Gemeente

Uit FOSwiki


"Het gemeentebestuur is de bestuurlijke eenheid die het dichtst bij de burger staat." Jawadde? En waarom is dit interessant? Simpel, als FOS-eenheid krijg je wellicht ondersteuning en subsidies van de overheid. En die overheid is natuurlijk de overheid die het dichtst bij jullie staat: de gemeente dus.


Waarom is de gemeente belangrijk?

De gemeente is een heel belangrijke partner voor je eenheid. Wellicht heb je al gehoord van de jeugddienst en misschien ken je zelf wel enkele jeugddienstambtenaren. Uiteraard weet je minstens wat een jeugddienst voor je eenheid allemaal doet. Ze geven je subsidies voor je werking, betalen misschien facturen terug voor onkosten gedaan aan je lokaal, wie weten helpen ze je zelfs met het kampvervoer,...

Maar weet je ook waarom die vriendelijke mensen doen wat ze doen? Omdat het bestuur van je gemeente dit allemaal zo beslist heeft.

Het kan dus wel interessant zijn om je een beetje te verdiepen in de werking van je gemeente, want in tegenstelling tot wat gedacht wordt hoef je niet enkel tijdens de verkiezingen te gaan stemmen om wat inspraak te hebben. Ook in die zes jaar tussen de gemeenteraadsverkiezingen in kan je gerust je zegje doen. Denk je bijvoorbeeld dat het handig zou zijn mocht de gemeente elk jaar alle brandblussers in de jeugdlokalen controleren? Laat het dan weten! Gemeenten kunnen echt heel veel voor je doen. Als je nog wat tips of ideeën wil, dan moet je maar eens dit ondersteuningsraster downloaden. En rond ondersteuning voor jeugdlokalen is zelfs een volledig boekje gedrukt.

TIP
Wil je enkele zaken veranderen? Met enkele mensen van je eenheid participeren in de jeugdraad is alvast een goed begin.

Wil je rechtstreekser invloed uitoefenen, dan kan je ook enkele gemeenteraadsleden benaderen en hen vragen stellen over bepaalde dossiers. Lobbyen weet je wel...


Meer info over de gemeente

Als je aan de gemeente denkt, komt waarschijnlijk heel wat in je op: de burgemeester, de politie, de jeugddienst,... Het is dan ook niet makkelijk om je weg te vinden binnen alle gemeentelijke structuren en diensten.

Om wegwijs te worden in de gemeente kan je er de brochure Jong gespuis in het gemeentehuis op nalezen. Je krijgt er de volgende informatie,hapklaar geserveerd per hoofdstuk:

  • Wat is de politieke structuur van de gemeente? Welke rol spelen de verkozen gemeenteraad en het schepencollege?
  • Waar haalt de gemeente haar euro's vandaan om zelf te kunnen besturen? Wie beheert de financiën?
  • Een jeugdbeleidsplan is maar een van de beleidsplannen waarmee een gemeente werkt. Een overzichtje.
  • Hoe kunnen individuele burgers zich 'bemoeien’ met het gemeentelijk beleid?
  • Welke andere diensten zijn er nog gelinkt aan de gemeente? Een uitleg over de politie, brandweer en het OCMW.
  • Wat is de link een gemeente en de andere hogere overheden (bv de Vlaamse Gemeenschap)?

De brochure Jong gespuis in het gemeentehuis is een heel nuttig ding. Je krijgt er niet enkel informatie, maar ook heel wat suggesties om het beleid van je gemeente te beïnvloeden. Vanuit je eenheid, of samen met de jeugdraad of zelfs als individuele jongere heb je heel wat mogelijkheden om je zegje te doen en daadwerkelijk iets te veranderen!

Wellicht kan je ook nog heel wat informatie putten uit het tijdschriftenarchief van V!rus.

Zie ook