De 5 pijlers bij welpen

Uit FOSwikiVIJF PIJLERS : WAT WE WILLEN

ZELFWERKZAAMHEID – TEAMWORK – MEDEBEHEER – DIENSTGEDACHTE – ENGAGEMENT

Spelend in de horde bouwt een welp aan zijn persoonlijkheid. De vijf pijlers die samenvatten wat in de methode van guiding en scouting wordt nagestreefd, dienen hiervoor als steun (de 5 basispijlers, de steunpilaren van de methode); dit naast 2 andere belangrijke aandachtspunten nl. openheid en coëducatie.

zelfwerkzaamheid

Bij de jongste welpen slaat dit op de zelfredzaamheid, zoals zelf zijn schoenen dichtknopen, zich wassen, enz.

Het is noodzakelijk in de activiteiten elke welp de kans te geven zijn (haar) fantasie, op persoonlijk creatieve manier te uiten.

Voor de oudere welpen zijn er wel reeds individuele interesses gegroeid die men hun kan helpen zelf uit te bouwen. Daarom stimuleren we de badgewerking vooral bij de oudere welpen.

ZELFWERKZAAMHEID = ZICHZELF HEEL FLINK BEHELPEN,… - onze eigen fantasie op een creatieve manier uiten - ons eigen lichaam ontdekken en ontwikkelen - onze eigen wereld exploreren

ZELFWERKZAAMHEID is als leid(st)er oog hebben voor je welpen, open te staan voor hun ideëen, er durven op ingaan, hun de kans heven “zelf werkzaam” te zijn. Als Anja heel geïnteresseerd achter een vlinder aan gaat hollen, dan is zij op ontdekkingstocht, dan kan je daar als leid(st)er gebruik van maken, en zo Anja in haar zelfwerkzaamheid stimuleren.

ZELFWERKZAAMHEID stimuleren is een kwestie van impulsen is een houding van jou als leider Open staan voor iets nieuws, iets onverwachts, kijken waar er een impuls nodig is, (als die niet nodig is, laat je ze doen, laat je ze zelfwerkzaam zijn, want anders ga jij het voor hen doen) de juiste impuls geven, en ze dan terug laten verder spelen.

teamwork

Dat door de beperkte sociale rijpheid van de welpen van groepswerk weinig sprake kan zijn is vanzelfsprekend. Daarom is het gek een nestje te willen doen werken als een patrouille.

We laten ze liever ervaren hoe fijn het is met anderen te spelen, in één grote groep : één “happy family” te vormen. Daar zullen ze zich dan ook veilig kunnen voelen. Toch kunnen we ze nu en dan korte en eenvoudige dingen laten samen doen in kleinere groepjes (niet eens noodzakelijk per vast nest) zoals een groepsschilderij, een stukje spelen, iets opruimen, enz….

TEAMWORK = SAMEN SPELEN, ONTDEKKEN, FANTASEREN… - met de nadruk op “samen”


medebeheer - medeverantwoordelijkheid

Bij welpen luistert men regelmatig naar hun voorstellen. Dat kan op elk ogenblik gebeuren maar, “de raadsrots” is het uitgelezen moment. Wij doen niet eerst zelf voorstellen, we duiden niet zelf aan wie, waar aan meewerkt. Laat niet enkel de leiding hun voorstellen realiseren. Vraag duidelijk hoe zij de realisatie zien, wie gaat helpen. Als u onder uw oudere welpen nestleiders aanstelt, laat hen dan duidelijk aanvoelen dat ze een belangrijke continue (!) taak vervullen door het voorbeeld te zijn in het welpenspel.

Oudere welpen die geen nestleider zijn kunnen evenzeer medeverantwoordelijkheid dragen. Kleine opdrachten in groep, in het belang van de ganse horde stimuleren hun medeverantwoordelijkheid.

Geef hen de gelegenheid initiatieven te nemen bij het “spontaan spel” en knot die gave niet af door alle spontaniteit af te snijden en hen alleen jouw spelletjes te laten spelen. Al vlug zullen ze naar de vergadering komen met de idee : “Wat heeft Akela ons nu te bieden?”.

MEDEBEHEER- MEDEVERANTWOORDELIJKHEID = SAMEN BESLISSEN MET DE ANDEREN. - … maar ook de anderen mee laten beslissen

MEDEBEHEER met 8 tot 10 jarigen… … of denk je werkelijk dat jij wel altijd beter weet wat ze willen of wat nu wel het beste is voor hen?

Natuurlijk kan niet iedereen altijd gaan doen waar hij of zij zin in heeft, want anders komt er van je groep niets meer terecht. Maar geef hen de kans te zeggen wat ze willen doen, hoe ze het lokaal willen inrichten, wat ze zoal op kamp willen spelen, en hoe ze zich zullen verkleden, en hoe de groepsindeling zal zijn. Zorg dat iedereen inspraak krijgt, en dat het meer wordt dan hen alleen maar de kans geven “te zeggen” wat ze willen, zonder er daarna nog rekening mee te houden, want je hebt toch je programma zo mooi uitgestippeld en dat je hen in zo’n gesprekje niet om er praat met al je mooi gemotiveerde redenen, zodat JIJ toch maar lekker weer je zin krijgt. Geef hen de kans om niet mee te voetballen, om dat bord niet leeg te eten, om niet alleen in dat donker bos te moeten lopen,…

MEDEBEHEER is ook leren aanvaarden dat het niet altijd jouw willetjes (of grilletjes) kunnen zijn die ingewilligd worden, dat je samen met de anderen leeft. Heb ook oog voor iemand die niet zo spontaan zegt wat hij wel wil, maar die misschien komt vragen of hij een cola mag gaan kopen omdat hij dorst heeft, of dat hij naar het toilet moet.


dienstgedachte

We proberen de welp zijn egocentrische (en vaak egoïstische) houding te laten ontgroeien door het samenspelen met andere welpen.

Zo leert hij anderen kennen en leert hij iets toegeven.

DIENSTGEDACHTE = MET HET OOG VOOR DE ANDEREN - graag iets voor de ander doen, zomaar.

DIENSTGEDACHTE is meer dan het oude vrouwtje de straat over helpen - is met een glimlach boodschappen gaan doe als mama het vraagt - is papa helpen met het wassen van de auto, zonder daarom geld te verlangen - is helpen zoeken naar de kous van Patricia, terwijl je eigenlijk meer zin hebt te gaan voetballen - is …

DIENSTGEDACHTE kan je maar op je welpen overdragen, d.w.z. je kan het hen niet leren als je zelf niet tracht te leven met een dienst-gedachte.

En dan kunnen er moeilijke vragen komen, omdat je inconsequent bent misschien. Antwoord er altijd eerlijk op, stuur de kinderen niet met een kluitje in het riet (hoewel je het makkelijk zou kunnen). Alles is een streven naar, maar gebruik dit laatste niet als dekmantel voor jezelf, voor je eigen onvolkomenheden.

Straffen en belonen, remmen de persoonlijke inzet om iemand spontaan te gaan helpen. Leer blij zijn omdat je iemand kan helpen… … en als je echt zin hebt, vrees dan de straf niet.

DIENSTGEDACHTE is verder kijken dan je horde groot is, is je actief inzetten voor een betere wereld.

engagement

Het aansluiten bij de groep en het regelmatig bijwonen van de activiteiten betekenen voor de welp reeds een engagement, dat nog versterkt wordt door het uniform.

Daarom is de opvang en de voorstelling voor en van de groep reeds erg belangrijk. Men kan het engagement bij de welpen stimuleren door de kinderen te prijzen als ze uit zichzelf iets flink doen, of als ze voor iemand anders iets doen.

ENGAGEMENT = ZICH HONDERD PROCENT INZETTEN. - altijd naar de vergadering komen - flink meespelen - de afwas doen als ik die verantwoordelijkheid op me genomen heb

zijn stuk voor stuk ENGAGEMENTEN op welpenniveau. Wees daar attent voor, geef ze respons als ze zich inzetten.