Cultuur en creativiteit VG's-Juniors

Uit FOSwiki

De VG's-Juniors zijn erg creatief in hun denken. Ze zijn onbevangen en laten hun creativiteit de vrije loop als ze het lokaal schilderen, een show in elkaar steken, toneelspelen, muziek maken, sjorconstructies maken e.d. Bovendien dompelen ze zich volledig onder in de jongerencultuur. Ze zijn vaak gefascineerd door een subcultuur waarmee ze zich identificeren. Dit uit zich in een muziekkeuze, in hun kledij en in het imago dat ze zich willen aanmeten.

Door die keuzes kan er enige concurrentie ontstaan tussen kliekjes met diverse interesses. Leid(st)ers kijken erop toe dat alle V/G’s-Juniors de ruimte krijgen om spontaan zichzelf te zijn. Ze moeten vrij zijn in hun keuzes, zonder dat ze het gevoel hebben genegeerd of uitgelachen te worden.