Geheime boodschap doorgeven

Uit FOSwiki


Oxo.png
Geheime boodschap doorgeven

Auteur: Handboek Beverleiding
Tak(ken): Bevers-Zeehonden
Type: klein spel

Spel:
Iemand begint een woord, zin of nonsenswoord te fluisteren en dit wordt doorgegeven aan heel de groep. Einde en aanvang worden met elkaar vergeleken.

Variant: Men begint aan beide kanteniets anders te fluisteren.


Materiaal: geen