Blauwe Wimpel

Uit FOSwiki

Historiek

Bwmast.jpg

De Blauwe Wimpel werd in het leven geroepen in de 19de eeuw, toen de wereldzeeën bevaren werden door immense zeilschepen. Voor de grote rederijen gold toen ook al de regels “time is money” en “time is of the essence”. De Engelse rederijen bekampten elkaar om met hun zeil- en passagiersschepen op een zo kort mogelijke tijd vanuit Bishop’s Rock (Zuid-Ierland) de oversteek naar New York (Ambrose lightship) te maken of omgekeerd. De Blauwe Wimpel, die sinds 1860 in gebruik kwam, was een onderscheiding die de winnaar kreeg wanneer hij een nieuw snelheidsrecord over de Atlantische oceaan vestigde. Uiteraard was de Blauwe Wimpel van groot belang voor trans-atlantische scheepvaartmaatschappijen. Het in handen hebben van deze trofee werkte prestige-verhogend zowel voor de rederij als voor de natie. Vooral tussen Groot-Brittannië, Duitsland en later Frankrijk was er hoge concurrentie. Hoewel de meeste maatschappijen beweerden dat veiligheid het belangrijkste was en snelheid pas op de tweede plaats kwam, staken ze het winnen van de Blauwe Wimpel niet onder stoelen of banken. Schepen met de titel “snelste schip” waren bijna altijd volgeboekt.

Als passagiers voor dat schip geen kaartje meer konden bemachtigen dan kozen ze toch vaak voor een schip van dezelfde maatschappij in plaats van de concurrent ( zelf als de oversteek hierdoor langer duurde ). Op deze manier had de hele vloot van de rederij profijt van een “Blauwe Wimpelhouder”. Ook de ontwikkeling van de scheepsbouw werd hierdoor gestimuleerd. In hun poging om steeds snellere en grotere schepen te bouwen pasten scheepswerven steeds modernere technologie toe in hun ontwerpen. Zo onstond schroefaandrijving, ijzer werd vervangen door staal en de zuigerstoommachine werd verdreven door een stoomturbine. In 1934 stelde het Engels parlementslid Harold Hales een gouden trofee beschikbaar aan de houder van de “Trophy for the Blue Riband of the Atlantic”. Hiervoor was de Blauwe Wimpel slechts een denkbeeldige prijs, hoogstens zichtbaar gemaakt door het dragen van een blauwe wimpel in de mast.

Moderne Blauwe Wimpel

De Blauwe Wimpel wordt in normale omstandigheden om de 2 jaar georganiseerd. Dit gebeurt beurtelings door FOS (Federatie voor Open Scoutisme) en Scouts en Gidsen Vlaanderen. De Blauwe Wimpel is in de eerste plaats een ontmoetingsplek waar vriendschapsbanden tussen verschillende sea-scouts aangehaald worden. Tevens is het een weekend met een competitief karakter! De bedoeling van de Blauwe Wimpel is de leden door sport en spel, met de juiste dosis inzet en lef, het beste uit zichzelf en hun team te halen om op deze manier te strijden voor onze eigen Blauwe Wimpel. In verschillende kwartieren proberen de teams gedurende het weekend zoveel mogelijk punten te scoren. Dit kunnen ze doen door allerlei proeven en typische nautische spelen tot een zo goed mogelijk einde te brengen.

Op deze nationale wedstrijd voor alle Belgische scoutsfederaties: FOS, Scouts en Gidsen Vlaanderen, Scouts et Guides Pluralistes de Belgique en Les Scouts. Verder worden op deze vriendschappelijke wedstrijd ook het Koninklijk Marine Kadettenkorps en enkele buitenlandse eenheden (voornamelijk uit Nederland) uitgenodigd.

Vorige edities

Logo-Blauwe-wimpel-RGB.jpg

2017 Antwerpen - 13de Zeescouts St-Joris

2015 Jambes

2013 Antwerpen - FOS, ploeg Vloot

2010 Brugge - VVKSM St-Leo

2008 Brussel - 75ste Sea Scouts en 140ste FOS Roodbaard

2005 Gent - 3de & 4de FOS De Wilde Eend

2002 Brugge - 11ste & 22ste FOS De Boekaniers

2000 Brussel

1998 Antwerpen - 1ste FOS Lange Wapper

1996 Brugge

1994 Oostende - 2de FOS Westhinder

Financiëel

Elke deelnemer betaalt een inschrijvingsgeld, op deze manier is de organisatie van een Blauwe Wimpel zelfbedruipend en zelfs winstgevend voor de organisator. Een dergelijk evenement zet eenheid op de kaart als nooit tevoren, het is een groot statement. Als je met je eenheid ook geïnteresseerd om de volgende editie te organiseren met je eenheid, aarzel dan niet om ons te contacteren voor meer info: [email protected] [1]