De lekker variërende quiz

Uit FOSwiki

09 team.png

Auteur: Kwikstaart
Eenheid auteur: 155e De Feniks

Spelverloop:

DE QUIZ WAARBIJ IEDEREEN WEL IETS TE DOEN HEEFT

Elke groep krijgt een papier met volgende onderwerpen op (# personen). Hierop schrijven ze de namen van de groepsleden wie denkt wat het best te kunnen (zonder meer uitleg te geven)

  • De tweelingen (1): deze persoon doet constant één iemand van de jury na
  • De opmerker (1): deze persoon moet tellen hoeveel keer iemand van de jury aan z'n neus krabt
  • De componisten (2): deze personen moeten een rap componeren over een strandbal
  • De denker (1): deze persoon moet op de centrale stoel komen zitten telkens een (rood) licht brandt (op verschillende momenten doet een jurylid onsubtiel een lichtje branden en wacht tot de eerste het doorgeeft) en een zin zeggen die van 't voren is meegedeeld (bv. De kat krabt de krollen van de trap + telkens nieuw zinnetje)
  • De cartoonisten (2): deze personen moeten karikaturen van de jury maken
  • De leergierigen (2): moeten op een bepaald moment in de quiz hun wet achterstevoren kunnen opzeggen en al zingend

Op het einde verdienen de besten nog extra punten (beste tweeling, beste opmerker: zat het dichts bij het aantal neuskrabbingen....)

DE QUIZ ZELF

Verschillende rondes:
1. Algemene ronde
2. Ronde rond scouts
zoals vragen rond BP...
3. Omgekeerde ronde
De quizmaster geeft het antwoord en de kinderen geven de vraag simpel voorbeeld: BP / Wie is de oprichter van de scouts
4. Nutteloze ronde
Wie is de leukste leiding?; hoeveel leiders hebben een relatie?

Benodigdheden:

  • Quizvragen
  • Papier
  • Stylo's
  • Lamp


Geschikt voor: JVG's-Aspiranten,
Soort activiteit: voor binnen,