Citroen Citroen (junglenamen)

Uit FOSwiki


Oxo.png
Citroen Citroen (junglenamen)

Auteur: Welpenhandboek
Tak(ken): Welpen
Type: klein spel

Spel:
De spelers zitten in kringen en onthouden de (jungle)namen van hun linker- en rechterbuur. Eén speler staat in het midden en wijst met de vinger iemand aan en zegt : “citroen, citroen, citroen, links (of rechts)” en telt dan vlug tot 10. De aangewezen welp moet op die tijd de naam zeggen van zijn linker- of rechtergebuur. Zo hij niet lukt moet hij in het midden. (na een tijdje verwisselen van plaats)