Engagementswerking bij leiding

Uit FOSwiki

Deze pagina is een onderdeel van de pagina Wet & belofte.Ultimately, a dilemma that I'm passionate about. I have looked for data of this caliber for the previous various hours. Your internet site is greatly appreciated.

Over engagement en leidershouding

Zoals net vermeld gaat engagement vaak over hoe je je taak als leid(st)er opneemt. Dit kan op verschillende manieren ingevuld worden: Hoe sta je als leid(st)er tegenover je leden? Hoe stel je je op als lid van een team, de leidingsploeg?...
Vaak is zo'n invulling van engagement iets moeilijker dan een invulling in tijdsinvestering. Het is immers niet vanzelfsprekend dat iedereen binnen de leidingsploeg hetzelfde beeld heeft van wat die houding moet zijn. Daarom is het zeker zinvol om dit binnen je leidingsploeg ter sprake te brengen. Enkele impulsen:

 • The Building:

Een tekening van een groot leeg huis stelt je eenheid (en omgeving) voor. In groep begin je het huis nu in te delen in kamertjes, volgens de taken, gebeurtenissen en elementen die je onderscheidt. Bijvoorbeeld:

 • bureau - administratie
 • waskot - onderhoud
 • speelkamer - activiteiten
 • deur - toegankelijkheid
 • slaapkamer - bivakken en kampen
 • garage - materiaalbeheer
 • oprit - contact met de buitenwereld
 • ...

Het globale beeld van de vele taken en verwachtingen die er bestaan kun je nu terugkoppelen naar een eventuele algemene conclusie wanneer je het had over tijdsinvestering. Dan kan het gesprek beginnen: Welke taken en verwachtingen worden makkelijk ingevuld en welke juist zeer moeilijk? Is er een evenwicht tussen de verwachtingen en de tijd die je er als leidingsploeg kunt in steken? Waar komt de motivatie vandaan om er soms taken bij te nemen die we op zich niet zo leuk of interessant vinden? Verwachten we niet te veel van onze leiding?...

 • De Ideale Leid(st)er:

Een tekening van een eenvoudig figuurtje stelt de ideale leid(st)er voor. Verschillende lichaamsdelen worden gekoppeld aan een bepaalde inhoud. Bijvoorbeeld:

 • achterhoofd: wat hou je in gedachten?
 • ogen en oren: waar let je op?
 • neus: waar ben je alert en gevoelig voor?
 • mond: hoe communiceer je, hoe kom je over?
 • schouders: hoeveel en wat neem je op je schouders?
 • been: op welke waarden, uitgangspunten steun je?
 • tenen: waar liggen je gevoelige punten?
 • ...

Iedereen kiest een 2-tal lichaamsdelen waaraan hij/zij wil werken om de ideale leid(st)er te creëren. Individueel of in kleine groepjes per lichaamsdeel wordt even nagedacht over wenselijke eigenschappen of vereisten van de ideale leid(st)er. Daarna wordt de ideale leid(st)er in zijn geheel gecreëerd: alles wordt samen gelegd, er wordt vergeleken, gekeken welke ideeën botsen of overeenkomen...


Over engagement en motivatie

Wie over engagement spreekt, spreekt over motivatie. Want als je niet gemotiveerd bent, dan lijdt je engagement daaronder. Een belangrijk element daarbij is waardering. Voelt je leiding zich gewaardeerd om wat ze doen? Krijgen ze regelmatig een schouderklopje en af en toe eens een onverwachte attentie? Een tevreden leid(st)er is er immers twee waard!
Bovendien kan engagement voortkomen uit allerlei verschillende bronnen van motivatie, bvb.: Jan haalt zijn motivatie uit het eergevoel van een bepaalde functie, Bart vindt het leuk om iets voor anderen doen, terwijl Marieke er altijd is omdat ze zich zo goed voelt in de groep,...
Daarom is het interessant om een beeld te hebben welke motivatiebronnen jouw leidingsploeg zoal heeft. Dan kun je ook gerichter trachten die motivatie op peil te houden. Een kort eenvoudig methodiekje is de motivatiepeiling:
Hang 2 flappen op met volgende vragen:
- wat motiveert je om naar de scouts te komen?
- wat demotiveert je om naar de scouts te komen?
Brainstorm 10 minuten via kernwoorden op de flappen, zonder gepraat. Laat iedereen per flap 2 woorden kiezen die er het meest uitspringen. Bespreek op basis daarvan de resultaten. Om de discussie te stimuleren kun je deze oefening ook in 2 groepjes doen en beide groepen enkele gezamenlijke kernwoorden van hun eigen flappen laten kiezen.

Meer informatie

Meer informatie over het motiveren van leiding vind je hier