Geschiedenis van het logo van FOS Open Scouting

Uit FOSwiki


In den beginne

Scouting ontstond in 1907 in het Verenigd Koninkrijk, maar het duurde tot 1910 voor scouting in België voet aan de grond kreeg. In 1910 zag de voorloper van FOS Open Scouting, BSB genaamd, het levenslicht; gevolgd in de jaren daarna door verscheidene katholieke scoutsgroepen. Er ontstonden dus al snel twee scholen scouting: de katholieke en de pluralistische scouts en gidsen.

De pluralistische scouts en gidsen bestonden uit SSB (Sea Scouts van België), BSB (Boy Scouts Belgium, 1910) & GGB (Girl Guides Belgium, 1919). Die twee laatste zijn meteen de moeder en vader van onze beweging. BSB en GGB werden in 1966 opgesplitst per taalgemeenschap waardoor in Vlaanderen de “Federatie voor Open Scoutisme” (nu “onze” FOS Open Scouting) werd geboren, en in Wallonië “Fédération des Eclaireurs et Eclaireuses” (nu “Scouts et Guides Pluralistes”). Ook de blauwe kleur van onze beweging zag in dit jaar haar levenslicht. De sea-scoutskoepel SSB vervoegde dan weer in 1981 de FOS-rangen.

De FOS –driekleur

Bij de start van onze beweging hadden we een logo dat uit drie kleuren (blauw, groen en wit) bestond. Het logo van toen wordt in blauw-wit en zwart-wit varianten nog steeds door vele van onze eenheden gebruikt, hoewel het al lang niet meer ons officiële logo is. Sinds 2000 gebruiken we de moderne interpretatie van het FOS-embleem. Maar omdat niet iedereen klaar was om het originele FOS-embleem los te laten, bleef het steeds in de zijlijn bestaan. Daardoor werd voor velen onduidelijk wat nu het échte logo van FOS Open Scouting was.

FOS driekleur.jpgFOS-logo 2000.jpg

Anno 2008 werd op de Algemene Vergadering een vernieuwd logo goedgekeurd. Een jaar nadat er voor eenduidigheid qua naam werd gekozen (“Federatie voor Open Scoutisme vzw” werd definitief en officieel “FOS Open Scouting vzw”), werd dus ook voor één vernieuwd logo gekozen , dat alle vroegere versies definitief vervangt.

FOS-logo.jpg