De opbouw van een beveractiviteit

Uit FOSwiki

Het is voor deze jonge kinderen moeilijk om lang geboeid te zijn voor iets of een bepaalde bezigheid lang vol te houden. Een vergadering van twee uur is meestal genoeg van het goede. Wil je het toch wat langer trekken, zorg dan voor één of meer flinke onderbrekingen, een vieruurtje bijvoorbeeld. Als je er eens voor een hele dag wil op uittrekken, voorzie dan zeker dat er ouders (of extra leiding) meekunnen, want je zal je handen vol hebben.

Een beververgadering is altijd een spelvergadering. Het spel voor de bevers moet zo opgebouwd zijn dat het tegemoet komt aan de behoeften, de noden en de mogelijkheden van 5- tot 7-jarigen. En ... zeer belangrijk is dat het spel in de beverkolonie geen kopie mag zijn van wat er bij welpen gebeurt!!!

In elke vergadering dienen steeds vier spelmomenten aanwezig te zijn :


Spelen

De bedoeling moet zijn : LEREN SAMEN SPELEN.

Enkele wenken :

  1. De leiding moet spelen begeleiden en niet opdringen.
  2. Spontaan spel moet steeds als basis gebruikt worden, pik er op in met je voorbereide spelen.
  3. Wanneer een bevertje op de vergadering aankomt, geef het dan spelmateriaal, in afwachting dat iedereen aanwezig is.
  4. Speel zelf mee, maar wees niet de “sterkste”.
  5. Moedig aan, help.
  6. Sta met je programma altijd op voor vergaderingen : een programma is een hulpmiddel, niets meer!!!

Crea en expressie

De bedoeling is om door middel hiervan de verbeeldingskracht aan te moedigen en de beheersing van materiaal en lichaam te stimuleren. Op creatief vlak worden kinderen meestal nog te weinig gestimuleerd. Ze moeten de vrijheid krijgen iets te “maken” met materiaal en technieken, die ze zelf kunnen kiezen en meester worden. Daarom moet in een beverlokaal heelwat materiaal te “vinden” zijn waarmee je alle kanten uit kan : papier, verf, klei, zand, lappen stof, karton, enz. Het ontdekken van wat ze al dan niet kunnen, kortom het ontdekken van zichzelf, is eveneens een belangrijk aandachtspunt.

Ervaringen bieden en verwerken

Bedoeling is, de wereld rondom hen te verkennen. Ga met je bevers eens iets bekijken, laat ze ervaringen opdoen, speel er creatief op in. Vergeet ook de natuur niet. Leer ze allerlei dingen ontdekken.

Sfeer en fantasie

De bedoeling hiervan is, de verstandelijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. Het is belangrijk in te spelen op en te putten uit de haast bodemloze fantasie van de kinderen.