Fiscale aftrekbaarheid

Uit FOSwiki

Deze pagina is een onderdeel van de pagina Regelgeving.
Klik er verder door naar allerhande regels waar je als scouts of gids mee in aanraking kan komen.

Ouders kunnen de kosten voor de opvang van hun kinderen beneden de 12 jaar inbrengen als vermindering van hun belastbaar inkomen. Ze kunnen deze uitgaven dus aftrekken van hun belastingen. Dat staat zo in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992. Sinds 2005 is kinderopvang door scholen, het jeugdwerk, de sportsector,... eveneens aftrekbaar.
Dit staat dus volledig los van eventuele Belastingvrije giften die je van de fiscus zou kunnen krijgen.

Wat zegt de wet?

Je kan je verdiepen op de databank regelgeving van Steunpunt Jeugd, of meteen hun PDF uitprinten.


Wat onthouden we als Fosser?

De praktische regeling

WELKE ACTIVITEITEN KOMEN IN AANMERKING?

Alle activiteiten waar ‘apart’ voor betaald wordt, komen in principe in aanmerking. Lidgeld komt dus NIET in aanmerking! Als groep ben je echter niet verplicht om attesten uit te reiken. Met FOS Open Scouting raden we aan om enkel een attest te geven aan de ouders na een kamp of een weekend. Dit houdt de administratie wat binnen de perken. Houd de deelnemerslijsten goed bij voor een mogelijke belastinginspectie.


HOE?

De ouders moeten aan de belangstingadministratie een attest kunnen voorleggen van de organisatoren van de activiteit (kamp of weekend). Dat zijn jullie dus! Geen paniek, zo'n attest moet je niet zelf maken. Je kan dit document krijgen van de jeugddienst van je gemeente. Zij moeten immers ook het stuk invullen waarin ze zeggen dat je eenheid een erkende jeugdbeweging is. Op de website kan je alvast een voorbeeld van het document bekijken. Vraag na bij de jeugddienst op welke manier jouw gemeente dit aanpakt!

Met die stapel attesten van de jeugddienst kan je al aan de slag. Voor elk kind dat jonger is dan 12 jaar (+12 jarigen komen niet in aanmerking voor belastingsaftrek) én mee op kamp gaat maak je een attest op: per kind moet je ook zelf een deeltje invullen. 1. volgnummer van het attest 2. naam, voornaam en adres van de ouder (‘de schuldenaar’) 3. de naam en voornaam van het kind 4. de geboortedatum van het kind 5. de periode van het kamp of het weekend 6. het aantal dagen 7. het ‘dagtarief’ (er is maximum 11,20 euro per dag aftrekbaar) 8. het totaal ontvangen bedrag 9. naam en functie ondertekenaar Hierna geef je dit attest aan de ouders. In sommige gemeenten verstuurt de jeugddienst dit voor jullie naar de ouders.

Vraag na bij de jeugddienst op welke manier jouw gemeente dit aanpakt! Probeer samen te werken met de jeugdraad en jeugddienst om een manier te vinden die voor alle betrokkenen zo weinig mogelijk administratieve last geeft.

Gebruik het attest ook als ‘bewijs van betaling’ voor kampen. Mogelijk kan je de attesten ook meegeven aan ouders als een ‘bewijs van deelname’ voor een eventuele terugbetaling van de ziekenfondsen of werkgevers. Laat de gegevens van de ‘schuldenaar’ door de ouders zelf invullen, bijvoorbeeld bij betaling of inschrijving voor het kamp. Zo vermijd je heel wat opzoekwerk…

Hou ook zeker de deelnemerslijsten goed bij. Het is immers mogelijk dat de belastingsinspectie dit opvraagt.


WANNEER?

Ouders kunnen de kosten voor deelname aan de kampen (en activiteiten) in 2012 op hun belastingbrief van 2013 inbrengen (aanslagjaar 2012). De attesten zouden tegen 1 maart 2013 moeten worden bezorgd aan de betrokken ouders. Gebruik hiervoor de definitieve attestformulieren. Deze krijg je normaal gezien van de jeugddienst, maar je vindt het attest ook op www.jeugdbeleid.be.

Kampgeld verhogen?

NIET DOEN! Alhoewel de verleiding misschien groot is om de kampprijs te verhogen, willen we je heel expliciet vragen om dit niet te doen. De regeling geldt immers enkel voor -12-jarigen. Dat betekent dat bij een verhoging de +12-jarigen sowieso meer zullen betalen. Daarnaast komt de regeling, door het complexe systeem via de belastingaftrek, vooral mensen ten goede die al een redelijk inkomen hebben. Bij een verhoging tref je dus ook nog eens de mensen die het al niet gemakkelijk hebben. Liever niet de kampprijs optrekken op basis van deze regeling dus.

Meer informatie

Kan je ook vinden op www.jeugdbeleid.be. Dit is een website van de Vlaamse overheid waar je vanwege de overheid meer info vindt over heel deze regeling.

Terug naar de pagina Regelgeving.