Een tocht door het rimboeland

Uit FOSwiki

EEN TOCHT DOOR HET RIMBOELAND

Nu vertrekken we naar de Rimboe. We sluipen dwars door de jungle om te verkennen waar Akela, Baloo, Mowgli en al onze junglehelden leefden. Want elk plekje dat op de kaart (junglekaart) staat aangeduid heeft ons zo heel veel te vertellen.

We komen dan eerst aan “het houthakkersvuur”. Daarrond begint de hele geschiedenis. Toen Shere Khan het mensje, dat tussen de houthakkersfamilie bij het vuur zat, als buit wilde nemen, sprong hij mis en kwam terecht in het vuur. Hij verbrandde zijn poten en miste zijn buit.

HET NEST : Vader Wolf droeg het hier binnen bij Raksha en haar 4 welpen. Hier werd Mowgli grootgebracht.

DE RAADSROTS : Het was een heuveltop bedekt met stenen en keien. In het midden lag een grote rotsblok, de plaats van Akela… bij volle maan was het hier vergadering voor de wolvenhorde.

SIONIEHEUVELEN : hier werd Mowgli opgenomen in de Horde. Later kwam Mowgli met de Rode Bloem, waarmee hij de pels van Shere Khan en zijn aanhangers verschroeide. En toen Mowgli terugkwam en door de mensen verjaagd werd, bracht hij de huid van Shere Khan en spreidde die open op de Raadsrots.

De KOELE HOLEN, een vervallen oude stad die vroeger schoon en rijk moest geweest zijn; we kunnen het best zien aan de puinen. Hier bracht het Bandarlog de ontvoerde Mowgli die verder door Kaa werd gered. Kaa deed zijn dodendans, een massa apen vond er de dood. Enkele jaren later kwamen Kaa en Mowgli hier terug en brachten een bezoek aan de Witte Cobra, en bewaker van de koninklijke schatten; hier nam Mowgli de Ankus mee en bracht hem ook terug nadat de Ankus zesmaal gedood had in één nacht.

Langs het BEPLOEGDE LAND kwam Mowgli naar de dorpbewoners en nam er de Rode Bloem, het vuur.

BULDEO’S DORP. Hier belandde Mowgli wanneer de horde hem had uitgestoten. Hij werd opgenomen bij Messoea en haar man. Hij kreeg als werk de buffels naar het WEILAND te brengen.

Bij het BAMBOEPERKJE zat Grijze Broeder om Mowgli nieuws te brengen over Shere Khan, die weer in de buurt gekomen was. Zolang Shere Khan wegbleef zat Grijze Broeder op de Grijze Broederrots – dit was een teken dat Mowgli nog gerust mocht zijn. Wanneer de tijger terugkwam moest Grijze Broeder bij de DHAKBOOM op Mowgli wachten.

RAVIJN, dit is de plaats waar Shere Khan gedood werd door de buffels, die verdeeld in 2 groepen het ravijn instormen. Na de dood van Shere Khan werd Mowgli uit Buldeo’s dorp door de mensen verjaagd. Het dorp werd daarna door Hathi en zijn zonen vernield, de bewoners vluchtten, het werd een stukje jungle. Dit was de wraak omdat de dorpsmensen en haar man levend wilden verbranden.

WAINGUNDJA – dit is de rivier die door de jungle kronkelt. Wanneer Hathi bij die grote hitte een strook rotsrug uit het water zag steken, wist hij dat dit de VREDESROTS was. Deze was slechts zichtbaar wanneer er weinig water was en hij stak zijn tromp omhoog en riep de watervrede uit. Nu mochten alle dieren hier gerust komen drinken, en zich afkoelen want hier bij de drinkplaats mocht niet gedood worden. De WEG VAN DE RODE HONDEN : langsdaar kwam eerst WON-TOLLA die reeds gekwetst wegvluchtte voor de Dholes. Tweehonderd Rode Honden kwamen van de Dekkan langs deze aangeduide weg, ze volgden het bloedspoor van Won-Tolla.

PLAATS VAN DE DOOD – Hier woont “het kleine volkje”, de zwarte bijen – de schrik van de jungle. Door een list bracht Mowgli de bende Rode Honden in deze bijenrots waardoor vele Dholes de dood vonden. Vele Rode Honden sprongen in het water, maar daar was Mowgli aan het werk met zijn mes… Het water van de Waingundja zag rood van het bloed. Toch waren er nog enkele die overzwommen en vochten met de wolven… Dit werd Akela’s laatste gevecht.