FOS approved

Uit FOSwiki

Deze pagina bevat een overzicht van alle pagina's die het label "FOS-approved" dragen. Dit label is een garantie voor de kwaliteit van de pagina. Het betekent dat het artikel informatief en inhoudelijk correct is en dat FOS Open Scouting achter de inhoud van dit artikel staat. Bovendien voldoet het artikel aan een aantal kwaliteitseisen zoals een duidelijke structuur, vrij van spelfouten en een correct gebruik van terminologie..
Fairytale bookmark.png Fundamenten van Open Scouting

In de Fundamenten gaan we op zoek naar het antwoord op ‘Wat is Open Scouting?’ Concrete en praktische tips over takspelen en tochten zul je hier dus niet vinden. Deze bundel heeft een ander doel voor ogen. Deze Fundamenten willen je een spiegel voorhouden bij het nadenken over je eigen scoutswerking. Spel en amusement zijn heel belangrijk, daarvan zijn we overtuigd, maar onze Fundamenten gaan net een tikkeltje dieper en willen bijdragen tot een stevig uitgebouwde scouts- en gidsenwerking. We hopen dan ook dat deze bundel geregeld op tak- en eenheidsraden op tafel komt.Fairytale bookmark.png Leden onder de Loep

Leeftijdskenmerken Bevers-Zeehonden, Leeftijdskenmerken Welpen, Leeftijdskenmerken JVG's-Aspiranten, Leeftijdskenmerken VG's-Juniors, Leeftijdskenmerken Seniors
Een goed activiteitenaanbod sluit aan op bij de mogelijkheden en interesses van je leden. Het geeft hen het gevoel dat ze al heel wat weten en kunnen. Tegelijk daagt het hen uit steeds een stapje verder te gaan.

Uiteraard kunnen kinderen onderling erg verschillen. Ieder heeft zijn eigen sterktes en zwaktes en ontwikkelt in zijn eigen tempo. Toch gaan kinderen van éénzelfde leeftijd een redelijk gelijkaardige ontwikkeling door. Ze denken op een bepaalde manier en interesseren zich voor bepaalde onderwerpen. Ook hun lichaam maakt een aantal specifieke ontwikkelingen door. Met een goede kennis van die typerende trekjes, kan je beter inschatten of activiteiten je leden zullen aanspreken en of ze verantwoord zijn. Heel wat van die eigenschappen vallen vanzelf op als je gedurende de werking bewust kijkt naar wat je leden doen en hoe ze reageren.

In deze publicatie geven we je een rugzak vol achtergrondinformatie. We werpen een blik op wat je leden kunnen en kennen (en wat niet), wat ze denken en voelen en hoe ze omgaan met anderen.Fairytale bookmark.png Leiden zonder lijden

Begeleidershouding - Gewenst & ongewenst gedrag - Problemen oplossen - Belonen & straffen - Pesten - ADHD
Om je tak draaiende te houden is niet enkel de organisatorische kant van de zaak belangrijk. Naast het ontwikkelen van leuke, interessante en afwisselende activiteiten, moet je ook een band opbouwen met je leden en hen een heel jaar lang begeleiden. Een goede begeleidershouding kan mee aan de basis liggen van een sterke band. Je zal merken dat je veel problemen kan vermijden of eenvoudig kan oplossen.

In dit artikel gaan we dieper in op de kenmerken van een goede begeleidershouding. We bespreken de grenzen tussen gewenst en ongewenst gedrag en belichten verschillende mogelijkheden om problemen op te lossen. Tot slot werpen we een blik op de edele kunst van het belonen en straffen.Fairytale bookmark.png Plannen & Programmeren

Plannen & programmeren zijn erg belangrijk om tot een goede scoutswerking te komen. In de loop van een scoutsjaar wil je met je leden immers heel wat bereiken.

Open Scouting wil rond een aantal waarden werken, verschillende soorten activiteiten aan bod laten komen en verschillende methodes gebruiken. Een doordachte programmatie maakt dat je doelgericht kan werken, een afwisselend activiteitenaanbod kan brengen en dat je op een verantwoorde wijze accenten kan leggen in je jaarwerking.

Programmeren helpt je bovendien bij de praktische voorbereiding van je activiteiten en vergemakkelijkt het samenwerken.FOS Approved.jpg Spelen maken

Er zijn meer dan genoeg goede redenen om veel te spelen binnen scouting. Een gevarieerd, aantrekkelijk en uitdagend spelaanbod uitwerken is dan ook een belangrijke vaardigheid die elke leid(st)er best goed onder de knie krijgt. Toch krijgt iedereen wel eens te maken met een 'spel-bedenk-block', het moment waarop je urenlang rond de vergadertafel zit en er maar niet in slaagt een creatief spel uit je duim te zuigen. Bovendien moet je bij het uitwerken van een spel aan ontzettend veel dingen tegelijk denken. Lees en leer!Fairytale bookmark.png Zingeving

Scouting is meer dan hossen door de bossen en een paar knopen leggen. Met scouting streven we de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid na. Stapje voor stapje willen we de ontwikkeling op o.a. moreel, emotioneel, sociaal en spiritueel gebied stimuleren.Fairytale bookmark.png Ledenwerving

Ledenwerving: bewust of onbewust zijn we er allemaal mee bezig. Bij de ene eenheid schieten de nieuwe leden vanzelf als paddenstoelen uit de grond. Een andere eenheid heeft al talloze acties ondernomen en komt slechts moeizaam tot resultaat. Toch kan deze publicatie voor beide handig van pas komen.

Met deze publicatie hebben we geprobeerd iets te maken waar iedereen iets uit kan plukken. Wat voorligt is geen strikt kader dat je stap voor stap moet volgen. Eerder is het de bedoeling er uit te halen wat voor jouw eenheid zinvol is en er je ding mee te doen.
Lees hoe je zelf een artikel of spel kan nomineren voor deze lijst. U kan ook de nominatielijst bekijken, dit is een lijst van artikels of spelen die door gebruikers van deze website zijn genomineerd voor het FOS-approved label.