Groeipad patrouillewerking

Uit FOSwiki

Bevers-Zeehonden

Bij de Bevers-Zeehonden kunnen we nog niet echt spreken van iets wat op patrouillewerking lijkt. Om organisatorische redenen zijn de kinderen soms onderverdeeld in ‘pelsjes’, vooral bij seascouts-eenheden. Die groepjes worden gevormd om een gemakkelijke indeling te bekomen voor het slapengaan, voor het douchen, voor de afwas,… We kunnen echter nog niet spreken over groepjes die worden samengesteld om aan doorgedreven teamwork te doen. Dat moeten de Bevers-Zeehonden immers nog leren.

Welpen

De nestwerking bij de Welpen is een ruim verspreide traditie binnen FOS en binnen scouting in het algemeen. Nesten dragen ertoe bij dat de Welpen leren samen te werken en te spelen. Ze laten ook toe aan de Welpen om persoonlijk door te groeien binnen deze tak. De nestleiders en assistent-nestleiders krijgen eerste (bescheiden) vormen van verantwoordelijkheid. De leiding kan aan de nesten kleine taken toevertrouwen. Ze kan de nestleiders en assistent-nestleiders verder nog stimuleren door te werken met een “grijs nest” (nest van de nestleiders en hun assistenten) en door hen eerste vormen van inspraak en medebeheer te geven. Leid(st)ers van de Welpen zien erop toe dat alle nesten evenwichtig samengesteld zijn en dat hun nestwerking niet uitdraait op doorgedreven competitie.

JV/JG's-Aspiranten

In patrouilles/kwartieren leren de JV/JG’s-Aspiranten met elkaar samenwerken. Er is een duidelijke taakverdeling met een patrouilleleid(st)er en een assistent(e). Eventueel zijn er nog andere taken, zoals een materiaalmeester, een penningmeester,… Patrouilles/kwartieren zijn niet steeds zo ingedeeld dat alle vrienden en vriendinnen samen zitten. Dat is ook niet mogelijk. Daarom is het belangrijk dat leid(st)ers veel tijd investeren in kennismaking en teambuilding, zodat de JV/JG’s-Aspiranten ook een goede tijd kunnen hebben zonder hun kliekje en op den duur zelfs een hecht team vormen met hun patrouille/kwartier. Om de scheidingslijnen van de patrouilles/kwartieren niet te hard te laten doorwegen, wordt er niet steeds per patrouille/kwartier gewerkt.

V/G’s-Juniors

Bij de V/G’s-Juniors draait patrouillewerking vooral rond teamgeest, wederzijds respect en vriendschap. De V/G’s-Juniors hebben binnen de tak één of meer heel goede vriendschappen gesloten. Patrouillewerking is een goede methode om iedereen met iedereen te laten samenwerken, om met de hele tak een hecht team te vormen. Met patrouillewerking wordt het belang van kliekjes ingeperkt en wordt iedereen verdraagzamer voor elkaar. De patrouilles vormen een uitdaging voor de V/G’s-Juniors. Ze leren zichzelf te positioneren en te profileren in een groep, leren een collectieve verantwoordelijkheid te dragen en leren open te communiceren zonder bot te zijn. Ze ontdekken het plezier van samen leuke dingen te bedenken én te verwezenlijken. Dat ze niet steeds bij hun beste vrienden zitten, nemen ze er door al deze voordelen met de glimlach bij.

Seniors

De Seniors zijn meestal een klein, hecht groepje. Moderator(s) stellen geen patrouilleleid(st)er meer aan. Er zijn dus niet echt ‘functies’. Het initiatief wordt meestal genomen door de meer ‘natuurlijke leiders’. Om iedereen eens het voortouw te laten nemen, kunnen Seniors werken met een wisselend voorzitterschap. Eén voor één nemen de Seniors dan de leiding op zich. Zo kan iedereen eens proeven van leiderschap: ze ontdekken wat coördineren, delegeren, modereren, een budget beheren e.d. inhoudt. Daaruit leren ze veel zaken die ze kunnen gebruiken als toekomstige leid(st)ers en die hen ook buiten scouting van pas komen.