Capture the flag (3/15 variant)

Uit FOSwiki

09 team.png

Auteur: Beloega
Eenheid auteur: 204de FOS De Tortels

Spelverloop:
De groep wordt verdeeld in twee teams. Elk team krijgt 3 vlaggen, een zaklamp en een stuk touw om hun kamp af te bakenen. De twee teams gaan nu elk in het bos hun kamp gaan maken. Tussen deze twee kampen wordt er door de leiding een derde kamp gemaakt waar een das op de grond ligt met een fluitje eraan. Ook hangt er aan een boom in de buurt een zakje met een timer en een zaklamp.

Op het fluitsignaal start het spel. Het veroveren van de middelste post is cruciaal in dit spel. Dit kan je doen door één van je vlaggen zo snel mogelijk in de das te steken die in dat kamp op de grond ligt. Als je het middelste kamp veroverd hebt blaas je eerst het fluitsignaal van je team (team 1 -.-, team 2: .-.) op het fluitje aan de das om duidelijk te maken aan de rest dat je het kamp veroverd hebt. Ook start je de timer in dit kamp. Verder krijg je 15 seconden om je voor te bereiden op mogelijke aanvallers.

De ploeg die de middelste post bezet heeft krijgt namelijk de rol van verdediger, dit wil zeggen dat hun kampen nu aangevallen kunnen worden. De andere ploeg wordt aanvaller, hun kamp kan nu niet aangevallen worden. Je kan een kamp aanvallen door er ongezien binnen te sluipen, als de verdediger echter je naam zegt voor je het kamp binnen raakt moet je terug naar je eigen kamp gaan. Elk kamp bevat een zaklamp waarmee één persoon in het kamp het gebied rond zijn kamp in de gaten kan houden. De zaklamp verlaat dus nooit het kamp.

Wat als iemand in je kamp binnen geraakt?

Als je erin slaagt om in het 'thuiskamp' van een team binnen te geraken mag je één van de vlaggen die in dat kamp staan meenemen. Als er in dat kamp reeds vlaggen van je eigen team staan, moet je eerst je eigen vlag meenemen. Als je erin slaagt om in het 'middelste kamp' binnen te geraken mag je de vlag die in deze post staat meenemen op voorwaarde dat je die kan verwisselen met één van je eigen vlaggen. (Je moet dus altijd één van je eigen vlaggen op zak hebben bij het binnensluipen van het middelste kamp). Wanneer je het middelste kamp binnengeraakt bent, fluit je het signaal van je team, herstart je de timer en keren de rollen om. Wanneer een tegenspeler één van je vlaggen gestolen heeft moet je hem eerst 15 seconden voorsprong geven. Daarna mag je er achterna om je vlag terug te halen, dit kan je doen door hem te tikken (of simpelweg af te nemen voor oudere takken). Als je rondloopt met een vlag van je eigen team kan die nooit afgenomen worden. Er mag wel nooit meer dan één iemand van hetzelfde team met een vlag van zijn eigen team rondlopen.

Als er na een kwartier niemand het middelste kamp herveroverd heeft krijgt die ploeg een punt. Ze fluiten --- op het fluitje in dit kamp en nemen hun vlag terug mee naar het thuiskamp. De eventueel reeds veroverde vlaggen blijven in het kamp van de tegenstander. Als iedereen terug in zijn kamp is fluit de leider terug en begint het spel opnieuw.

Hoe win je het spel?

Er zijn twee mogelijk manieren om het spel te winnen.

  • Je hebt alle vlaggen van het andere team in je eigen kamp.
  • Je hebt 3 punten behaald.

Benodigdheden:

  • 6 vlaggen (3 vlaggen per team).
  • 3 zaklampen.
  • 1 timer.
  • Een zakje om de timer en één zaklamp in op te bergen.
  • 1 fluitje bevestigd aan een das en een extra fluitje voor de leiding.
  • Markering om 3 kampen af te bakenen (bv. een stuk touw).