Eenheidsstructuur

Uit FOSwiki

Organigram

Een eenheid bestaat uit verschillende onderdelen. De structuur verschilt van eenheid tot eenheid. Zo hebben grotere eenheden soms een voorbereidende eenheidsraad naast de gewone eenheidsraad. Deze bestaat dan uit de El + AEL’s of EL-team en de takleiding. Toch kunnen we bij de meeste eenheden volgende structuur terug vinden.

Eenheidsstructuur.png

Takindeling

Ook de takindeling kan van eenheid tot eenheid verschillen. In een ideale situatie wordt natuurlijk de officiële FOS-takindeling gebruikt.

Heel wat kleine eenheden zien zich echter - door bijvoorbeeld een leden- of leidingstekort - genoodzaakt om takken samen te voegen.

Grotere eenheden moeten dan weer soms hun takken opsplitsen omdat ze heel veel leden hebben. Daarbij kunnen ze kiezen tussen een parallel- of een tussentak.

  • Een eenheid met paralleltakken volgt de officiële FOS-takindeling en draagt dus uiteraard de voorkeur weg. Er zijn dan gewoon twee of meerdere takken met elk hun eigen leiding en leden van dezelfde leeftijd.
  • Als een eenheid kiest voor een tussentak wordt er een extra tak gecreëerd. Je krijgt dan bijvoorbeeld drie takken van twee jaar in plaats van twee takken van drie jaar.