Crisissituatie

Uit FOSwiki


TIP
In geval van crisis kan je steeds op de noodlijn 0473/63 02 80 terecht. Een centrale brengt je in contact met iemand van de koepelfederatie. Hij of zij zal je met raad en daad bijstaan, zowel op het vlak van crisismanagment als bij de crisiscommunicatie.

Wat te doen bij een ongeval of crisissituatie?

1. Blijf kalm en reageer rustig 2. Leden Bekommer je eerst om de slachtoffers. Plaats ook onmiddellijk iemand van de leiding bij het slachtoffer of de betrokkenen en hou de rest van de groep van het gebeuren weg. Organiseer met de rest van de leiding iets dat de andere leden weer tot rust kan brengen (gesprek, wandeling,...) 3. Verwittig FOS In geval van nood kan je steeds bellen naar de FOS-noodlijn die 24 uur op 24 bereikbaar is:

0473 63 02 80

De noodlijn is 7 op 7 dagen, 24 uur op 24 uur bereikbaar. Je krijgt iemand aan de lijn van een gespecialiseerde firma. Hij of zij noteert je probleem en probeert zo snel mogelijk iemand te bereiken van FOS Nationaal. Eenmaal dit is gelukt, word je ofwel rechtstreeks doorgeschakeld, ofwel krijg je een belletje terug van een ervaren Fosser. Binnen de 10 minuten heb je zeker iemand aan de lijn. Die persoon zal je zo goed mogelijk helpen bij je problemen. Samen zoekt hij of zij met jou naar mogelijke oplossingen, experten of juiste instanties. In overleg met FOS kan alles geregeld worden op het vlak van verzekeringen, familiesteun, slachtofferhulp, persbenadering, dringende sociale interventie, enz.... Indien nodig verwittig je uiteraard eerst de hulpdiensten.

4. Communicatie • Wie: breng in kaart wie er allemaal moet geïnformeerd worden. • Wanneer: ken aan al die mensen een belang, en dus ook een volgorde toe. • Hoe: hoe ga je die mensen informeren? Persoonlijk, per telefoon, per brief, per mail, per sms, via de website, een crisisbijeenkomst, persconferentie, … • De kernboodschap: zet de kernboodschap op papier en zorg dat iedereen die bij de crisis betrokken is deze boodschap kent. Als je samen één verhaal brengt, sta je sterker. • De afspraken: zet ook een aantal afspraken op papier zoals de kernboodschap, wie de communicatie voor zijn rekening neemt, wie wanneer geïnformeerd wordt, wat wel en niet mag gezegd worden, … • Verdeel de taken: iedereen heeft zijn sterktes & zwaktes. Stel een team samen om de communicatie vlot te laten lopen. De ene neemt bvb. de ouders voor zich, de andere stelt een perstekst op, terwijl nog iemand anders het online gedeelte voor zijn rekening neemt. • Het totale plaatje: als alle bovenstaande vraagstukken zijn opgelost, bekijk dan het totale plaatje. Klopt het? Heb je voldoende gebruik gemaakt van je communicatiekanalen? Niets of niemand vergeten?

5. Praktisch

• Vraag aan de politie altijd het PV-nr • Polisnr FOS – Federatie OpenScoutisme (Arena):  Burgerlijke aansprakelijkheid: B.A. 1.119.468  Lichamelijke ongevallen: L.O. 1.119.467

6. Administratieve afwikkeling Stuur de aangifteformulieren binnen de week rechtstreeks naar de verzekeringsmaatschappij: N.V. ARENA TWEEKERKENSTRAAT 14 B-1000 BRUSSEL

8. Belangrijke telefoonnummers Medische spoeddienst: 100 Medische spoeddienst met GSM: 112 Politie: 101 Brandweer: 100 Antigifcentrum: 070 24 52 45 Aidstelefoon: 078 15 15 15 Zelfmoordpreventie: 02 649 95 55 Druglijn: 078 15 10 20 Awel (kinder- en jongerentelefoon): 102 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen: 03 230 41 90 Child Focus: 02 457 44 11 of 110 Instituut Tropische Geneeskunde: 0900 101 10

Wat te doen bij een ongeval of crisissituatie?

1. Blijf kalm en reageer rustig 2. Leden Bekommer je eerst om de slachtoffers. Plaats ook onmiddellijk iemand van de leiding bij het slachtoffer of de betrokkenen en hou de rest van de groep van het gebeuren weg. Organiseer met de rest van de leiding iets dat de andere leden weer tot rust kan brengen (gesprek, wandeling,...) 3. Verwittig FOS In geval van nood kan je steeds bellen naar de FOS-noodlijn die 24 uur op 24 bereikbaar is:

0473 63 02 80

De noodlijn is 7 op 7 dagen, 24 uur op 24 uur bereikbaar. Je krijgt iemand aan de lijn van een gespecialiseerde firma. Hij of zij noteert je probleem en probeert zo snel mogelijk iemand te bereiken van FOS Nationaal. Eenmaal dit is gelukt, word je ofwel rechtstreeks doorgeschakeld, ofwel krijg je een belletje terug van een ervaren Fosser. Binnen de 10 minuten heb je zeker iemand aan de lijn. Die persoon zal je zo goed mogelijk helpen bij je problemen. Samen zoekt hij of zij met jou naar mogelijke oplossingen, experten of juiste instanties. In overleg met FOS kan alles geregeld worden op het vlak van verzekeringen, familiesteun, slachtofferhulp, persbenadering, dringende sociale interventie, enz.... Indien nodig verwittig je uiteraard eerst de hulpdiensten.

4. Communicatie • Wie: breng in kaart wie er allemaal moet geïnformeerd worden. • Wanneer: ken aan al die mensen een belang, en dus ook een volgorde toe. • Hoe: hoe ga je die mensen informeren? Persoonlijk, per telefoon, per brief, per mail, per sms, via de website, een crisisbijeenkomst, persconferentie, … • De kernboodschap: zet de kernboodschap op papier en zorg dat iedereen die bij de crisis betrokken is deze boodschap kent. Als je samen één verhaal brengt, sta je sterker. • De afspraken: zet ook een aantal afspraken op papier zoals de kernboodschap, wie de communicatie voor zijn rekening neemt, wie wanneer geïnformeerd wordt, wat wel en niet mag gezegd worden, … • Verdeel de taken: iedereen heeft zijn sterktes & zwaktes. Stel een team samen om de communicatie vlot te laten lopen. De ene neemt bvb. de ouders voor zich, de andere stelt een perstekst op, terwijl nog iemand anders het online gedeelte voor zijn rekening neemt. • Het totale plaatje: als alle bovenstaande vraagstukken zijn opgelost, bekijk dan het totale plaatje. Klopt het? Heb je voldoende gebruik gemaakt van je communicatiekanalen? Niets of niemand vergeten?

5. Praktisch

• Vraag aan de politie altijd het PV-nr • Polisnr FOS – Federatie OpenScoutisme (Arena):  Burgerlijke aansprakelijkheid: B.A. 1.119.468  Lichamelijke ongevallen: L.O. 1.119.467

6. Administratieve afwikkeling Stuur de aangifteformulieren binnen de week rechtstreeks naar de verzekeringsmaatschappij: N.V. ARENA TWEEKERKENSTRAAT 14 B-1000 BRUSSEL

8. Belangrijke telefoonnummers Medische spoeddienst: 100 Medische spoeddienst met GSM: 112 Politie: 101 Brandweer: 100 Antigifcentrum: 070 24 52 45 Aidstelefoon: 078 15 15 15 Zelfmoordpreventie: 02 649 95 55 Druglijn: 078 15 10 20 Awel (kinder- en jongerentelefoon): 102 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen: 03 230 41 90 Child Focus: 02 457 44 11 of 110 Instituut Tropische Geneeskunde: 0900 101 10

Slachtofferhulp

Wanneer jij of iemand binnen je eenheid/leidersploeg met een misdrijf geconfronteerd wordt/werd, dan kan je altijd terecht bij slachtofferhulp. Het kan gaan om inbraak, aanranding, diefstal, verkrachting, bedreiging, slagen en verwondingen maar ook om verkeersongevallen en zelfdoding.

Waar kan je terecht?

Per gerechtelijk arrondissement is er één Centrum voor Algemeen Welzijnswerk verantwoordelijk voor slachtofferhulp. Een overzicht vind je [1].

Deze organisatie kan een antwoord bieden op heel wat vragen en gevoelens.

  Wat zijn uw rechten?
  Wat gebeurt er met uw klacht?
  Hoe verkrijgt u schadevergoeding?
  Welke zijn mogelijke reacties?
  Hoe krijgt u alles verwerkt?
  Wie of wat kan u daarbij helpen?

Wat doet slachtofferhulp?

  Praten over wat u overkomen is.
  Informatie en advies geven.
  Meegaan naar de politie, naar een arts, naar de rechtbank.
  Bemiddelen met uw advocaat, uw verzekering of het parket.
  U de weg wijzen naar andere mensen of diensten.

Hoe gaat het in zijn werk?

  De hulp is gratis.
  Slachtofferhulp werkt zowel met professionele als vrijwillige medewerkers.
  Een gesprek kan bij u thuis of op de dienst.
  Slachtofferhulp werkt onafhankelijk.
  Wat u vertelt, is vertrouwelijk.
  Slachtofferhulp werkt zowel individueel als in groep, zowel met kinderen als met volwassenen.

Wat te doen bij ... een ongeval met gewonden

 • Blijf kalm en handel doordacht.
 • Pas eerste hulp toe en/of verwittig de hulpdiensten.
 • Zorg dat de nodige papieren in orde gebracht worden voor de verzekeringen: laat de ongevalsaangifte invullen door de behandelende arts en geef deze mee aan de ouders. Lees meer over verzekeringen op de FOS-site.

Wat te doen bij ... een overlijden

Wat te doen bij ... materiële schade

 • Zorg dat de nodige papieren in orde gebracht worden voor de verzekeringen. Lees meer over verzekeringen op de FOS-site.

Wat te doen bij ... (een vermoeden van) seksueel misbruik

Wat te doen bij ... ernstige conflicten

Wat te doen bij ... agressie

Crisiscommunicatie