Buitenleven bij seniors

Uit FOSwiki


Bij jongeren is er een drang naar openluchtleven aanwezig. Dit geld ook voor de seniors. De bewustwording bij de seniors van de omgeving en daarop inspelen zal groter zijn dan bij de andere takken. Het is dan ook logisch dat de seniortak hieraan meer en meer aandacht zal geven. De seniors belanden hier bij de natuur, die ze als dankbaar materiaal kunnen gebruiken. Natuur betekent ook de oorzaken van milieuvervuiling nagaan en het zoeken en beleven van nieuwe vormen 'sober' leven op het ritme van de natuur. Buitenleven hoeft niet in een bos, het kan in het centrum van een drukke stad, al was het maar om het verschil in hartslag te voelen tussen stad en volle natuur.

Projectvoorbeeld 1

Voorwoord

Als senior is men vaak buiten in de natuur. Maar wat weet men eigenlijk over het gebied waar men doorheen wandelt of fiets ? Met dit project is het tijd voor een natuurtocht.

Benodigdheden

Men dient in contact te komen met een natuurdeskundige. Daarna zoekt men een redelijk onbekend natuurgebied in de buurt van de eenheid. De natuurverkenning heeft tot doel in het natuurgebied een onderzoek te doen aan de hand van een aantal vragen (Wat voor planten komen er in het gebied voor ? Welke dieren leven er ? Enz...) Deze vragen worden opgemaakt in een voorbereidingscommissie. De deskundige kan hiermee helpen.

Werkwijze

Men verdeelt de seniortak in groepjes. Men geeft aan ieder groepje maximum vijf vragen over het natuurgebied. Men laat ieder groepje zoveel mogelijk informatie verzamelen. Met behulp van een cassetterecorder kunnen boswachters, natuurvrienden of bewoners worden geïnterviewd. De deskundige kan dan op zijn beurt meer laten zien van wat de seniors onderzocht hebben. Natuur is er niet alleen om naar te kijken, maar ook om te behouden. De deskundige kan de seniors ongetwijfeld ook een dag aan werk helpen. De technieken die men bij de scouts geleerd heeft zijn dan heel nuttig. Wat denkt men over een dagje wilgen knotten, hei opschonen of aan bosonderhoud doen ?

Variaties

Na een eerste tocht door de natuur zijn er talloze andere natuurprogramma's te bedenken die de moeite waard zijn. Wat denkt men bv. van een zeeweekend, een vogelweekend of een watertocht ?

Vervolgactiviteit

Als vervolgactiviteit kan men de bekende tochttechnieken aanpassen aan dit natuurthema. 'Ga bij de knotwilgen links af' in plaats van de gebruikelijke pijltjes. Tijdens de tocht kunnen de seniors natuuropdrachten uitvoeren.


Projectvoorbeeld 2

Een belangrijk project, zoniet het belangrijkste, is het zomerkamp. Het zomerkamp wordt georganiseerd door de seniors onder begeleiding van de moderator. Het zomerkamp bestaat in wezen uit een verzameling van verschillende projecten. Daarom is het van belang dat er vroeg genoeg aan de voorbereiding begonnen wordt. Als de keuze in het begin van het jaar reeds gemaakt is, kan men zelfs de wekelijkse vergaderingen daar op af stemmen. Het is best mogelijk dat er acties nodig zijn die geld opleveren, of dat er bepaalde technieken aangeleerd of opgefrist dienen te worden.

Wat er gaat gebeuren op het zomerkamp hangt van veel factoren af en hierbij kan men volgende vragen stellen :

 • Hoe lang gaan de seniors op kamp ? Welke periode ? Past het voor iedereen ?
 • Naar welk land : bekend of onbekend, bergen, bossen of open land, toeristisch of dunbevolkt, ... ?
 • Gaat men naar een georganiseerd (internationaal) kamp of dopt men zijn eigen boontjes ?
 • Gaat men samen met de eenheid op kamp of wordt het een apart seniorkamp ? En als het apart seniorkamp is, gaat men alleen of met bv. de seniors van een andere eenheid ?
 • Gaat het kamp door op één plaats of trekt men rond ?
 • Doet men het zomerkamp per fiets, te voet, met een kano of een zeilboot, met een busje, met de trein ?
 • Hoe gaat men kamperen ? Primitief ? Op een vijf-sterren-camping ?
 • Gaat iedereen mee ?
 • Hoe zit het met de financiën ? Is het eerder beperkt of heeft men een dikke portemonnee ?

Voor de seniors is hun zomerkamp een unieke gelegenheid om nieuwe mogelijkheden uit te proberen, te ontdekken wat een ander land of een andere cultuur te bieden heeft, om andere gebieden te 'verkennen'. Een nieuwe omgeving biedt andere ideeën voor programma's en uitwisseling : het is een onmisbare ervaring. Het enige wat de seniors nodig hebben is een goede stimulans ! En daar ligt nu de taak van de moderator. Hierbij kan de moderator gebruik maken van volgende vuistregels :

 • Als het kamp in het buitenland gehouden wordt, stimuleer seniors hier dan meer mee te doen. Het is niet voor niets dat scouting het internationale aspect hoog in het vaandel heeft staan. Meer te weten komen over andere culturen bevordert het begrip wereldwijd tussen de mensen.
 • Iedereen weet dat bevers in een bekende omgeving logeren, welpen en JV/JG's in een binnenaccommodatie of in grote tenten, V/G's in het typische V/G-tentenkamp. Een logische volgende stap voor seniors is dan een landelijke trektocht in binnen- of buitenland. Als het voor de seniortak beter is om een vaste plaats te hebben voor het zomerkamp, neemt men een lange zwerftocht op in het kampprogramma. Bedenk even wel dat een trektocht niet altijd te voet moet gebeuren.
 • Welke keuze er ook gemaakt wordt, één ding geld voor alle seniorkampen : zorg dat ze voor elke dag een programma hebben !


Zie ook

buitenland dag

Bron(nen)

Bron(nen):
 • seniorhandboek