De witte zeehond: voorbeeldspelen

Uit FOSwiki


DE WITTE ZEEHOND

INLEIDENDE NOTA

Dit verhaal behoort niet tot de Mowglireeks, maar zal, gezien het onderwerp vooral de zeewolfjes boeien. Het is eveneens een goede illustratie van de wet “is moedig en houdt vol”. In dit verhaal hebben de karakters van de dieren meer belang dan de actie.

I. INHOUD

Op Novastoshnah, het zeehondeneiland, wordt Kotick de witte zeehond geboren. Dit zal een totale ommekeer betekenen in het zeehondenleven. Kotick was de eerste zeehond die de afslachting van de Holluschickies (vrijgezellen) overleefde. Om zijn volk de totale uitmoording te besparen, gaat Kotick op zwerftocht door de Stille Oceaan, op zoek naar een veiliger zomerverblijf. Na contact met verschillende zeedieren vindt hij een geschikte plaats. Het moeilijkste in de opdracht van Kotick is het overtuigen van de anderen, om hun leven veilig te stellen. De oudere zeehonden hebben meer achting voor de kracht dan voor het verstand van de witte zeehond.

II. PEDAGOGISCHE VERANTWOORDING

Kotick, de witte zeehond, die reeds door zijn aparte vacht opviel in de groep zal door zijn moed en zijn uithoudingsvermogen zijn volk behoeden tegen de afslachting der mensen. Kotick is ook heel verstandig. Dit alles in tegenstelling met de andere zeehonden die zich sterk vasthouden aan traditie en gewoonten, zelfs als het hun ondergang kan betekenen.

III. KOTICK IN HET VERHAAL

moedig – volgt de zeehondenjagers : de enige die dat ook deed

- geeft niet op bij tegenslagen, durft heel alleen vechten tegen de onwillige zeehonden om ze een afstraffing te geven

idealist – hij wil zijn volk redden van de afslachting, terwijl de andere zeehonden maar willen laten begaan
volhardend – onderzoekt de ganse oceaan, ook al komt er niet vlug resultaat, en ook al lachen de anderen hem uit
eenvoudig – bluft niet met zijn uitzonderlijke eigenschappen

- staat open voor goede raad

vredelievend – als hij vecht, is het ook werkelijk uit noodzaak
goede daad – helpt een oude, zieke zeehond.

IV. DE ANDERE DIEREN IN HET VERHAAL

- Zeevang : . komt voor als een karikatuur, maar dan langs de sympathieke kant gezien, van de traditionele vader . hij ijvert voor zijn gezin, met hand en tand . maar offert tegelijk op het altaar van de publieke opinie : “wij hebben onze stand hoog te houden” . toch is er weinig nodig om hem voor zijn zoon te winnen : hij is de eerste die het voor hem opneemt - Matkah : . bezorgde moeder van Kotick. Fier op haar zoon. - de Zeehonden : . een verdeelde gemeenschap en toch een kuddevolk . onverstandig en gemakzuchtig . vasthoudend aan traditie en gewoonten . geen geloof in jongeren . een eigenwijs volkje . weinig verantwoordelijkheidszin - Sea Vitch : . heeft geen manieren, is onbeleefd, is ruw . een bluffer, egoïstisch . wil niet gestoord worden en weigert hulp . is lui en wil het niet bekennen.

V. MEESTERWOORDEN

Zeehond zit nooit een verslagen zeehond achterna, want dat is tegen de regels van het strand…

VI. HET VERHAAL IN DE HORDE

A. Buitenactiviteiten

1. Bosspelen

a) Wie geneest het grootste aantal zeehonden? Onder de zeehonden is een epidemie uitgebroken. Deze dieren kunnen echter genezen worden met bepaalde kruiden die hun door de vissen kunnen bezorgd worden. De gidsen zitten verscholen in het bos : walrus – haai – zeeleeuw – zeekoe. De overige welpen moeten deze vissen opzoeken en hun handtekening vragen. Indien ze de vier verschillende namen verzameld hebben, mogen ze bij Akela een groen leven (plant) halen. Het nest dat het meest levens verzameld heeft, wint het spel. Materiaal : groene levens.

b) Pas op voor de zeehondjagers! De zeehonden spelen onbezorgd op het eiland, de jagers komen hen gevangen nemen, Kotick en enkele vrienden kunnen hen verlossen. Uitwerking : horde verdelen in 3 groepen : - zeehonden : hebben spelwimpels : 3/5 horde - jagers : 1/5 horde - Kotick en zijn vrienden : 1/5 horde : hebben kaart met naam rond hoofd. De jagers gaan op zoek naar de zeehonden in het bos en nemen hen gevangen dassenroof. Dan brengen ze de zeehonden naar de fabriek waar ze in grote hokken opgesloten worden (kring in het bos). Nu komen Kotick en zijn vrienden in actie, ze besluipen de kring. Geraakt er één in de kring, dan zijn de zeehonden verlost. De jagers kunnen Kotick en zijn vrienden beletten de kring binnen te komen door hun naam te noemen (kaartje op het voorhoofd), waarna deze terug naar Sea Vitch (OW) moeten om een andere naam te halen. Het spel eindigt als alle zeehonden gevangen worden. c) Op zoek naar het nieuwe Novastoshnah 2 groepen : witte zeehonden en zwarte zeehonden. De witte zeehonden vinden een nieuw eiland, dat reeds bewoond is door zwarte zeehonden. Beide groepen zullen zich sterk verdedigen : a) om het eiland te veroveren b) om het eiland te verdedigen. Groep 1 draagt een witte band om het hoofd en bezitten elk een wit leven. Die van groep 2 een zwarte band en zwarte levens. Dassenroof. Indien een jongen 10 levens veroverd heeft kan hij die uitwisselen bij OW tegen een deel van de kaart waarop het eiland is aangeduid (in het bos). De groep die de kaart eerst kan samenstellen, wint. Voorstel : de jongens zoeken het nieuwe eiland op waar zich een kleine schat bevindt. Materieel : . witte en zwarte banden . witte en zwarte levens . speldassen . 2 in stukken gesneden kaarten . pak met snoepjes.

2. Estafetten a) De vuurdans Elk nest krijgt een brandende kaars en loopt er zig zag mee door de rij gevormd door zijn nest. Terug vooraan geeft hij de kaars door en plaatst zich als eerste van de rij, enz. De kaars mag niet uitdoven, anders vuur halen bij de startlijn. b) De tunnel der zeekoeien Kotick volgt de oude zeekoe door de rotstunnel onder water op zoek naar een nieuw eiland. De welpen staan op een rij de benen gespreid. De eerste welp van elke rij gooit de bal door de benentunnel en kruipt op handen en voeten onder de benen door, hij brengt de bal terug vooraan en geeft hem door aan de volgende welp.

3. Estafetten a) De jacht van Jaagtand De leiding gooit een bal omhoog (of laat een stok vallen) en roept de naam van een welp. Zodra deze de bal of de stok gevangen heeft roept hij ‘Jaagtand’. Al de zeehonden roeren niet meer. Dan laat Jaagtand zijn oogstraal naar de zeehonden gaan. Raakt hij een zeehond met de bal dan wordt deze laatste de opgooier. b) De wet van de sterkste Kotick moet bewijzen dat het zoeken naar een nieuw eiland nodig is en samen met zijn vrienden vecht Kotick tegen de oude zeehonden om hen te overtuigen. In een afgebakende ruimte 2 groepen tegenover mekaar. Door stoten van zitvlak tegen mekaar de tegenstrever uit de afgebakende ruimte zetten. c) Spel tegen de oude zeehonden In een kring staan al de zeehonden. Kotick heeft hen verteld over hun nieuw eiland. De zeehonden geloven hem niet. Kotick daagt ze uit tot een gevecht. Hij gooit ze een bal naar de benen. Wie geraakt wordt zal voortaan Kotick van buiten de kring helpen. De laatste wordt Kotick. d) Pleinspel De vrienden van de Witte Zeehond krijgen elk een bericht over de plaats van het nieuwe Novastoshnah. De 2 groepen staan op ongeveer 10 meter van elkaar. Hun ontvangstploeg staat tegenover hen :

A B OW B A

In het midden zorgen de OW voor een storingselement. De welpen van de uitzendploeg roepen het bericht naar hun ontvangstploeg. Zo vlug mogelijk het volledige bericht samenstellen. Dit bericht kan een opdracht inhouden of ook het begin betekenen van een speurtocht in 2 groepen. e) Pleinspel De Witte Zeehond en zijn vader zijn zoek. De andere zeehonden zoeken hen. De Regels van het Strand eisen dat er in de nabijheid van signalen niet geblaft wordt, want daarvoor kunnen strafpunten uitgeschreven worden door Zeevang. Kotick en zijn vader zijn in het bos verscholen. Zeevang en zijn zoon helpen de zeehonden in de juiste richting door signalen uit te sturen (bv. met een spiegel, met een hoorn). Zeevang geeft in ruil voor elke juiste opgeloste vraag een deel van het bericht over de vuurdans op de Galapagoseilanden. Per nest stellen ze dat bericht samen (elk deeltje van dat bericht bezit een kleur van het nest, dus het rode nest krijgt enkel rode berichtdeeltjes). f) Ik ben de koning van het kasteel (spel van de jonge zeehonden) De zeehonden spelen dit op de ‘gladde met wier begroeide rotsen’, maar moeten dan oppassen voor Jaagtand, de zwaardvis die steeds rondzwemt. Uitwerking : verschillende kringen (rotsen) op de grond tekenen. In elke kring staan twee verschillende welpen die mekaar uit de kring moeten duwen (op één been, armen gekruist). Jaagtand (OW) loopt rond tussen de kringen en doodt de zeehonden die in het water liggen. Deze dode zeehonden worden ook zwaardvis. Als er overal nog maar één zeehond staat, halveert men het aantal kringen, enz. tot er maar 1 zeehond op 1 rots achterblijft. Deze is Kotick.

B. Binnenactiviteiten

1. Spelen zie estafetten en pleinspelen

2. Acteren

3. Knutselen zie ééndaagse jacht

4. Zang en dans

C. Themavergaderingen en ééndaagse jacht a) Waterspelen

vang de zeehonden : variante (gendarm en dief). Jagers komen zeehonden in het water vangen (tikken) – brengen hen op het droge waar ze een ketting vormen. Andere nog vrije zeehonden mogen verlossen.
pas op voor de Jaagtand : overloop in een beek.
hongersnood bij de zeehonden en de zeeleeuwen : er is bijna geen vis meer in de omgeving van de Galapagoseilanden, voor elk visje wordt er gevochten.

Uitwerking : horde in 2 delen – zeehonden en zeeleeuwen – Ze staan in het water, op 2 lijnen, ongeveer 10 meter van elkaar. Nummeren van de welpen. OW noemt een nummer en werpt visje (hout-hoorn) in het water midden tussen de lijnen. De 2 welpen komen naar het midden gelopen. De welp die het eerste de vis heeft, verdient een punt.

pas op voor de kleingelovige zeehonden : variante op jagersbal
Kotick ontneemt een prooi aan Jaagtand : welpen in kring – Jaagtand in midden – geblinddoekt. Voor Jaagtand drijft een vis op het water. Akela noemt een welp (zeehond) die tracht de vis voor Jaagtand weg te nemen. Jaagtand kan de zeehond doden door de richting aan te duiden waaruit deze komt. Kan de zeehond de prooi wegnemen, dan wordt hij Jaagtand.

Jaagtand komt dan in de kring. b) Eéndaagse jacht 10.00 u : schouwing, wet, gebed. Meesterwoorden : “Zeehond zit nooit een verslagen zeehond achterna, want dit is tegen de Regels van het Strand.” 10.45 u : aankomst, ordening gerief, mededelingen. 11.00 u : verhaal : de Witte Zeehond. 11.20 u : dorpsspel : de Witte Zeehond op zoek naar de plaats waar de mensen nooit komen. Bloedsporen brengen hem bij de andere zeehonden (zeehondenprenten of tekeningen op kaarten). Tussen deze onverschillige zeehonden bevindt zich een zeeleeuw (groter kaartje of van een andere kleur). Op de achterzijde hiervan de aanduiding van het Walruseiland, bepaalde plaats in het dorp. In de omgeving bevindt zich Zea Vitch (OW). Deze geeft de kenmerken van de zeekoe, een eigenaardig lelijk type (verklede OW). De zeekoe brengt Kotick bij het gebied door sporen (briefjes die de OW afgeeft) te geven waarop in rallystijl de weg naar dit terrein aangegeven wordt. 12.15 u : bikke-bik 13.00 u : knutselen : zeehonden maskers maken 13.30 u : spel : pas op voor de zeehondenjagers (dit spel met de geknutselde maskers) 14.00 u : bezoek aan de ‘zoo’! Speciaal attent makend op de dieren die enig verband hebben met dit verhaal. 15.00 u : estafetten . de vuurdans (kaars kan ook voorgesteld worden door rol karton met bovenop een balletje) . de tunnel der zeekoeien . de zeehonden veroveren plaats. De eerste zeehond (van elk nest) bakent met 4 stokjes zijn kamp af rond een rechtstaande wimpel. De tweede neemt deze stokjes en doet hetzelfde rond zijn wimpel. 15.15 u : waterspelen 15.45 u : variante op acteren : grote kring, een OW omschrijft sommige scènes uit het verhaal. Samen zoeken naar bewegingen die erbij passen en dan in kring of los uitvoeren. Telkens wanneer de naam Kotick geroepen wordt, wordt de kring opnieuw gevormd. 16.00 u : orde terrein. Reis huiswaarts.

VII. VERKLARING VAN WOORDEN

. Kotick : de witte zeehond . Zeevang : vader van de witte zeehond . Matkah : moeder van de witte zeehond . Holluschickie : jonggezellen bij de zeehonden . Novastoshnah : zomerverblijfplaats van de zeehonden, uiterst NO-punt van het St-Pauluseiland, heel ver in de Behringzee . Lukannon : strand waar de Holluschickies speelden . Ottereiland : veiliger strand, waar een deel van de jonge zeehonden naartoe trokken . Hutchinson’s Hill : heuvel op Novastoshnah . Vuurdans : soort waterballet van de jonge zeehonden . Kerick Bootrin : hoofd van de zeehondenjagers, bijgelovig bang voor Kotick . Patalamon : zoon van Kerick Booterin . Aleoeten : volk waartoe de zeehondenjagers behoorden . Zaharof : Aleoet die in een storm omkwam . Jaagtand : de Doder, de zwaardvis . Zeezwijn : de bruinvis . Sea Vitch : de vette, lelijke, opgezwollen, puistige, dikgenekte en langgetande walrus uit het noorden van de Stille Oceaan . Zeekoe : lelijkste dier van de Stille Oceaan, kan niet spreken doch is zeer wijs en helpt Kotick aan het langgezochte veilige eiland . Limmershim : winterkoninkje . Scoochnie : zeeleeuw . Chikies : zeemeeuwen . Gooverooskies : gespikkelde meeuwen . Epatkas : duikmeeuwen.