Bosspel: stasi

Uit FOSwiki

09 team.png

Auteur: roukan 11-12
Eenheid auteur: de vleermuis

Spelverloop:
We keren terug naar de tijd waarin Europa verdeeld was in twee naar ideologie verschillende kampen: het kapitalisme in het westen en het communisme in het oosten van het continent. Die verdeeldheid was het duidelijkst in Duitsland, daar het Ijzeren Gordijn (cf. W. Churchill) het land splitste in West-Duitsland of BRD en Oost-Duitsland of DDR waardoor families en vrienden meedogenloos van elkaar gescheiden werden en dier levens verzuurden door angst en frustratie. Nu was er één kerngebied in Oost-Duitsland dat wel degelijk belust was op verzet en zeker niet bij de proppen bleef zitten: Berlin. Berlin zelf was op zijn beurt nog eens omgeven door een ellelange betonnen massa die het ontsnappen uit Berlin tegenging: Der Berliner Mauer. De Berliners echter hadden genoeg van het isolatiegevoel en trachtten op alle mogelijke manieren de oversteek te wagen naar het vrije westen en konden daarbij rekenen op de hulp van hun verwanten uit de kapitalistische wereld. Maar niets was zonder gevaar in die tijd; de Stasi was altijd en overal daar waar je het onmogelijk achtte en sloeg alles gade. Kwam je als westerling op bezoek in de DDR en koesterde je het plan om een vriend of familielid mee te smokkelen naar het westen, liep je al gauw het risico zelf zonder papieren te vallen en het oosten niet meer uit te mogen. De geschiedenis leerde ons dat er enkele groepjes erg actief waren bij het overbrengen van verwanten van oost naar west, zij doorstonden douanecontroles en glipten telkens opnieuw door de vingers van de Stasi. Ontsnappingen m.b.v. zelfgemaakte luchtballonen en vliegtuigjes, tunnels en surfplanken klinken niet langer meer gek in de oren. Maar hoe ging het er nu echt aan toe daar in en rond Berlin?...

West en Oost zijn verdeeld door een lange grens over de hele breedte van het bos. Het westen plus Berlin zijn de welpen, het oosten is in handen van de leiding of de Stasi. Nu is het de bedoeling dat de welpen zoveel als mogelijk welpen uit Berlin naar het vrije westen brengen, maar wij als Stasi werken dit tegen zodat een competitie tussen welpen en leiding ontstaat. DE WESTERLING diens doel is om welpen uit Berlin een vals paspoort te bezorgen zodat die laatsten toegang krijgen tot het westen. De westerling vertrekt vanuit het westelijk kamp met een klevend etiket en een vertaalsleutel. Om de 5 minuten wordt na fluitsignaal de grenspost(op de grens tussen west en oost) geopend en bemand met een douanier (een leiding) die de westerlingen fouilleert (broekzakken, borstzakken), wanneer hij geen klevend etiket vindt is de westerling een legale bezoeker en krijgt deze een fluovestje aangereikt. Dat vestje zorgt ervoor dat hij niet getikt kan worden door de leiding. Nu kan iedere westerling ook buiten de openingstijden van de grenspost het oosten binnendringen, dit door onder de afspanning te kruipen. Op die manier lopen ze wel een groter gevaar want ze krijgen geen fluovestje en zijn dus kwetsbaar voor de Stasi. Wanneer een westerling het oosten binnen is, moet hij een Berliner zien te vinden om deze laatste zijn paspoort te vervalsen. Dit doet men door een etiket op het oorspronkelijk paspoort te kleven en vervolgens a.d.h.v. de vertaalsleutel de nieuwe naam te ontcijferen en op het etiket te schrijven. Wanneer de Berliner zijn vals paspoort heeft, moet hij maken dat hij zo snel mogelijk het westen bereikt en niet terug in de handen van de Stasi valt. HOE KOMT DE WESTERLING BERLIN BINNEN? Eenmaal dat de westerling (zonder of met fluovestje) het oosten binnen is, moet hij ofwel A. een reeds loslopende Berliner helpen met de paspoortvervalsing ofwel B. zelf Berlin binnen te gaan waardoor het makkelijker is om een Berliner mee te nemen. Om Berlin zelf binnen te gaan, moet de westerling door de knie-zone kruipen eer hij Berlin kan bereiken. Die knie-zone mag men dus enkel op de knieën doorsteken (enkel in het binnendringen van Berlin) wat het voor hen heel gevaarlijk maakt, want de leiding mag lopen in de knie-zone. Eenmaal binnen, nemen ze een Berliner mee en mogen ze allebei lopen door de knie-zone en maken dat ze ergens veilig de paspoortvervalsing kunnen doen. DE BERLINER is in het bezit van een Berlins paspoort, maar kan daarmee niet het westen binnen. Hij heeft een vals paspoort nodig dat hij kan maken met de hulp van een westerling. Pas wanneer de paspoortvervalsing voltooid is, kan hij naar het westen lopen en de grens over steken. Hierbij moet hij wel nog steeds opletten dat de Stasi hem niet bij de kraag vat en opnieuw naar Berlin brengt. HOE GAAT DE BERLINER BERLIN BUITEN? De Berliner kan ofwel A. met de hulp van een binnengedrongen westerling buiten Berlin, ofwel B. op eigen houtje, hij moet dan wel bij het verlaten van Berlin de knie-zone op de knieën doorsteken. Nu mag een Berliner enkel en alleen Berlin verlaten wanneer hij een spelletje petanque wint (zo dicht mogelijk bij het balletje), slechts dan kan hij ofwel door A. of door B. Berlin buiten komen. IN BERLIN zoeken de welpen 2 zaken: een kaart van het oostelijk deel waarop 3 plaatsen zijn aangeduid waar kistjes liggen verborgen en de cijfercodes van de kistjes (d.m.v. tips bv.). De kistjes bevatten materialen die hen tot voordeel zijn. I.E. extra fluovestjes (hierdoor kunnen ze niet getikt worden door de Stasi als ze niet aan paspoortvervalsing doen), scharen (om verwanten te bevrijden die zijn vastgebonden met spanbandjes) en geld (hiermee kunnen ze de Stasi omkopen). DE STASI of de leiding loopt in het oosten en tikt welpen en boeit ze met spanbandjes, na enige tijd maakt de Stasi hen los en breng ze naar Berlin. De Stasi mag geen welpen tikken die een fluojasje dragen, wel als zij met een fluojasje bezig zijn met de paspoortvervalsing van een Berliner, want dan zijn ze ook verdacht. Op fluitsignaal wordt de grenspost geopend en gaat een leiding die grenspost gaan bemannen. Tussen de openingstijden van de grenspost waakt de Stasi over de gehele afspanning en over heel het oosten.

Benodigdheden:- Afspanningsmateriaal (bv. wit-rood lint uit hubo) - Spanbandjes - Kleefetiketten - Vertaalsleutels - Paspoorten - Scharen - Fluo’s - Geld - Fluitje - Balken voor de grenspost

- petanque


Geschikt voor: Welpen,JVG's-Aspiranten,
Soort activiteit: voor in het bos,