Fantasieronde

Uit FOSwiki


Oxo.png
Fantasieronde

Auteur: Handboek Beverleiding
Tak(ken): Bevers-Zeehonden
Type: klein spel

Spel:
Op een grasplein of open plek in een bos op de rug gaan liggen, in een cirkel met de hoofden tegen elkaar. Staren naar de lucht. Om beurt mogen de kinderen zeggen welke figuren zij in de wolken herkennen. De andere kinderen proberen die dan ook terug te vinden.


Materiaal: geen