Coeducatie VG's-Juniors

Uit FOSwiki

V/G’s-Juniors zijn volop in hun puberteit. Jongens halen langzamerhand hun achterstand in maturiteit op. Jongens en meisjes kunnen meestal goed met elkaar opschieten. Er ontstaan geregeld koppeltjes. Doorgaans kunnen ze goed met elkaar samenwerken.

Leid(st)ers maken geen onderscheid tussen jongens en meisjes. Iedereen wordt gelijk behandeld. Ze houden er wel rekening mee dat jongens en meisjes andere interesses hebben en bieden een evenwichtig programma aan. Ze kijken erop toe dat ieders privacy gerespecteerd wordt.