De fundamenten - de basis

Uit FOSwiki

Dit is de oude versie van de Fundamenten. Lees hier de nieuwe Fundamenten van FOS Open Scouting.


Missie & Visie van Open Scouting

Open Scouting heeft, zonder naïef te zijn, een heel concreet doel voor ogen: kinderen en jongeren laten opgroeien in een democratische en rechtvaardige wereld. Dit werd heel krachtig geformuleerd in onze missie, een bondige tekst van slechts 6 zinnen, die als basis dient voor onze Fundamenten van Open Scouting. Onze visie, "Ik in Open Scouting", geeft aan elk lid een aantal heel concrete uitdagingen vanuit onze missie mee.

Open Scouting, een doel voor ogen...

Missie

FOS Open Scouting is een actief-pluralistische, internationaal gerichte scouts- en gidsenbeweging. Open Scouting is een plezierige vrijetijdsbesteding. Alle kinderen en jongeren vanaf 6 jaar zijn welkom.

Als vrienden helpen we elkaar groeien tot volwaardige en waarde(n)volle mensen in de maatschappij. Hiervoor gebruiken we de wet en belofte als leidraad.

Samen gaan wij op zoek naar meer zingeving voor ons bestaan in wederzijds respect. Zo bouwen wij aan een betere, meer democratische wereld.


Visie

Ik in Open Scouting

Om de missie te realiseren stelt FOS zichzelf, zijn leden, leiding en medewerkers, volgende uitdagingen:

Ik & mezelf

Binnen FOS kan ik groeien. Ik ontdek en ontwikkel mijn mogelijkheden. Ik ontplooi mezelf met vallen en opstaan. Ik ben creatief in mijn denken en doen. Binnen scouting leer ik op eigen benen staan. Ik leer verantwoordelijkheid dragen. Ik leer mijn mogelijkheden kennen. Ik ben zelfstandig en draag zorg voor mezelf. Zo groei ik op tot een volwaardig mens in de maatschappij.

Ik & de ander

Ik heb respect voor de ander en sta positief tegenover iedereen. Ik beschouw de ander als gelijkwaardig. Ik help onvoorwaardelijk waar ik kan. Ik ben altijd vriendelijk, eerlijk en gastvrij. Ik aanvaard dat anderen ook fouten maken.

Ik in de groep

Onze groep is een team, waarin we samen met onze vrienden plezier makenin een ontspannen sfeer. Elk lid is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in de groep. Bij ons is scouting een oefenterrein, waar je fouten mag maken.

Ik en mijn inzet

Ik engageer mij vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Ik durf initiatief nemen. Ik kan volhouden. Ik beloof enkel wat ik denk te kunnen waarmaken. Ik leer verantwoordelijkheid nemen.

Ik in de maatschappij

Door de maatschappij in vraag te stellen, bouw ik aan een betere, meer democratische en meer rechtvaardige (leef)wereld. Zo word ik een waardevolle mens in de maatschappij.

Ik op zoek

Ik ga samen met de anderen op zoek naar zingeving. Ik ontdek waarden, maak keuzes en handel ernaar. Ik ben bereid te luisteren naar de keuzes van anderen en toets de mijne aan de hand daarvan.inleiding - de basis - de drie zijden - de binnenkant - aan de slag - jaarthema