Beverchallenger

Uit FOSwiki

09 team.png

Auteur: I. Vleermuis
Eenheid auteur: 226e De Leeuwerik

Spelverloop:
De gekende Scoutchallenger, maar dan voor bevers!


Op het terrein zijn 6 posten te vinden:

1) Beverlokaal

2) In het bos

3) Stamlokaal

4) Einde van de wegel

5) Achter het lokaal

6) Caravan

De bevers worden verdeeld in groepen van 3 of 4 personen. Elke groep vertrekt van een bepaalde begin punt. Eerst moeten ze een bepaalde opdracht uitvoeren, vervolgens krijgen ze een raadsel/hint/… naar hun volgende locatie.


Post 1:

Opdracht:

Plaats 6 Ventjes op de toren van pisa.


Van post 1 naar 2:

De groep moet een quiz vraag met 2 meerkeuze antwoorden oplossen, elk antwoord heeft een kleur, afhankelijk van hun antwoord moeten ze een touwenparcour in het bos volgen. Het foutieve kleur leidt naar nergens , de juiste kleur naar de locatie in het bos.


Post 2:

Opdracht:

De groep krijgt 1 specifiek object te zien, in een voelbak bevinden zich verscheidene andere objecten , de bevers moeten elk om de beurt in de voelbak voelen tot ze het juiste object er uit halen.


Van post 2 naar 3:

De groep krijgt een foto te zien , deze foto verwijst naar een plaats op het terrein , daar bevindt zich de volgende locatie.


Post 3:

Opdracht:

De bevers moeten de x aantal verschillen zoeken tussen 2 groepsfoto’s van de leiding.


Van post 3 naar 4:

De bevers moeten trekken aan een touwtje (dit hangt rond een balk en zo achter een tafel) bij het trekken aan het touwtje verschijnt de volgende locatie. Bij het stappen naar de volgende locatie heeft elke bever een autoband nodig (dus elke bever neemt een autoband mee)


Post 4:

Opdracht:

Hierbij moeten de bevers onder en boven een balk kruipen (ongeveer 4 balken) met hun autoband, dit kunnen ze doen in team of individueel. Vanaf alle autobanden de andere kant hebben bereikt is de opdracht geslaagd.


Van post 4 naar 5: De bevers nemen opnieuw hun autoband mee (deze moeten achterlaten aan het matieraallokaal), via een plattegrond gaan ze naar de volgende locatie.


Post 5:

Opdracht:

Hier moeten de bevers met een driepikkel een slalom parcour doen, zonder te veel water te morsen, is de hoeveelheid water minder dan een bepaalde aangeduide waarde moeten ze opnieuw beginnen.


Van post 5 naar 6:

Dit gebeurt via een fotozoektocht.


Post 6:

Opdracht:

De bevers moeten elk om beurt een x aantal tennisballen door een band gooien.


Post 6 naar 1:

Via kernwoorden wordt deze locatie omschreven (keeo, …)


Einde: Vanaf het team zen startpost opnieuw bereikt mag de leider die deze post bemant een fisé afsteken, zo is geweten wie de winnaar is . De winnaar mag op het einde van het spel dan ook de gouden 'slets' omhoogsteken!

Benodigdheden:.

- toren van Pisa

- 2 kleine meerkeuzevragen

- touw

- voelbak (plus wat objecten)

- luchtfoto van de locatie

- zoek de 7 verschillen v/d leiding

- autobanden

- sjorpalen (klein hindernissenparcour)

- plattegrond lokalen

- x aantal driepikkels

- fotozoektocht

- tennisballen

- klein beetje vuurwerk