Drugs in de eenheid

Uit FOSwiki

Onderstaand vind je een casus over druggebruik in een eenheid. Je kan het voorbeeld gebruiken om ook in jouw eenheid een drugbeleid uit te stippelen.

Heb je vragen over alcohol en drugs in de jeugdbeweging? Dan vind je meer dan waarschijnlijk het antwoord op drugsinbeweging.be!

stap 1: foto van de situatie

Beverleiding wordt betrapt op Groot Kamp (door een kookouder die chips kwam brengen) wanneer ze net voor het slapen gaan een joint roken. De kinderen liggen op dat moment al 3 uur in bed. Zonder dat het expliciet vast ligt, is de regel dat men bij illegaal drugsgebruik meteen naar huis wordt gestuurd. De eenheidsleiding beslist echter om hen niet naar huis te sturen, omdat er anders geen beverleiding meer is voor de rest van het kamp. De eenheidsleiding ontvangt een brief waarin het oudercomité aandringt op een strenger drugsbeleid en waarin ze hun bezorgdheid uitdrukken als het gaat om de verantwoordelijkheid naar hun kinderen toe.

Huidige afspraken, regels,...

Alcohol: Alle alcocholische dranken zijn toegelaten op het moment dat de kinderen slapen. Minimaal twee mensen met een rijbewijs blijven nuchter. ’s Ochtends moet wel iedereen paraat staan.

Roken: Er mag gerookt worden, alleen niet tijdens de activiteiten. In de pauzes mag er gerookt worden. Er is een speciale rookruimte voorzien. Er wordt niet gerookt in het bijzijn van de kinderen.

Cannabis en andere illegale drugs: Bij gebruik wordt men direct naar huis gestuurd. Cannabis en andere illegale drugs worden over dezelfde kam geschoren.

Medicatie en drugs: Hier bestaan geen afspraken rond.

stap 2: ieder zijn zeg

Met deze achtergrond wordt een vergadering georganiseerd na het kamp. De aanwezigen zijn (rollen):

 • 1 van de betrapte leiders (PRO): het smoren van een joint is niet schadelijker dan het drinken van sterke drank. Zij weten mate houden wat niet kan gezegd worden als het gaat rond drankgebruik. Roken en roken van een joint is hetzelfde maar het mag uiteraard niet in het bijzijn van de kinderen.
 • 1 persoon van de eenheidsleiding (mag positie zelf kiezen en begeleidt de sessie maar staat natuurlijk volledig achter het standpunt van de ouders
 • 1 compleet anti-drugs leider (CONTRA): alcohol en roken heeft voor jou geen enkele aantrekking. Maar je stelt je wel open voor discussie.
 • 1 leider die pro-alcohol en anti-wiet is. Jij bent een alcoholieker in wording, de regelgeving rond alcohol en roken is ok, maar mag best wat afgezwakt worden.
 • 1 leider die pro-roken en anti-wiet is. De regelgeving rond alcohol en roken is ok, maar mag best wat afgezwakt worden.

stap 3: samen een mening

Denk na over normen en grenzen binnen scouting en streef in je groepje naar een consensus.

Beoordeel onderstaande situatieschetsen eerst individueel en daarna probeer je tezamen tot 1 oordeel te komen. (-2 is totaal niet mee eens, +é volledig mee eens).

 • Het imago van een groep wordt slechter als de begeleiding een joint smoort
 • We moeten ons houden aan de wetgeving: tabak en alcohol zijn voor +16 legaal, cannabis niet
 • Het misbruik van een joint is even storend dan het roken van een joint
 • Ons voortbestaan van de groep hangt af van de ouders, we moeten hun standpunt volgen
 • Roken van een sigaret of een joint in een aparte ruimte heeft geen zin. Kinderen ruiken het toch
 • Drinken van bier op kamp mag, drinken van whisky is een stap te ver

stap 4: spelregels

Concretiseer het gezamenlijke standpunt door heldere afspraken te maken.

Doelstelling: opstellen van afspraken over drugs en het belang ervan laten inzien


stap 5: strategie bij drugsproblemen – tussenkomst bij overtreding

Doelstelling: uitstippelen van een strategie bij problemen met druggebruik. Het opstellen van concrete sancties.

Belang van een constructieve sanctie: -sanctie in verhouding tot overtreding - de frequentie van de overtreding - verzachtende of verzwarende omstandigheden - geen vernederende sancties Hoe reageren? persoonlijke afkeuring/ sociale afkeuring/ doen alsof je neus bloedt


stap 6: schrijfwijzer

“Zo pakken wij, als eenheid, drugs aan.” De uiteindelijke drugsnota!

Schrijfwijzer. doel=uitschrijven van een eigen drugsbeleid

 • De schrijfwijzer is hulpinstrument bij uittekenen eigen drugsbeleid in eenheid
 • Door uitschrijven van beleid wordt voor iedereen zowel binnen als buiten de jeugdbeweging duidelijk hoe je aankijkt tegen drugs.


stap 7: bekendmaken

Een drugsbeleid is een teken van verantwoordelijkheid en terechte bezorgdheid.

Bekendmaking: doel= buitenwereld laten weten hoe jouw eenheid over drugs denkt

 • zo laat je alle betrokkenen zien dat je op een ernstige manier met drugs omgaat (hihi!)
 • openheid vermindert de kansen op onduidelijkheden
 • eerst de eigen werking, nadien de buitenwereld
 • wijze waarop is afhankelijk van het uitgangspunt en de eigenheid van de eenheid

stap 8: een vervolg

Een drugbeleid is een never ending story: een wisselwerking tussen uitvoering, evaluatie en bijsturing.

Vervolg: doel= wisselwerking tussen uitvoeren, evalueren en bijsturen.

 • terug naar het begin...
 • lange termijn denken
 • inspelen op nieuwe ontwikkelingen
 • rekening houden met de groepsdynamiek en de cultuur van de groep


INFORMATIE EN ONDERSTEUNING