De ideale vg/junior leiding

Uit FOSwiki

Profiel VG-leiding

Houding

Als VG-Aspiranten leid(st)er ben je niet conservatief, dat strookt immers niet met de verwachtingen van de VG’s zelf. Je hebt veel voeling met hen en behandelt ze niet als kinderen. Je bent zelf ook niet kinderachtig. Je hebt een beetje mondigheid en zelfzekerheid nodig om hun waardering te krijgen. Zelf willen ze immers graag stoer overkomen.

Zin voor avontuur is ook mooi meegenomen. VG’s willen immers iets meemaken bij de socuts, zeker als ze op kamp zijn. Avontuurlijke activiteiten kunnen bedenken en plannen zal vast en zeker gewaardeerd worden. Die avontuurlijke ingesteldheid neemt niet weg dat je als vg-leider heel veel zin voor verantwoordelijkheid hebt. Uiteindelijk zijn de VG’s een uitgelaten bende die de risico’s niet schuwt. Het is broodnodig dat je de verantwoordelijkheid voor die groep kan dragen en nemen.

Creatief zijn en origineel uit de hoek komen is niet altijd even gemakkelijk. Nochtans zijn de VG’s een heel kritische leeftijdsgroep, die niet snel tevreden is. Doe daarom je best om aparte activiteiten uit je mouw te schudden. Als je de VG’s nieuwe ervaringen en impulsen bezorgt, dan zal hun enthousiasme grenzeloos zijn!

Via je activiteiten kan je de groep het best motiveren. Zelf meedoen en enthousiasme uitstralen zal daar in elk geval toe bijdragen. Doorgedreven evaluaties en veel inspraak geven zijn een noodzaak. De VG’s met een dipje verdienen absoluut een schouderklopje en/of een duwtje in de rug.

VG’s worstelen vaak met heel wat vragen en problemen die eigen zijn aan hun leeftijd (schoolmoeheid, generatieconflicten, liefdesperikelen,…). Ze verdienen het daarbij om ernstig genomen te worden. Doe dus je best om een luisterend oor te bieden en ze bij te staan met wat raad. Let wel op dat je je niet vertilt aan hun problemen. Vergeet nooit uit het oog dat je geen hulpverlener bent. Als het echt noodzakelijk is, moet je trachten hen door te wijzen naar professionele hulpverleners.

Niet alle VG’s zijn even mondig en zelfzeker, doordat ze nog een beetje met zichzelf worstelen. Vooral zij hebben soms een extra steuntje in de rug nodig. Zij verdienen wat meer van je aandacht. Probeer dus om de stille waters in de groep niet uit het oog te verliezen. Je weet nooit hoe belangrijk scouting wel is voor hen.

Relatie met de VG’s-Juniors

In je relatie met de VG’s is het belangrijk dat je enigszins afstand kan bewaren. Uiteraard heb je een vriendschapsband met de VG’s, maar die mag het gezag dat je nodig hebt niet in de weg staan. VG’s zijn immers geen volwassenen; ze hebben voor een goede gang van zaken begeleiding nodig.

Als leid(st)er is het wel heel belangrijk dat je op een ontspannen en losse manier omgaat met de VG’s. Enige flexibiliteit dringt zich op. VG’s zijn geen schapen die zich willoos aan je programma houden. Af en toe moet je de teugels kunnen vieren en de VG’s lekker hun gang laten gaan. De voorwaarde is natuurlijk dat ‘hun gang gaan’ niet betekent dat ze de hele dag op hun luie krent gaan zitten. Maar als ze alternatieven voorstellen of zelf met een geweldig idee op de proppen komen, dan bewijs je er iedereen een dienst mee door daar enthousiast op in te gaan.

Relatie met andere leid(st)ers

Het is belangrijk dat de VG-leiding een uitgebalanceerd team is dat streeft naar consensus en dat als hechte groep naar buiten kan treden. Samenwerking is immers een noodzaak. Het is belangrijk dat je in een team voldoende inbreng krijgt, terwijl je ook de anderen voldoende ruimte laat om te functioneren.

Het is in elke samenwerking nodig dat je de wil toont om te leren van de anderen. Je kan daarbij gerust kritisch zijn, zolang je ook openstaat voor kritiek en zelfkritisch bent.

Vaardigheden

Een basiskennis van technieken is gewoonweg nodig als je in de vg-leiding staat, al was het maar om met een gerust gemoed op kamp te kunnen gaan. Nieuwe leid(st)ers die deze kennis nog niet hebben, verdienen dus een spoedcursus.

Enige ervaring in het maken en begeleiden van spelen en in het organiseren van activiteiten is vast en zeker gewenst. De VG’s zijn immers een kritische groep, die al snel afhaakt als je met een zwak programma voor de dag komt. Als je zelf die ervaring (nog) niet hebt, is het kwestie van je goed te laten omringen.


Takleid(st)er

Algemeen: Maturiteit is erg belangrijk. Een takleid(st)er moet de groep in de hand hebben en gezag hebben. Daarom lijkt het aangewezen dat hij/zij niet in dezelfde school zit als de VG’s-Juniors.

Hij/zij is een aanspreekpunt voor de ouders en zorgt voor de contacten met de eenheidsleiding. Hij/zij zit ook de takraad voor en probeert zijn takleiding te managen en te motiveren.

Vaardigheden

Als takleider moet je verschillende rollen aankunnen, naargelang de omstandigheden. Soms moet je streng kunnen zijn, soms een diplomatische onderhandelaar, soms gewoon een toffe peer. Er bestaan geen regels over welke rol je wanneer moet aannemen. Dat is een beetje een kwestie van aanvoelen…

Organisatorische sterkte is een absolute must. De VG-tak is meestal niet de grootste, maar dat neemt niet weg dat iemand de train op de rails moet houden. Kunnen delegeren Kunnen omgaan met conflicten, zowel binnen de leiding als met de VG’s-Juniors.