Categorie:Broeders van mowgli 2

Uit FOSwiki

inhoud

Akela wordt steeds zwakker. Onder invloed van Shere-Khan aanvaardt een groot deel van het junglevolk het mensenkind niet meer in de samenleving. Bagheera waarschuwt Mowgli herhaaldelijk voor het gevaar. Na het stelen van de Rode Bloem beschermt Mowgli Akela en keert naar de mensen terug met de belofte eens Shere Khan te doden.

pedagogische verantwoording

De horde is een vrij volk met alle gevolgen die daaruit voortvloeien :

 • gehoorzaamheid en trouw van de oudere wolven aan Akela: “Maar de ouderen van de horde overdonderden het met de roep : “Laat de Dode Wolf spreken.”
 • het beïnvloeden van de jongere wolven door Shere Khan. “Sommigen onder u eten vee en van de anderen heb ik gehoord dat Shere Khan hun geleerd heeft in de donkere nacht weg te slepen voor de boerenhutten.”

De leiders van de horde helpen en beschermen de onbezorgde Mowgli.

 • Bagheera : “Sla eerst toe en laat u daarna horen. Aan uw onbezorgdheid zien ze dat gij een mens zijt. Maar wees verstandig.”
 • Akela : “Het staat vast dat ik sterven moet en mijn leven is van geen waarde meer, anders zou ik het geven voor dat van het mensenjong.”

Toch neemt de onbezorgde mens de leiding van de jungle :

 • Bagheera : “Zelfs ik kan niet in uw ogen zien en ik werd nochtans onder mensen geboren en ik hou van u, broertje.”
 • Mowgli : “Wat ge wel en wat ge niet zult doen is niet uw zaak. Dat is de mijne.”

Zoals Akela en Bagheera het beste wensen voor Mowgli, zal ook de Oude Wolf de jongen leiden. De ganse raad (O.W. en gidsen) bepaalt de richting in het hordeleven.

mowgli in het verhaal

“Hij groeide verder en verder op en werd sterk zoals een jongen wordt die niet weet wat lessen leren is.” In Mowgli vinden we karaktereigenschappen van onze welp terug :

 • speelsheid : “Hij kwam er tot de ontdekking dat iedere wolf die hij starlings aankeek gedwongen werd de ogen neer te slaan, iets waarvan Mowgli voor de grap een gewoonte maakte”
 • gehoorzaamheid : “en Mowgli gehoorzaamde trouw.” “Nooit heeft hij een enkel woord van de junglewet gebroken.” (Akela)
 • lenigheid : “Op ’t laatste slingerd hij zich tussen de takken heen zo stout als de grijze aap.”
 • hulpvaardigheid : “er is geen wolf in onze horde uit wiens poten is geen doorn heb getrokken.”
 • vertrouwen : “ik heb de horde en ik heb u, en ook Baloo zou wel een paar klappen uitdelen om mijnentwille. Waarom dan bang zijn?”
 • overleg : “na heel lang bespieden slaagt hij erin de Rode Bloem te halen en te bewaren.”
 • fierheid : “zijn dan allen jakhalzen om te kruipen voor die slachter? Het leiderschap van de horde hoort aan de horde alleen.”
 • meesterschap over de dieren : “en om u dat wat duidelijker aan het verstand te brengen, heb ik, de mens, hier een beetje meegebracht van de Rode Bloem, waarvoor gij, honden, zo bang zijt.”
 • gevoeligheid : “toen begon er binnen in Mowgli iets pijn te doen, zoals hij nog nooit te voren had gevoeld.”

dieren in het verhaal

 • Vader Wolf : leidt Mowgli op als een echte wolf
 • Baheera : door zijn verblijf bij de mensen vreest de hele jungle Bagheera, “die langs alle kanten ogen en oren bezat.” Hij waarschuwt Mowgli voor het gevaar en vindt hoe Mowgli Shere Khan de baas kan blijven. Hij helpt Mowgli, uitgestoten door de horde, over de teleurstelling heen.
 • Akela : hoewel oud en zwak neemt de Dode Wolf het nog op voor Mowgli en de vrijheid van zijn volk.
 • Shere Khan : maakt weer aanspraak op zijn gemiste prooi. Hij buit de zwakheid uit van Akela en door allerlei praatjes wint hij de jonge wolven voor zijn zaak. Hij voelt zich reeds meester, maar slaat laf op de vlucht bij de afstraffing door Mowgli.

de meesterwoorden

 • ‘Sla eerst toe en laat je dan horen.’
 • ‘Er is geen wolf in onze horde uit wiens poot ik geen doorn getrokken heb.’

Pagina’s in categorie "Broeders van mowgli 2"

Deze categorie bevat de volgende 3 pagina’s, van in totaal 3.