Filip reist door de tijd: sixties (deel3)

Uit FOSwiki

09 team.png

Auteur: Patrijs
Eenheid auteur: 200e de vleermuis

Spelverloop:
Dit spel is het derde spel uit een reeks van 6:

 1. Filip reist door de tijd: oertijd
 2. Filip reist door de tijd: olympische spelen
 3. Filip reist door de tijd: sixties
 4. Filip reist door de tijd: Egypte
 5. Filip reist door de tijd: Belgie tegen Holland
 6. Filip reist door de tijd: de toekomst

Toneeltje

Filip is nog 2 weken bij de Romeinen gebleven, want hun mooie sportpakjes bevielen hem wel. Maar dan was hij het toch beu, en wou hij naar huis ! Maar... Hij is weeral in het verkeerde tijdperk gekomen ! Nu is hij in de Sixties. John, de macho, ligt in zijn strandstoel en wordt helemaal gesoigneerd door al de vrouwen (zoals in de R&B clips). Filipke zegt : “Maar wat is me dat hier allemaal, waarom gaan die mevrouwen niet naar hun werk of studeren ze niet? En waarom helpt die meneer niet met de afwas?” Plots komen de bevallige dames in opstand. “Gelijk heeft hij, deze jongeman!” Wij worden hier onderdrukt ! Wij willen ook rechten en plichten, evenveel als de mannen” John de Macho raakt een beetje in paniek, en zegt : “Maar dat zal geenen waar zijn!!” De vrouwen blijven maar protesteren en na een tijdje zegt John : “We zullen eens testen wie hier de sterkste is ! En als jullie winnen, zijn jullie evenwaardig aan de mannen”

Het spel

Al de opdrachten worden met iedereen samen gespeeld. Uiteraard doen wij ook mee! Jongens tegen de meisjes

Kuisen 2 auto’s staan naast elkaar. Ze krijgen 5 minuten de tijd en ze moeten de auto zo mooi mogelijk wassen nodig : sponsen, auto, emmers, water

Breien Alle bevers krijgen een kauwgum. Ze moeten er een zo lang mogelijke slinger mee maken. Nodig : kauwgum

Krachtoefeningen

 • Met een lange balk zo snel mogelijk rond het terrein lopen
 • Touwtrekken
 • Armworstelen (4 kinderen samen)

Nodig : 2 balken, stevig touw

Schminken Al de bevers moeten mooi opgemaakt zijn. Het geslacht met de mooiste mensen is gewonnen Nodig : schmink


Vettige lol Elk geslacht vaardigt iemand af die voor zijn groep een vettige lol gaat vertellen. De groep die luidst lacht, is gewonnen

Pinten pakken De groep vormt een rij. Elk om de beurt drinken ze een beker limonade ad fundum. Als persoon 1 klaar is, geeft hij zijn beker door aan persoon 2. Zo wordt heel de rij afgegaan. De rij die eerst klaar is, wint. Nodig : 2 bekers, limonade

Dansen Ik leer een klein dansje met een interactie tussen de jongens en de meisjes. De groep die best danst, wint Nodig : muziek

Voetbal Matchke Nodig : bal

Kinderen opvoeden Wij zijn de quizmasters en geven een klein quizje over kinderen opvoeden én over de liefjes van de bevers en van de leiding. (vragen vinden we terplekke uit) Ze scrijven hun antwoorden op een briefje en dan verbeteren we. De laatste vraag is : Wie heeft er een liefje ? Van welke groep meest kinderen een liefje hebben, krijgt een punt.

Eindtoneeltje

Afhankelijk van de uitslag ! Als de mannen winnen blijft alles hetzelfde (maar ooit zullen de vrouwen toch het superieure ras worden!) als de vrouwen winnen worden de rollen omgedraaid (dus omgekeerd dan in het begintoneeltje)

Benodigdheden:

 • Emmers
 • Balken
 • Limo
 • Bekers
 • Bal
 • Schmink
 • Sponsjes
 • Auto’s
 • Kauwgum
 • Stevig touw
 • Muziek


Geschikt voor: Bevers-Zeehonden,
Soort activiteit: met een thema