Categorie:Broeders van mowgli 1

Uit FOSwiki

Mowgli, het mensenkind, verdwaalt in de jungle; Shere-Khan, de tijger, jaagt het op om het te doden. Raksha en Vader Wolf zullen Mowgli opvoeden. Akela neemt hem op in de horde tijdens de raadsrotsvergadering op voorspraak van Baloo en afgekocht door de stier van Bagheera. Shere-Khan verliest een tweede maal het pleit.

pedagogische verantwoording

De klemtoon in dit verhaal ligt op het “groep-zijn” van de horde. Akela is de verpersoonlijking van orde en tucht. Hij zorgt er voor dat de spelregels, de voorwaarden tot opname, vervuld worden. Hij wijst ieder op zijn taak tegenover de nieuw opgenomenen : “Kijk goed toe Wolven”. Met een leider als Akela, een moeder als Raksha, een leermeester als Baloo, een vriend als Bagheera kan Mowgli zich thuisvoelen in de horde en zal hij beschermd worden tegen Shere Khan. Hij zal nog veel moeten leren. Mowgli evolueert door het verhaal zoals een jongen door de horde. In dit verhaal vinden we de basis van cubbing, onze welpentraining.

mowgli in het verhaal

Mowgli staat hier aan het beginpunt. Hij is ontvankelijk voor de wet en het leven van de horde. Hij dient enkel goed geleid te worden. In dit verhaal is Mowgli het symbool van de jongen die in de horde komt : hulpeloos, van goede wil, vol vertrouwen in de leiding, onbewust van zijn eigen mogelijkheden.

dieren in het verhaal

Akela: de grote grijze Eenzame is de echte leider van de horde. Hij kiest wat voor de horde het best is. De fiere leider spreekt de horde steeds aan met Vrij Volk en weet dat het woord “vrij”, verantwoordelijkheid, orde en tucht inhoudt. Kipling zegt dat hij door kracht en list de leider van zijn stam was, de beste jager en de sterkste wolf. Hij kijkt waakzaam toe maar laat het niet blijken. Zoals het past voor een goede leider in de jungle, kende Akela mens en dier. Voor alles is Akela echter de wolf die de wet handhaaft, ze doet eerbiedigen en ze uitvoert. Op de raad begint hij met de roep :“Gij kent de wet. Kijkt goed toe, o wolven.”

Baloo: “Het enige vreemde dier dat toegelaten is tot de Raad van de horde, Baloo de slaperige bruine beer, die aan de wolfsjongen de wet van de jungle onderricht.” De toon die Baloo op de Raad aanslaat is eerder sussend en verzoenend, daar hij zeker is van wat hij vooropstelt.

Bagheera: de zwarte panter “Iedereen kende Bagheera en niemand dacht eraan hem dwars te zitten, want hij was zo geslepen als Tabaqui, moedig als een buffel en roekeloos als een wilde olifant. Maar hij bezat een stem zo zacht als wilde honing, druipend van een boom, en een vel zachter dan dons.” Zijn spontane genegenheid voor Mowgli blijkt uit het feit dat hij een stier als losprijs geeft.

Raksha, moeder wolf, de duivelin, komt sterk op voor de verdediging van haar nest tegen Shere Khan. Ze is bewust van haar opvoedingstaak in verband met Mowgli en zijn broers.

Tabaqui : jakhals, kliekjesgast, herrieschopper, verklikker, profiteur, schotellikker. Als hij echter dol is, is iedereen bang.

Shere Khan : de tijger, Lungri de lamme, de gestreepte ossendoder die het op Mowgli, het kleine naakte mensenjong, gemunt heeft. Hij tracht de horde voor zich te winnen. Ondanks dit alles is het dier het symbool van de lafheid.

meesterwoorden

  • “Goede jacht aan allen die de Wet van de jungle houden.”
  • “Gij kent de wet, kijkt goed toe, o wolven.”