De rode honden: voorbeeldspelen

Uit FOSwiki


DE RODE HONDEN


MEESTERWOORDEN:

De wolven moeten een boodschap overbrengen naar Akela. Mowgli (nestleider) helpt hen omdat alleen hij alle meesterwoorden kent. Nestleider moet vooraf enkele meesterwoorden uit het hoofd kennen. Nestrijen. Elk nest krijgt 1 bal (= boodschap) .De nestleider staat vooraan in de rij. Nr. 1 gooit de bal over het hoofd naar nr.2, deze naar nr. 3 enz... Als Mowgli(nestleider) ziet dat de bal bij de laat¬ste komt roept hij een meesterwoord. Alle welpen staan nu met de benen gespreid en de bal gaat nu terug naar nr. 1 door de benen. De nestleider roept weer een meesterwoord en het nest vormt een cirkel met de NL in het midden. De bal gaat nu van Mowgli naar elke welp die in de kring staat en weer terug. Wanneer de bal de laatste maal bij de NL is roept deze weer een meesterwoord en gaat het nest links van de NL staan. De bal wordt nu gewoon doorgege¬ven. Wanneer de laat¬ste hem heeft rent deze achter het nest om en gaat rechts van het nest staan , die intussen een plaats naar links opgeschoven is. Als de NL weer op de plaat staat, gaat het nest vlug achter de NL staan en nu roepen ze allen samen een meesterwoord. (het vraagt nogal wat uitleg en ziet er moeilijk uit maar de welpen zijn zeer goed in staat dit uit te voeren).

Materiaal: bal
STERRENWERKING:

het “kleine volkje” is per ongeluk gestoord: Mowgli was op zoek naar voedsel voor Akela en heeft per ongeluk het kleine volkje gestoord. Ze zijn nu erg kribbig en Mowgli en zijn broeders willen hen terug rustig stemmen. Ze besluiten iets lekkers te maken voor de bijtjes. Ze gaan pannekoeken bakken. De ingrediënten kunnen ze verkrijgen door opdrachten uit te voeren. Er wordt per nest gewerkt. Het kleine volkje (leiding of welpen die reeds hun twee sterren hebben) kijkt goed toe, wie een bepaalde proef niet naar goed vermogen aflegt, wordt door een kribbig bijtje geprikt = één zwarte bol (kurk zwart maken). Als de opdracht geslaagd is krijg je één ingrediënt en een vermelding in je Mowgliboekje waar het van pas komt. Als de opdracht mislukt krijg je een extra proef (vraagjes of spelletjes in verband met sterrenwerking) enkele leuke opdrachtjes:

 • 2 eieren zoeken in de ..........., niet met je handen aanraken en naar Akela brengen ( 250gr bloem te verdienen)
 • elk een boterham eten met choco, zonder je handen te gebruiken ( 1 zakje vanillesuiker te verdienen)
 • tafellaken van onder gedekte tafel trekken (bekers met zand vullen , oude borden gebruiken), (buiten in het gras) ( 1 zakje vanillesuiker te verdienen
 • hoelahoepen en terwijl 2 instructietouwen met een platte knoop aan elkaar binden ( nog een zakje vanillesuiker)
 • elk een knoop aannaaien op een lapje stof, hiermee de eerste letter van je nestkleur vormen en op een stevig blad papier plakken en in je nesthoek hangen ( 1/2l melk te verdienen)
 • pakje maken en hierbij een platte knoop en een losse strop gebruiken ( servietten te verdienen)
 • uur lezen op invulblaadje of speeluurwerk ( boter
 • kledij wisselen onder elkaar, iedereen moet minstens 3 kledingstukken aan hebben die niet van hem/haar zijn ( pannekoekenpan te verdienen)
 • verkeersmemory ( pollepel)
 • elk een koksmuts maken ( garde)
 • elk bootst 3 dieren na ( pannekokenschepper)
 • telefoonnummers zoeken in tel.-boek ( lucifers)
 • menukaar maken voor een verjaardagsfeestje van een jarige gorilla met 7 gangen ( 1 l melk)
 • toren maken met conserveblikken van minsten 1 meter hoog en dan omvergooien met ballen ( chocopoeder)
 • parkoers afleggen met plastiek bekers op een plateau ( bekers vullen met water of zand) ( pot om deeg in te maken)

Laat de welpen zelf het deeg maken, zelf het vuur aansteken, zelf om beurt een pannekoek bakken, ze kunnen dat heel goed !

materiaal :

 • kaartjes in nestkleuren met opdrachten
 • per nest :2 eieren, 3 zakjes vanillesuiker, 1 1/2l melk , suiker voor op de pannekoeken, 250gr bloem, boter,
 • boterhammen, choco, touwtjes, wasgerief
 • hoelahoep, instructietouwen
 • tafelkleed, bekers, borden, bestekken
 • knopen, lapjes stof, naalden en garen, textiellijm
 • geschenkpapier en koordjes
 • speelgoeduurwerk of invulblaadjes
 • pannekoekenpannen, gardes, pollepels, kommen, pannekoekenscheppers
 • verkeersmemory
 • materiaal voor koksmutsen te maken = bvb. wit crepepapier
 • karton, nietjesmachine, plaklint
 • telefoonboek
 • leuk papier om menu op te maken
 • conservenblikjes, ballen
 • chocoladepoeder
 • plastic bekers en plateaus
 • kurk
 • ervoor zorgen dat iedereen zijn Mowgliboekje meebrengt !


KIMSPELEN:

de Waingundja wordt bewaakt door het Kleine Volkje, de welpen willen de rivier over steken :de welpen ( = Kleine Volkje) gaan met gespreide benen in een cirkel staan. Naargelang de grote van de horde, zijn er één of meerde welpen die in deze kring (= Waingundja) rondzwemmen. Ze zouden graag oversteken maar dat kunnen ze alleen maar door de mazen van het net . Alle welpen in de cirkel houden hun ogen gesloten en hun oren open. De welpen moeten proberen heel stil te ontsnappen tussen de benen door. Voelt of hoort iemand van het Kleine Volkje dat iemand door zijn benen tracht te ontsnappen, dan mag ij zich bukken (nog steeds met gesloten ogen) en de welp aantikken. Deze krijgt dan een prik van de spelbegeleider (zwarte bol op zijn gezicht). Ze kunnen natuurlijk ook verkeerd raden en dan krijgen zij een prik. Wie van de welpen drie keer geprikt is, komt in de kring staan en iemand zonder stippen uit de kring mag welp gaan spelen.

materiaal : kurk en lucifers (om de zwarte bollen aan te brengen)


Om de welpen te kiezen die binnenin mogen zwemmen speel je best een kiesspelletje, bv. : stukjes papier in een hoed met junglefiguren, wie een papiertje heeft met een welp erop mag gaan zwemmen.

materiaal : papiertjes met junglefiguurtjes, hoed


EXPRESSIE:


Nu Akela en zijn volgelingen te oud geworden zijn om veel op jacht te gaan , zitten ze vaak samen en halen oude herinneringen op en spelen leuke woordspelletjes


 • spinneweb: iedereen zit in een kring . Akela ook. Zij/hij heeft een bol touw in de hand en geeft het eind aan zijn buur. Deze begint een verhaal en ontrolt de bol terwijl hij naar iemand gaat die voor hem in de kring zit.. De verteller gaat op diens plaats zitten, houdt het touw vast, maar geeft hem de bol door. Deze welp bedenkt een vervolg op het verhaal en stapt naar iemand anders. Zo krijg je een spinneweb en vindt iedereen er zijn plezier in. Tenzij misschien diegene die op dat moment zijn verhaal vertelt en over de vele draden heen moet zien te geraken ...

materiaal : bol touw


verhaal in een zak : men plaats in een zak allerlei voorwerpen. een vrijwilliger neemt er toevallig drie uit en verzint een verhaal omtrent deze voorwerpen. Hij geeft de zak door, en de volgende neemt één voorwerp en vertelt een deel van het verhaal enz...

materiaal : zak met leuke voorwerpenhoe ziet de jouwe eruit?: duid iemand aan die het hordehol moet verlaten. De rest van de horde zit in een kring en kiest een deel van het lichaam, bv. een oog, een oor, een kin, een teennagel. De welp komt terug binnen, gaat de groep rond en vraagt: “ Hoe ziet de jouwe eruit?”, waarop men kan antwoorden “kort en vet” of “behaard”. Na een tijdje probeert de welp die de vragen stelt, te raden over welk lichaam het gaat.

materiaal : geen

AANDACHT EN BEHENDIGHEID:

Mowgli tracht de staart van de Dhole-leider te bemachtigen: We spelen op een afgebakend terrein. Eén van de welpen steekt zijn das in zijn gordel en wordt de Dhole-leider. De andere welpen moeten proberen de das - duivelstaart- uit te trekken zonder door de Dhole-leider te worden getikt. Wordt een welp geraakt door de hond, dan verandert hij in een standbeeld en mag geen voet meer verzetten; komt de hond toch in zijn nabijheid, dan mag hij nochtans proberen de duivelsstaart los te trekken. Wie hier in slaagt de staart in handen te krijgen, wordt “Dhole”. Als er een nieuwe “Dhole” in het spel komt, mogen de ‘bevroren’ welpen terug meelopen.

materiaal : 1 speeldas


NEW GAME:

Buldeo de dorpsjager is op jacht in de jungle, hij is op wolvenjacht. Mowgli probeert zoveel mogelijk “eenzamen” op te sporen en hen te overhalen tot de wolvenhorde toe te treden. De wolven zoeken lekkere wortels, want ze hebben honger. Het basisprincipe in dit spel is de rolwisseling, en het feit dat iedereen achter iemand aanzit en tegelijk door iemand achtervolgd wordt. We beginnen met 1 Buldeo, Mowgli, bv. 9 wolven en 9 eenzamen. Deze lopen rond en zijn te herkennen aan hun specifieke geluid. De jager roept voortdurend “pang-pang”, Mowgli “ wij zijn van één bloed”, de wolven zeggen “grom-grom” en de eenzamen “blaf-blaf”. Buldeo zit achter de wolven aan, de eenzamen interesseren hem niet. Mowgli bekeert de eenzamen. De eenzamen zitten achter de wolven aan. Als Buldeo een wolf tikt dan verandert deze in een wortel (het blijft dan ter plaatse staan, zwaait met de armen en roept “groei-groei”).Wanneer een wolf een wortel tikt, wordt die wortel opnieuw wolf. Als Mowgli een eenzame tikt, ontstaat daaruit een nieuwe wolf. Dus: Buldeo tikt de wolven, Mowgli tikt de eenzamen, de eenzamen zitten achter de wolven aan en de wolven “eten” de wortels op. Na 10 minuten is iedereen bek-af, dan kan je de rollen beginnen te verwisselen (Buldeo en Mowgli) of rollen toevoegen, bv. een onweer (“boeh”): de dieren zijn niet bang voor een onweer maar als een onweer Buldeo of Mowgli kan tikken, moet deze 30 sekonden gaan schuilen. Nog later komt Kaa en Hathi erbij. Al wie door Kaa “bevroren” wordt verandert in een boom, elke boom die door Hathi “ontworteld” wordt, veranderd in een wolf, enz ...

materiaal: fluit om rollenwissels aan te kondigen.

junglemap

DE RODE HONDEN

I. INHOUD

Op weg naar de raadsrots wordt Mowgli plots opgeschrikt door een gekend vreesaanjagend gehuil, de phieal, komende van de dhole, de vijanden van de wolvenhorde. Zijn woord getrouw zal Mowgli uitzien naar een middel om de vijanden te overwinnen, met de hulp van de sluwe, maar ook trouwe Kaa. Na een geweldige strijd bij de Waingundja op de plaats van de dood, wordt de zege behaald, geholpen door het Kleine Volkje, de bijen. Akela heeft zijn taak volbracht en sterft, terwijl Mowgli voorgoed terugkeert naar de mensen.

II. PEDAGOGISCHE VERANTWOORDING

a) het is zeker een verhaal dat spreekt tot de fantasie van de jongen, omdat het een kleurrijke voorstelling is van een actievolle scène, waar geweld en strijd de hoge tonen spelen. b) een hele serie eigenschappen die wij de jongen moeten aanleren, komen er in voor : 1. geest van samenhorigheid en broederliefde 2. dienst (zie verder Mowglifiguur) ridderlijke hulp 3. trouw aan gegeven woord (Mowglifiguur) 4. eerbied voor het gezag, alles gaat uit van Akela rond de raadsrots 5. strijd. Er moet iets gedaan worden, men moet zich kunnen inzetten voor iets, al is het soms gevaarlijk. De zege is des te mooier. 6. men moet de regels naleven en de wetten van de jungle kennen ook opmerkzaam zijn 7. de alleenstaande kan niets : samenwerken geeft goede resultaten. Iedereen is aangewezen op de hulp en de steun van anderen.

III. MOWGLI IN HET VERHAAL

Zo wordt men als men de raadgevingen volgt, als men luistert, uitkijkt, moedig is en durf heeft. “Akela was door de jaren wit geworden en Mowgli ging voor hem uit dankbaarheid op jacht. Hij herinnerde zich immers altijd, toen een zwarte panter een naakt, bruin jongetje in de horde bracht.” Daarom zal Mowgli en het Vrije Volk in de strijd tegen de dhole één van bloed zijn. “Zo was zijn woord.” Om hierin te lukken, vermits hij voldoende kennis in de loop van de jaren had opgedaan, zal hij de strijd voorbereiden. Moedig in de strijd, wijs in het beleid, zal hij op ’t ogenblik dat hij de mensenwereld zal ingaan mogen zeggen zijn dankbaarheid bewezen te hebben. Akela zal dan ook terecht mogen besluiten dat Mowgli de horde redde, gelijk hij weleer Mowgli had gered. Moge elke welp deze opgang kennen om later dienst te bewijzen.

IV. DIEREN IN HET VERHAAL

Akela : de oude leider van de horde. Hij is bezorgd om het lot van Mowgli, het mensenjong dat hij helpen opvoeden heeft, daarom geeft hij hem raad naar de mensen terug te keren alvorens de ganse horde zal uitgeroeid worden door de Rode honden. Akela, alhoewel al heel oud geworden, vecht nog mee met de horde tegen de dhole. Hij geeft zijn leven voor zijn volk dat hij steeds geholpen en geleid heeft door de goede en moeilijke dagen heen.

Kaa : heeft door zijn ouderdom en zijn sluwheid van nature uit reeds vele gevaren het hoofd geboden. Na een bezinning, eigen aan iemand die niet onverhoeds te werk gaat, is hij het die aan Mowgli de oplossing geeft en hem helpt in het grote problemen waarmee het Vrije Volk te kampen heeft.

het Kleine Volkje : treedt slechts op wanneer ze in “hun klein, eigen leventje” worden gestoord. Ze leven in massa en zijn zeer ingenomen met zichzelf.

de Dhole : heeft veel gemeen met het Kleine Volkje. Van het ogenblik dat zij zich op weg begeven gunnen ze niemand nog rust. Ze strijden hardnekkig voor hun vooropgesteld doel. Ze denken dat iedereen zich naar hun diktatoriale wil moet buigen, tot op het ogenblik dat zij hun meester ontmoeten. Dan zijn ze verloren. Eigenlijk zijn ze laf, want ze durven niet alleen optreden. Waar zij het door hun massa halen, winnen de wolven het door hun sluwheid.

Won-Tolla : was niet bij een horde aangesloten en draagt nu de gevolgen daarvan. Vỏỏr hij zijn persoonlijke wraak op de dhole zal nemen, verwittigt hij de horde van het komend gevaar.

de Horde : als gemeenschap speelt zij hier een grote rol. Ze vechten als één man om het plan van Mowgli ten uitvoer te brengen.

V. MEESTERWOORDEN

- Het is beter te sterven in de hord, dan eenzaam en zonder aanvoerder. - Eet, sprak Akela tot Won-Tolla, en gaf hem de buit die Mowgli hem juist gebracht had. - Er is nog nooit iets verloren gegaan door stilte. - Ik heb mijn woord gegeven. De bomen weten het, de rivier weet het, zolang de dhole niet verdwenen is, neem ik mijn woord niet terug. - Blijf bij hen, sprak Mowgli, elke hand hebben wij nodig.

VI. HET VERHAAL IN DE HORDE

A. Buitenactiviteiten

1. Bosspelen a) Na de strijd - na zwaar gevecht tussen de wolven en de Rode honden keert ieder naar zijn terrein terug : de Rode honden naar de Dekkan, de wolven naar de Sionieheuvelen - doch men moet voorzichtig zijn, het Kleine Volkje slaapt nog niet, en 3 prikken is dodelijk - de horde wordt in 3 groepen verdeeld : wolven, Rode honden en bijen - aan de ene zijde van het terrein is de Dekkan, aan de andere de Sionieheuvelen. In het midden ligt de Waingundja, met de plaats van de dood. Deze wordt bewaakt door het Kleine Volkje. - de wolven bevinden zich aan de zijde van de Dekkan, de Rode honden aan de overzijde - wanneer de wolven en de Rode honden de rivier oversteken, kunnen ze geprikt worden door de bijen. Ze geven dan een leven af. 3 maal geprikt is dood.

b) Bloedspoor van Wontolla De welpen worden in twee groepen verdeeld : de wolven en de Rode honden. De Rode honden wachten op de welpen boven de Plaats van de Dood. Het bloedspoor van Won-Tolla (rode papiertjes) leidt de wolven met Mowgli naar de plaats van de Dood. Wanneer de twee groepen elkaar ontmoeten, ontstaat er een gevecht (dassenroof). De leider van de Rode honden draagt een rode staart, Mowgli draagt geen staart. Alleen Mowgli kan de leider doden, de wolven en de Rode honden kunnen elkaar doden en geven dan een leven af (elke welp heeft 3 levens). De wolven helpen Mowgli op het spoor van de leider van de Rode honden. De Rode honden op hun beurt moeten hun leider verdedigen tegen Mowgli. Wanneer Mowgli de Rode Staart van de leider kan bemachtigen, is het spel uit. De Rode honden winnen het spel wanneer ze 10 levens meer kunnen bemachtigen dan de wolven.

c) Staartentrap – dassenroof De horde bezit een terrein of jachtgebied, te herkennen door een bepaald teken (kleurband bv.) rond de uiterste bomen van het speelterrein. De Rode honden moeten trachten het jachtgebied van de horde te roven door de banden af te trekken en bij te houden. Wolven en Rode honden kunnen gedood worden door dassenroof of staartentrap.

2. Estafetten a) opstellen in twee groepen. Aan iedere groep wordt een paal of een ander teken in de grond geplaatst. Op hetzelfde signaal moet een wolf en een Rode hond vertrekken en elkaar trachten in te halen. Ze moeten zo lopen :

groep 1 paal paal groep 2

b) Om het meeste jachtwild Opstellen in twee groepen. Voor iedere groep staat een doos met kleine opening groot genoeg om een hand in te steken, en gevuld met gesloten briefjes. Iedereen moet om beurten een briefje nemen waarop staat : “wolf” of “Rode hond”. Het is dus mogelijk dat een groep zichzelf doodt, want “In het donker ziet men niet goed waar men jaagt.”

3. Pleinspelen a) Roof de staart - de horde wordt in twee groepen verdeeld, de wolven en Rode honden. Verdeling zoals hiernaast. - beide kampen bewaken een aantal staarten van de Rode honden. - de bal wordt overgegooid van de wolven naar de honden, en terug. Zo blijft het duren tot iemand de bal kan pakken zonder dat deze de grond raakte. - wie de bal gevangen heeft, mag naar het ander terrein lopen en daar een staart gaan halen. - alvorens te vertrekken moet hij de bal in het ander kamp gooien. - terwijl de Rode honden achter de bal lopen, moet de wolf die de bal gepakt heeft, vlug door het kamp lopen, over de Plaats van de Dood en terug naar zijn eigen kamp. - de Rode honden trachten de overloper met de bal op te wachten in een van de kringen aan de rand van de Plaats van de Dood. - wanneer de overlopende wolf door de bal geraakt wordt, moet hij de staart terug geven. Wordt hij niet geraakt, dan mag hij de staart bij deze van zijn eigen kamp voegen. Het kamp dat het eerst alle staarten in zijn bezit heeft wint.

b) Bewaak de staart - Mowgli bewaakt de staart van de Rode Hond, die in een kring ligt. - Mowgli mag nochtans niet in die kring komen. - De Wolven trachten de staart naar hun kamp te brengen. Zij mogen wel in de kring komen. - De wolven kunnen niemand doden, zij kunnen wel de staart nemen. - De Rode Honden, die ook niet in de kring mogen komen, kunnen de wolven doden. - Mowgli kan de Rode Honden doden. - Wanneer een wolf erin lukt de staart te nemen en ermee naar zijn kamp te lopen kan hij onderweg nog aangetikt worden. - Waar hij gevat wordt, moet hij (op deze plaats) de staart laten liggen. - Iedereen gaat dan terug naar zijn eigen kamp, en op fluitsignaal trachten de wolven dan verder de staart binnen te brengen. - iedereen die eraan getikt wordt moet het spel verlaten. - De kampen wisselen : wanneer de staart binnengebracht wordt. Indien Mowgli door de kring loopt, moet hij het terrein verlaten en wordt er in de groep van de wolven een nieuwe Mowgli aangeduid.

c) Vlaggen : Mowgli brengt de staart binnen. Wolven in twee groepen verdeeld, staan naast elkaar op het terrein. Uit de eerste groep mag een Mowgli gekozen worden. Die loopt tot het einde van het terrein en neemt daar een staart van de Rode Honden, en komt zo vlug mogelijk terug naar zijn stam. Alle wolven uit groep B achtervolgen Mowgli. Mowgli moet blijven staan op de plaats waar hij aangetikt wordt. Dan loopt de Mowgli van groep B en de wolven van groep A achtervolgen hem. Nu is het weer de beurt aan groep A om een welp te laten uitlopen tot bij Mowgli, samen komen ze dan in de richting van de stam. Beiden blijven staan op de plaats waar ze aangetikt werden. Idem voor B. Het spel eindigt wanneer een Mowgli terugkeert in zijn stam.

B. Binnenactiviteiten 1. Spelen - kwis : twee groepen : aan iedere groep wordt beurtelings een vraag gesteld. Kan zij hierop antwoorden dan wordt er ofwel een wolf ofwel een Rode Hond gedood. Aanduiden op bord met kleur of met nummers wie er aan de winnende hand is.

2. Acteren Het verhaal kan in vier fragmenten geacteerd worden : De aankomst van Won-Tolla op de Raad. Het plan van Kaa en Mowgli. Mowgli en de Rode Honden. De dood van Akela. Deze fragmenten kunnen ook uitgebeeld worden door stilstaande groepen. De strijd uitbeelden van wolven en Rode Honden op muziek. Muziek : Moanin van plaat Impulse van Ray Charles Epim 5541 A Artone grammofoonplaten.

3. Knutselen - briefkaart van de Plaats van de Dood. Dit kan met zand en elementen uit de natuur, maar ook in papier. - collage op een bepaald tafereel uit het verhaal. Dit kan per nest of afzonderlijk uitgewerkt worden. - een rivier in klei uitwerken. Deze vullen met rood water. Rode Honden in papier uitknippen en de rivier laten afdrijven. Wiens hond het verst drijft alvorens onder te gaan, wint. - boom in karton uitsnijden of in hout uitzagen. In het midden wordt een opening gemaakt. Door deze opening wordt een koordje gestoken met de staart van de Rode Hond en door het trekken aan het koordje kan men de staart doen kwispelen. - mobiel maken : - karton : beschilderen of beplakken - papier : papiersnit (volume) (silhouet met insnijdingen) - geëxpondeerde P.C.V. (fabrieksmerken : Isomo, Frigolit) dieren uitsnijden met U-magic (niet plakken met synthetische lijm) - ijzerdraad (bloemisten – draad vogelkooitjes) - garendraad bv. alle thema’s laten we aan eigen fantasie over Het Kleine Volkje bijen maken in zijdepapier lichaam in karton of P.C.V. beschilderd vleugels in verschillende kleuren zijdepapier ophangen met draad aan zoldering op verschillende hoogten

C. Eendaagse jacht Eerste deel : aankomst van Won-Tolla op de Raad. Plan van Mowgli en Kaa om de Rode Honden aan te lokken. Mowgli moet zich flink voorbereiden om zich fit te houden.

10.00 u : schouwing – horderoep 10.15 u : vertrek 11.00 u : aankomst – geriefordening 11.10 u : verhaal : eerste deel 11.30 u : acteren van dit deel 12.00 u : spelen op L.O. eisen : de Rode Honden en de wolven maken zich gevechtsklaar 12.30 u : bik 13.00 u : natuurkennis : bezoek aan een imker (bijenkweker) bloemen zoeken waarvan de imker gesproken heeft 14.30 u : verhaal over het gevecht van de Rode Honden en de wolven. Groot bosspel op dit gevecht : dassenroof (zie bosspelen) 15.40 u : verhaal over de dood van Akela 15.45 u : knutselactiviteit 16.00 u : sluiting – vertrek.

Wij vonden nog volgende activiteiten op dit thema