De ideale welpenleiding

Uit FOSwiki

Dé ideale welpenleiding bestaat wellicht niet. Net zoals in elke andere tak zul je met problemen te maken hebben. Maar als leidingsploeg is het je verantwoordelijkheid om er het beste van te maken, hoe de tak ook functioneert.

Hoe dan ook, er bestaat toch een geïdealiseerd beeld, er bestaat zoiets als een 'voorbeeld'.

Als eerste moet de Takleider iemand zijn die de tak kan runnen. Hij/zij moet in staat zijn om:

  • Allerhande problemen op te lossen (zowel tussen leiding als tussen de welpen);
  • Een goede vertrouwensband te hebben met de ouders, maak contact;
  • De leidende fuctie op zich te nemen. Als Akela ben je hét voorbeeld voor de welpen, Akela neemt veel het woord;
  • Beslissingen te kunnen nemen wanneer de medeleiding het oneens is met elkaar;
  • Consequent te zijn en steeds een gekozen weg te volgen. Wijk niet af van eerder afgesproken regels met je medeleiding;
  • Open te staan voor vernieuwing. Nieuwe voorstellen van medeleiding moet besproken worden.

Met een goede takleider ben je al halfweg.

In het algemeen moet de welpenleiding (en dus ook de takleider) streng maar rechtvaardig zijn. Kies samen met je leidingsploeg steeds dezelfde reactie op een bepaalde actie zodat je functioneert als één geheel.

Daarnaast moet de welpenleiding een team zijn die openstaat voor plezier en lol! De welpen zijn een jonge leeftijdsgroep die ervan geniet als ze eens zot kunnen doen. Maak daarom vaak actieve spelen waardoor de energie van zowel jong als oud gebruikt wordt!

De welpen houden er ook van dat hun leiding meespeelt in een spel, zoek daarom wat actieve leiding om in je tak te staan. Want als de leiding alleen passief langs de kant zit, werkt dit demotiverend op de welpjes.

Zie ook