welpen zijn erg speels. Zonder duidelijke regels kan hun enthousiasme weleens leiden tot te wilde spelletjes, met alle conflicten en gevaren van dien. Daarom moeten leid(st)ers duidelijk stellen wat mag en niet mag. Af en toe moeten ze sterk bijsturen om de grenzen af te bakenen.

JVG's-Aspiranten

JVG’s-Aspiranten hebben doorgaans een goede band met hun leid(st)ers. Er is veel wederzijdse waardering en er bestaat vaak een sterke vertrouwensrelatie. Ze zitten in een veilige omgeving waarin ze niet onder druk staan en zich niet belachelijk maken als ze al eens de mist ingaan.

Leid(st)ers hebben een erg belangrijke rol in deze tak. JVG’s-Aspiranten hebben veel nood aan inspraak. Ze willen het gevoel hebben heel wat van de regels en de programmatie zelf te kunnen bepalen. Tegelijk zijn ze vaak te jong om de eindverantwoordelijkheid zelf te dragen en om grenzen te stellen. De leiding moet dus voldoende authenticiteit, gezag en maturiteit hebben om dit evenwicht te vinden en te bewaren.

VG's-Juniors

De interactie tussen leiding en VG’s-Juniors is één van de boeiendste aspecten van deze tak. Leiding en leden zitten vaak op dezelfde golflengte en hebben doorgaans veel respect voor elkaar. VG’s-Juniors zitten in volle persoonlijkheidsontwikkeling en vinden veel steun bij hun leiding. Ze kunnen zich ook zeer goed met de leiding identificeren. Ze hebben (deels) dezelfde interesses en passies. Leid(st)ers nemen hun VG’s-Juniors ernstig en betrekken hen bij zoveel mogelijk aspecten van de werking.

Deze intense band is een sterkte, maar tegelijk maakt dit het voor leid(st)ers moeilijk om duidelijke grenzen te stellen. Uiteindelijk zijn VG’s-Juniors nog (te) jong om het zonder leiding te stellen die voor hen de grenzen afbakent.

Seniors

De relatie tussen de Seniors en hun moderator(s) is heel bijzonder. De moderator is immers geen leid(st)er. Hij/zij ondersteunt hen waar nodig, spoort hen aan om hun grenzen te verleggen en om een beetje ambitieus en/of realistisch te zijn. Daarbuiten is de moderator vaak ook een vriend(in) voor zijn/haar Seniors. Ze kennen elkaar heel goed en hebben een intieme vertrouwensrelatie.

De moderator houdt zich op de achtergrond, maar aarzelt niet om zijn/haar steentje bij te dragen en te bemiddelen bij conflicten. Hij/zij stimuleert en motiveert de Seniors, kijkt toe of het groepsproces goed verloopt en behoedt de tak voor al te grote mislukkingen. Daarom behoudt hij/zij ook steeds enige afstand. Dit is noodzakelijk om een beetje gezag te hebben en een voorbeeldfunctie te behouden die je misschien verliest als ‘one of the guys’. Het is een dunne lijn…