Eenheidsraad

Uit FOSwiki

Deze pagina is een onderdeel van de pagina Vergaderen.Een eenheidsraad is democratisch

De woorden “medebeheer”, “verantwoordelijkheid”,... mogen geen holle begrippen zijn in onze werking. Neen, wij geloven daar echt in. Beslissingen worden door de leidingsploeg genomen en niet door een minderheid van “wijzen”. De eenheidsraad draagt de werking van de eenheid, beslissingen die daar genomen worden hebben dus het grootste gewicht in de schaal.

Praktisch-organisatorisch

De eenheidsraad moet functioneel zijn, onderstaande tips kunnen helpen dit te realiseren.

 • Hou ongeveer elke maand een eenheidsraad om de eenheid degelijk te kunnen begeleiden.
 • De uitnodiging en de dagorde/agenda moet tijdig verstuurd/gemaild worden naar de leiding zodat iedereen weet waar en wanneer hij ergens moet zijn, maar vooral ook wat er besproken zal worden.
 • Probeer de datum en het tijdstip zo in te plannen dat de meeste leid(st)ers (liefst allemaal) aanwezig kunnen zijn. Plan ruim op voorhand de eenheidsraden in.
 • De eenheidsleid(st)er zit de eenheidsraad voor. Dit wil niet zeggen dat hij of zij constant het woord voert, maar vooral het gesprek in goede banen zal leiden. Heel wat onderwerpen kunnen immers door anderen voorbereid en/of voorgesteld worden.
 • Naar inhoud moet je een voorrangslijst opstellen, niet alles kan je tot in de puntjes bespreken op een ER. Hoewel je keuzes moet maken probeer je toch best zoveel mogelijk onderwerpen regelmatig aan bod te laten komen.
 • Probeer de impact van materiële en administratieve beslommeringen op de agenda tot een minimum te beperken.
 • Sommige onderwerpen kan je laten voorbereiden door een kleine werkgroep. Onderwerpen die onvoldoende voorbereid zijn schuif je best door naar een volgende ER.
 • Tijdens de vergadering
  • verlang je luisterbereidheid
  • probeer je iedereen aan bod te laten komen
  • neem je democratische beslissingen die achteraf opgevolgd en uitgevoerd worden
  • maak je duidelijke afspraken over wie wat doet (tegen de volgende ER)
  • laat je inspraak toe van de ene tak t.o.v. de andere tak
  • creëer je medeverantwoordelijkheid bij het nemen van beslissingen
  • ben je als EL vriendschappelijk (niet-autoritair) in gesprekken en in houding
  • ...
 • ...

Mogelijke agendapunten op de eenheidsraad

Onderstaande lijst van mogelijke agendapunten zijn onderwerpen die op een eenheidsraad 'kunnen' voorkomen. Dit wil dus zeker niet zeggen dat deze lijst met onderwerpen volledig op de dagorde moet komen.

 • verslag voorgaande vergadering
  • wie maakt het verslag op van de vergadering?
 • leidingskader
  • leidingsverdeling (jaarlijks)
  • aanstellen van takleid(st)ers
  • verkiezen van de eenheidsleider (om de twee jaar)
  • vorming van de (nieuwe) leiding
  • kennismakingsmogelijkheden binnen de leidingsploeg
  • wijzigingen in het leidingskader
  • schorsing of uitsluiting van leiding
  • ...
 • werking
  • overzicht werking van elke tak
  • evaluatie in de takken
  • ledenwerving
  • samenwerking tussen takken
  • opvolging na overgang van de leden
  • schorsing of uitsluiting van leden
  • ...
 • programmatie
  • grote takactiviteiten
  • eenheidsactiviteiten
  • activiteiten ingericht door de gemeente
  • activiteiten ingericht door FOS
  • ...
 • planning
 • kamp
  • voorbereiding
  • uitwerking
  • opvolging en nazicht
  • evaluatie
 • administratie (tracht dit zoveel mogelijk buiten de ER te regelen, kan wel kort aangehaald worden)
  • aansluitingen - lidgelden
  • verzekeringsformulieren
  • versturen uitnodigingen-verslagen
  • uitleenformulieren
  • fiscale aftrekbaarheid
  • ...
 • financieel
  • 'begroting' en 'afrekening' van de eenheidskas (jaarlijks)
  • eenheids- en takbudgetten
  • grote inkomsten of kosten
   • subsidies gemeente
  • planning geldacties
 • lokaal
  • onderhoud
  • opruimen
  • grotere werkzaamheden
  • ...
 • Materiaal
  • onderhoud en herstelling van het materiaal
  • aankooppolitiek - aankopen
  • beheer
  • gebruik
  • ...
 • public relations
  • eenheidstijdschriftje
  • eenheidswebsite
  • contacten met de ouders
  • contacten met oud-leden, oud-leiding, stam
  • contacten met het eenheidscomité, met de vzw
  • contacten met de eigenaar van het scoutslokaal
  • contacten met de buurt
  • samenwerking met andere eenheden
  • samenwerking met andere jeugdbewegingen
  • vertegenwoordiging eenheid op de jeugdraad
  • vertegenwoordiging eenheid op de Algemene Vergadering van FOS
  • vertegenwoordiging eenheid op het EL-netwerk
  • verslagen andere vergaderingen
   • jeugdraad
   • eenheidscomité/vzw
   • ...

Extra agendapunten op de eenheidsraad

Een leidingsploeg is meer dan een organisatorische eenheid. Ze bestaat uit mensen met een eigen leven en voor ieder betekent het scoutsengagement iets anders. Toch moet je als EL of AEL er voor zorgen dat die groep van diverse mensen zo goed mogelijk samen kan leven binnen de visie van scouting. De eenheidsraad is steevast de plek waar iedereen elkaar maandelijks aantreft. Probeer dan ook dit moment te gebruiken om iets extra mee te doen. Wat volgt zijn enkele mogelijke methodes om het met elkaar over elkaar te hebben, en/of over hun kijk op hun rol in je eenheid.

Kennismaking

Dit herhaal je best jaarlijks.

 • je tekent op een groot blad een levensgroot silhouet van mekaar.
 • daarop schrijft iedereen bij zijn silhouet dingen over zichzelf, en wel precies op de plaats waar het thuishoort, vb.:
  • wat speelt nu door mijn hoofd?
  • waarvoor trek ik mijn neus op?
  • waar heb ik de mond van vol?
  • wat ligt mij nauw aan het hart?
  • wat hangt mij de keel uit?
  • wat heb ik goed in mijn vingers?
  • waarvoor ben ik snel op de tenen getrapt?
 • hang de silhouetten op en hou kennismakingsbabbels.


Een oud-nieuw markt

 • iedereen maakt voor zichzelf uit hoe je nieuw uit de hoek wil komen
 • we bouwen een vooral visuele en actieve “oud-nieuw” markt op

Elke persoon stelt een oud facet van zijn “zijn” voor en dan het nieuwe facet.


Motivatiepeiling

 • splits de groep op in nieuwkomers en anderen
 • hang bij elke groep twee flappen
  • wat motiveert je om naar de scouts te komen als leiding?
  • wat demotiveert je om naar de scouts te komen als leiding?
 • brainstorm 10 minuten via kernwoorden, zonder gepraat
 • omcirkel nu, in samenspraak met je groepje, de woorden die eruit springen
 • vergelijk de resultaten van beide groepen en ga een discussie aan.


De frisse kijk van eerstejaarsleiding

Halfweg het scoutsjaar kun je het volgende eens uitproberen :

 • laat de nieuwkomers eens verwoorden wat de gewoonten en vreemde tics van de groep zijn binnen de eenheidsraad.
 • laat hen ook verklaren hoe belemmerd of helpend die voor hen zijn.


Leven in en naast de scouts

Breng hiermee de tijdsinvestering van de eenheid in beeld. Maak 2 taartvormen

Taartvorm 1: leven in en naast de scouts Maak een taart met je voornaamste bezigheden (dus ook buiten scouting). Spreek op voorhand goed af met welke zaken je rekening moet houden en met welke niet (bijvoorbeeld met slapen en eten). Bepaal zelf hoe groot je taartdelen zijn.

Engagementstaart.jpg

Taartvorm 2: leven in de scouts Maak een taart met je voornaamste engagementen binnen de eenheid.

 • Hang de taartvormen van iedereen uit.
 • Bespreek de taartvormen.
 • Dit geeft iedereen een beeld i.v.m. het opnemen van engagementen en de eventuele bijsturingen.

Een belangrijk item in dit geheel:

 • Beginnende leiding die het eerste jaar hogere studies wil combineren. Hoe gaan wij daarmee om in de eenheid?

Leer elkaar kennen

Gespreksimpuls 1: ons scoutsleven

Iedereen tekent op een vel papier een roos

Cirkels.gif

Schrijf in de binnenste cirkel de dingen die heel privé zijn. In de buitenste cirkel komen de meest publieke dingen van jezelf

Gesprek :

 • wat valt er in de rozen op?
 • was het moeilijk om de roos in te vullen?
 • wil je naar de toekomst toe iets zien veranderen aan je roosinvulling?

Gespreksimpuls 2: ons engagement binnen scouting

 • Leg een groot vel papier op de grond. Teken er een grote cirkel op.
  • Alles wat binnen de cirkel ligt, behoort tot de scouts.
  • Alles wat er buiten ligt, behoort tot het leven buiten scouting.
 • Elke persoon beschikt nu over een oplegblad.
  • Schuif je blad zo op de cirkel zodat je aantoont hoeveel van je leven binnen scouting valt.
  • Schrijf nu op je blad enkele trefwoorden.
 • In een discussie argumenteer je de trefwoorden.

Cirkel-trefwoorden.jpg

Zie ook