Coeducatie Welpen

Uit FOSwiki

Bij Welpen beginnen de verschillen tussen jongens en meisjes steeds duidelijker te worden. Meer dan bij Bevers-Zeehonden moeten leid(st)ers erop toezien dat ze een evenwichtig programma aanbieden. Jongens en meisjes krijgen immers andere interesses en worden niet noodzakelijk door dezelfde activiteiten geboeid. Nesten en groepjes bij spelen zijn in de mate van het mogelijke gelijk ingedeeld.

Leid(st)ers zorgen ervoor dat de Welpen zoveel mogelijk samen spelen en houden ook rekening met de eerste privacyeisen van de Welpen: gemengd slapen en douchen wordt in de meeste eenheden vermeden.

Meer