Coeducatie Bevers-Zeehonden

Uit FOSwiki

Bevers-Zeehonden spelen meestal samen zonder al te veel onderscheid te maken tussen jongens en meisjes. Ze staan er nog niet echt bij stil. Wel is het al zo dat jongens en meisjes van die leeftijd andere voorkeuren blijken te hebben, dus is het de taak van de leiding om een programma aan te bieden dat zowel de jongens als de meisjes aanspreekt. Coëducatie lijkt bij Bevers-Zeehonden vanzelfsprekend.

Leid(st)ers moeten er blijvend op letten dat coëducatie ook binnen de leiding zelf gerealiseerd wordt. Bevers-Zeehonden zijn beter af met een gemengde leiding, waarbij zowel jongens als meisjes, lief en stoer, vertegenwoordigd zijn.