Grafschrift in de zon

Uit FOSwiki

09 team.png

Auteur: Vindingrijke Fennek
Eenheid auteur: onbekend

Spelverloop:
Meer dan ooit kwam de eindeloze zandvlakte van de Sahara kort na de tweede wereldoorlog in het brandpunt van de belangstelling te staan, toen in maart 1956 te Parijs officieel werd medegedeeld dat bij Edjele, in de Franse Sahara, olie was gevonden. Meer was er immers niet nodig om de woestijn plotseling tot een beloftevol oord te maken waar aller blikken gericht waren, want olie is nu eenmaal een product van uitzonderlijke waarde in onze moderne samenleving.

In deze periode leefden in de Sahara 2 stammen, de Berbers & de Touaregs, deze stammen waren elkanders grootste vijanden. Beiden namen het op tegen de Franse overheersing. Midden in de Sahara hadden zij elk een bolwerk gebouwd waar een olietoren binnen stond te pronken.

De olie werd verkocht in de stad aan de meest biedende Kennef. Een zeer rijke arabier die niet vies was van een profijtig zaakje.

De stammen die niet konden verdragen van elkaar dat ze allebei evenveel olie uit de grond haalden, stuurden hun patrouilles uit om bij de tegenpartij olie te ontvreemden. Dit was wel zonder de waard gerekend want iedere stam had wachttorens opgericht met felle zoeklampen erop.

Het Franse leger die dit alles zag gebeuren, kreeg van de top te horen alle olieleveringen tegen te houden en ze ogenblikkelijk in beslag te nemen. De stammen zagen vele leden in de cel gaan en vroegen dan aan Kennef om de borgstelling te betalen, daarvoor moesten ze dus veel geld neerleggen.

2 ploegen, de Berbers & de Touaregs

Elke ploeg bouwt een kamp met daarin olievaten. De Berbers moeten trachten binnen te sluipen bij de Touaregs en visa versa. In het kamp gekomen mogen zij een olievat meenemen en naar Kennef brengen waar zij er geld voor ontvangen, wanneer zij echter worden gezien door de bewakers (max. 2) voor zij binnen geraken en bij hun naam worden genoemd geven zij een leven af. Ze moeten terug naar het kamp om een nieuw.

Het Franse leger loopt ook nog rond (leiding), wanneer een stamlid wordt tegengehouden met een vat olie, wordt de olie in beslag genomen en moeten zij in de cel. Zij kunnen worden vrijgekocht via Kennef, waarvoor de stamoverste geld moet ophoesten. De gevangenen krijgen bij hun aanhouding een streep vingerverf op hun gezicht en begeven zich naar Kennef.

De stam die het meeste geld heeft, wint.

Benodigdheden:

  • sjortouw
  • olievaten (leventjes)
  • dollars