Het Stad

Uit FOSwiki

09 team.png

Auteur: Kolibrie
Eenheid auteur: 226e De Leeuwerik

Spelverloop:
Dit is een eenvoudig stadspel (kan perfect in een thema worden gespeeld) om de omgeving te leren kennen van een kampplaats of om een explo – dag dat ietsjes competitiever te laten verlopen dan anders. Men verdeelt de patrouilleleden per koppels en ieder koppel start gelijktijdig aan deze zoektocht op één en dezelfde plek.

Bij de start krijgen alle koppels een blad mee met daarop de punten (een 10 – tal) die moeten gezocht en bezocht worden zoals het stadhuis, zwembad, containerpark, politiebureau, specifieke winkel/bakker, … Wanneer het koppel een welbepaalde plek heeft gevonden moeten ze dit bewijzen door een element mee te brengen, specifiek van dit punt, naar één afgesproken plaats. Dit element kan een stempel zijn, een foto, broodzak, kasticket, uitprint, …

Binnen een afgesproken tijd dienen alle koppels te verzamelen op een afgesproken plaats (liefst een andere plaats dan het vertrek) en worden de elementen bekeken. Per element krijgt men een punt. Het origineelste element per plaats krijgt een extra punt. Dit wordt met alle koppels besproken welk element dit is voor welke plek. Zo worden er extra punten gegeven aan extra inzet en originaliteit.

Het koppel met de meeste punten is de winnaar van dit spel. Bij een gelijke stand wint het koppel met de meeste gevonden punten, daarna tellen de origineelste elementen en zo niet zijn er 2 of meerdere winnaars.

Benodigdheden:Een X aantal plaasten in een stad/dorp, pen en papier


Geschikt voor: JVG's-Aspiranten,VG's-Juniors,Seniors
Soort activiteit: voor in de stad,