Groot spel (broeders van mowgli 1)

Uit FOSwiki
06 boy.png
07 girl.png
Groot spel (broeders van mowgli 1)

Auteur: Welpenhandboek
Tak(ken): Welpen


Wanneer.png

Duur van het spel: onbekend

Waar.png

Terrein: onbekend

Wie.png

Aantal leden: onbekend
Groepen: onbekend
Aantal begeleiders: onbekend
Taakomschrijving van de begeleiders: onbekend


Wat.png

Thema: Broeders van Mowgli 1

Beginsituatie:
Mowgli is verdwaald in de jungle en Shere Khan ligt op de loer om hem te doden.

Spelverloop:


  • 1 Mowgli (kan ook een grote baby pop zijn)
  • 1 Shere Khan (gestreepte huid , leiding)
  • 1 vader wolf ( wolvenmasker, leiding)
  • 1 moeder wolf (wolvenmasker, leiding)
  • jonge wolven (2/3 van de welpen , grijze staart van bv. stro¬ken crêpe papier)
  • tabaquis (1/3 welpen, bruine stroken tussen broekriem)
  • 1 leider van de tabaquis

Vader wolf begeleidt de jonge wolfjes, leert ze een spoor volgen en toont ze hoe ze geluidloos door de jungle kunnen sluipen

Moeder wolf wacht in haar hol op de jonge wolven met het "mensenjong". (kan terwijl het gevecht in het oog houden)

De aanvoerder van de tabaquis beraamt een plan om de wolven in de val te lokken (tijdens het eigenlijke gevecht doet de aanvoerder (id. vader wolf) niet mee, hij moet het spel kunnen overzien en eventueel ingrijpen)

Er worden twee sporen gelegd van het hordehol naar het bos; één voor de wolven en één voor tabaquis.

Mowgli, Shere Khan en Raksha vertrekken iets eerder en leggen het spoor . (voor proevenwerking worden de traditionele pijltjes of steentjes vervangen door voetjes).

Vader wolf trekt met zijn wolfjes de jungle in om Mowgli te zoeken. Tot het bos volgen zij de voetspo¬ren van Mowgli. In het bos zijn er geen voetsporen meer te vinden.

De tabaquis volgen het spoor van Shere Khan, als ze hem volgen en helpen valt er altijd wel iets lekkers te peuzelen. Als ze in de buurt van het hol van Raksha komen houdt het spoor op. Ze mogen niet te dicht in de buurt van het hol komen want ze houden niet erg van opvliegende "duivelin". Terwijl ze op Mowgli wachten kunnen ze misschien een kamp bouwen.

Vader trekt met zijn wolven door het bos op zoek naar Mowgli . Ze moeten heel stil sluipen want Shere Khan is in de buurt. (die loopt ergens brullend rond). Shere Khan kan de wolven verwonden door hun staart af te trekken. Hij mag slecht één gedeelte tegelijk aftrekken. Als ze slechts één stuk kwijt zijn, zijn ze nog maar licht gewond en kunnen ze verder strijden. Met twee stroken eraf wordt het al erg moei¬lijk; maar als ze hun staart helemaal kwijt zijn moeten ze de strijd staken en zich terugtrekken in het hol van Raksha. Deze zal hun wonden helen en een nieuwe staart geven zodat ze verder kunnen spelen. De welpen proberen wel om Shere Khan te ontwijken, ze vallen niet aan want ze hebben de moed niet om hem te doden. Als de welpen Mowgli gevonden hebben huilen de jongen van blijdschap. Ze verzamelen terug en gaan op zoek naar het hol van Raksha. Shere Khan is nu uitgeschakeld, hij ligt in het bos nog na te genieten van de heerlijke prooien die hij verslonden heeft.

Vader wolf zegt tegen zijn wolven dat ze voorzichtig moeten zijn, want de tabaquis liggen op de loer rond het hol van Raksha. Zij willen Mowgli ver¬overen. De wolven verdelen zich weer in groepjes en beschermen Mowgli. De tabaquis en de wolven kunnen elkaar doden door een gedeelte van de staart af te trekken. Ook slechts één strook per keer. De tabaquis durven Mowgli niet te doden, daar zijn ze te laf voor. Wie zijn staart kwijt is kan niet meer mee doen en gaat bij Raksha zitten. Als alle wolven hun staart kwijt zijn, voor ze Mowgli in het hol van Raksha gekregen hebben , is de strijd gewonnen door de tabaquis. Als ze Mowgli bij Raksha kunnen brengen hebben zij gewonnen . Er kan nu feest gevierd worden want Mowgli is bevrijd uit de klauwen van Shere Khan en kan nu opgenomen worden in de horde. Raksha staat klaar met een lekkere prooi. Als de prooi opgepeuzeld is maken ze een draagstoel (of mandje voor de pop) en dragen hem in optocht naar het hordehol.

Materiaal:


babypop (of welp die niet mag/kan lopen), bruin en grijze crêpe papier, afval¬zak (houd het bos netjes), wolvenmaskers, gestreepte huid, prooi (koekjes), touw (om draagstoel of mand¬je te maken), voetjes van Mowgli, voetjes van Shere Khan

Waarom.png