Geluidenspel

Uit FOSwiki


Oxo.png
Geluidenspel

Auteur: Handboek Beverleiding
Tak(ken): Bevers-Zeehonden
Type: klein spel

Spel:
Zes kinderen maken op een teken van de leiding zoveel mogelijk lawaai met hun instrumenten waarmee ze verstopt zitten in het bos. De andere kinderen moeten deze lawaaimakers opzoeken. Als een kind een lawaaimaker gevonden heeft, krijgt hij een streepje, met een gekleurde viltstift, op z’n hand (elke lawaaimaker heeft een andere kleur). Als de kinderen alle kleuren hebben verzameld, gaan ze terug naar het startpunt.


Materiaal: bos – allerlei instrumenten (bv. ratel, bel, toeter, trom, blikken)