Hoe de vrees in de wereld kwam:voorbeeldspelen

Uit FOSwiki

HOE DE VREES IN DE WERELD KWAM


TECHNIEKEN:

De welpen willen Hathi eens een poets bakken en gaan proberen hem gevangen te nemen. nestformatie. In het hol staat een stoel (Hathi), de welpen moeten een touw rond een poot binden, er een lange touw van maken en het beest mee sleuren. Ze moeten heel erg stil zijn want anders zal het mislukken. De eerste welp pro¬beert op handen en voeten het beest te naderen. Slaat het touw met een mast¬worp om de poot, doch het touw is niet lang ge¬noeg. Hij rent terug naar nr.2 die dan aansluipt en het touw met een platte knoop aan het andere eind beves¬tigt. Iedereen knoopt zijn touw aan het eind. Het nest die het eerst klaar is mag beginnen trekken en probeert het dier naar zijn nest te sle¬pen.( per stoel kunnen er natuurlijk maar 4 nesten meespelen. Nog leuker is het als er iemand van de leiding op de stoel mee vastgebonden is, maar deze moet dan wel tegen een stootje kun¬nen).

Materiaal: touwen


ESTAFETTE:

We moeten de Waingundja oversteken. De helft van het nest aan de ene kant, de andere helft aan de andere kant van de Wain¬gundja, die op de grond ge¬tekend staat. Voor elk nest drie bakstenen of blik¬jes. Wij moeten er overheen, zonder natte voeten te krijgen, dus trachten de nrs.1 , door de bakstenen te verplaatsen en van de ene steen op de ander te stappen, er over te komen. Is hij aan de overkant dan mag nr. 2. Het wordt pas erg leuk als we het een beetje realistischer maken en hen een grote wa¬terplas of een drassig veld laten overste¬ken.


SPORENSPEL :

in etappes volgens verloop van het verhaal, iedereen neemt zijn Mowgliboekje mee en kan tijdens het spel, aantekeningen verdienen voor het behalen van zijn sterren en badgewerking.

spoor wordt gelegd volgens de spoortekens in het Mowgliboekje, bij een opdracht hangt het stukje van het verhaal + de speluitleg. Op de posten hoeft dus niemand te staan en kan de groep verdeeld worden in bv. 2 Om beurt mag één van de welpen een stukje verhaal lezen, klinkt omslachtig, maar de welpen doen het graag.

 • Toen Hathi zag, dat de blauwe rots in het midden van de rivier droog kwam te staan, kondigde hij de “watervrede “ aan, zodat ieder junglebewoner zich er vrij kon bewegen en er zonder gevaar kon drinken.

Maak een muurschildering op een rol behangpapier, hang het hier ergens op en teken dan met z’n allen hoe de jungle er in die tijd uit heeft gezien (de dieren zitten bij elkaar, de Waïngundjarivier staat bijna droog, verdroogde bladeren, gras, bomen e.d. en Hathi, die de watervrede verkondigt).

 • Mowgli kwam elke avond naar de Vredesrots om daar koelte en gezelschap te zoeken. Hij zat dan vaak bij Bagheera en vroeg, of de Mohwa-boom weer zou gaan bloeien. Of had de regen hen vergeten? Alle dieren, die daartoe in staat waren, spoedden zich naar de rivier. In normale tijden was dit levensgevaarlijk voor veel dieren, omdat bijvoorbeeld Bagheera, Shere Khan of andere dieren jacht op hen maakten.

Overloopspel: we gaan naar de rivier. Alle welpen staan op één lijn, in het midden staat Bagheera. De welpen lopen van de ene kant naar de andere en Bagheera probeert nu, zoveel mogelijk dieren te tikken. Het spel gaat net zo lang door, tot er nog maar één dier over is ( = aanteken in Mowgliboekje : goede speler)

 • Zoals jullie weten, was de watervrede in deze droge periode aangekondigd. Dat hield in, dat iedereen ongestoord kon komen drinken. Plotseling ging er echter een siddering door alle dieren heen : Shere Khan, de lamme tijger, kwam naar de rivier.

Sluipspel; We zijn nu allemaal even Shere Khan. Hathi blijft in de jungle bij de rivier. Op het fluitsignaal proberen we, sluipend als Shere Khan, bij Hathi t e komen. Wordt je door Hathi gezien, dan stuurt hij je terug, zodat je weer opnieuw moet proberen. Wie komt er het eerst bij Hathi? (= goede speler Mowgliboekje)

 • Shere Khan verkneuterde zich, toen hij zag, dat de herten en de andere dieren bang werden. Hij liep naar Mowgli toe en zei: “ De jungle is een speelplaats geworden voor een naakte jongen.. Kijk mij aan, mensenjong” Mowgli staarde hem, zo beledigend mogelijk aan, en Shere Khan draaide zich na een minuut om. Hij voelde zich allesbehalve op z’n gemak. De tijger dronk en gromde: “Mensenjong ! Een mens, een uur geleden heb ik er één gedood”. Iedereen begon verschrikt te fluisteren. Een mens gedood? Ja zei Shere Khan, “ niet voor de honger, maar gewoon voor m’n plezier. Nu kom ik hier om te drinken en om me te wassen”. Hathi’s ogen spraken van felheid en hij zei: “ Heb je genoeg gedronken? Ga dan heen, want de rivier is er om te drinken en niet om te verontreinigen”.

We sturen Shere Khan weg: we tekenen een kring op de grond, die zo groot is dat we er allemaal in kunnen. Na een startsignaal moet men proberen iemand uit de kring te duwen. Zodra hij buiten de kring staat, blijft hij erbuiten, wie buiten is mag helpen om de anderen eruit te krijgen, zonder dat hij zelf met zijn voeten in de kring komt.

 • En Shere Khan sloop weg, niemand durft immers Hathi tegen te spreken. “Wat is het recht van Shere Khan?” vroeg Mowgli Wie van de welpen kan dit vertellen?? (Mowgliboekje = aantekening een gebeurtenis vertellen aan mijn horde) Dat was een oud verhaal en Hathi vertelde : ....

Kledingkim (Mowgliboekje)Wij zijn één volk bij elkaar en we weten alles van elkaar. We vormen twee rijen. Iedere welp heeft te maken met de welp die recht tegenover hem zit. Ze mogen elkaar eerst goed bekijken en draaien zich dan om en veranderen iets aan hun kledij. Op het afgesproken teken mogen ze elkaar weer aankijken en er achter zien te komen, wat er veranderd is.

 • Op een avond ontstond er ruzie tussen twee reebokken, één van de dieren stootte zich met de horens aan de eerste der tijgers. De tijger vergat dat hij de meester van de jungle was en brak de bok de nek. Tha hoorde het rumoer en zag de dode reebok liggen. Hij vroeg wie dit gedaan had, maar geen van de dieren durfde te antwoorden, want ze waren bang van de reuk van het bloed. Tha gaf de bomen en lianen de opdracht, om de dader te merken, zodat hij hem zou herkennen en Tha vroeg wie er nu meester van de jungle wilde zijn. “Ik”, zei de Grijze aap en Tha lachte maar en zei: “ het zij zo gij het wilt” en boos liep hij weg.

Apestreken: apen halen apenstreken uit, dus dit doet de grijze aap ook. Wij gaan nu apekooien. Eén van de welpen is de grijze aap en moet proberen de andere welpen te vangen. De andere welpen mogen net als de grijze aap niet met hun voeten op de groend komen (tikkertje op een speelpleintje , max. 10min.) Wie getikt is neemt de plaats van de grijze aap in, roept eerst luid zijn naam, zodat iedereen weet wie nu grijze aap speelt.

 • En zo kwam het, dat er geen wet in de jungle was, maar alleen maar dwaze fratsen en gepraat zonde zin.

Oasespel: we gaan een woord overschreeuwen naar een speler van onze groep, die aan de andere kant van de rivier staat. In die rivier staat de andere partij, die dit probeert te verhinderen door te gillen, te schreeuwen en te zingen. Als het woord toch overkomt, gaan beide partijen wisselen.

 • Tha riep op een gegeven moment iedereen bij elkaar en zei :

ontcijfer dit bericht:

4.5/5.5.18.19.20.5/22.23.5.18/13.5.5.19.20.5.18/8.5.5.6.20/4.5/4.15.15.4/9.14/4.5/ 10.22.14.7.12.5/7.5.2.18.1.3.8.20/5.14/4.5/20.23.5.5.4.5/4.5/19.3.8.1.14.4.5/

gewone cijfercode a = 1 , b = 2 , c = 3 , enz...

( de eerste uwer meester heeft de dood in de jungle gebracht en de tweede de schande)

 • ”Nu zult ge de vrees leren kennen en als je die gevonden hebt, zult je weten dat die meester is”. Toen vroegen de dieren van de jungle: “ Wat is VREES,”. En Tha antwoordde: “ Zoek tot je vindt”, en zo ging iedereen zoeken. De buffels kwamen terug met het bericht, dat er ergens in een hol “vrees “ zat. Het had geen haar en liep op de achterste poten. Alle junglebewoners gingen kijken en daar stond het ... Het begon te schreeuwen en de dieren werden bang voor hem. Iedere stam ging die nacht z’n eigen weg: herten bij herten, zwijnen bij zwijnen, soort bij soort. En ze lagen allen te rillen en te beven in de jungle

Zoek je plaatsje in de jungle: welpen stellen zich in een kring op en gaan op gemerkte plaatsen zitten. Een van de welpen loopt rond en tikt diverse spelers. Deze staan op en volgen hem. Op teken van de leiding zoekt iedereen zijn eigen zitplaats terug maar wie getikt wordt voor hij terug op zijn eigen plaats zit, wordt de nieuwe tikker.

 • De eerste der tijgers was er niet, hij hield zich nog steeds schuil in de moerassen van het noorden

moerasloop: van kranten scheuren de welpen twee stukken. Per twee krijgen ze 2 stukken krant. De stukken krant zijn een steen. Met behulp van die twee stenen gaan we een baan afleggen naar de “eerste tijger”. Wie van de krant afkomt moet opnieuw beginnen.

 • Toen iedereen bij de eerste der tijgers was, zei hij: “ ik zal er heen gaan en hem de nek breken “en hij ging heen. De bomen en de slingerplanten herinnerden zich het bevel van Tha en lieten hun takken zakken, waardoor de tijger onder het lopen getekend werd. Waar ze hem raakten, kwam er een streep om zijn gele huid. Toen hij bij ‘t hol kwam, schold de vrees hem uit voor getekende en de tijger ging op de vlucht. Z’n gehuil klonk door de jungle, zo luid dat Tha hem hoorde en vroeg wat er aan de hand was.

De eerste der tijgers schaamt zich. Alle wolven zitten in de jungle verstopt; de tijger zit in het midden van een cirkel. Eén voor één mogen de welpen iets zeggen of een gehuil laten horen. Wiens stem wordt herkent (Mowgliboekje : geluidskim)

 • De eerste der tijgers hief zijn kop en zei tegen Tha : “ “Geef me m’n vacht terug. Ik schaam me voor heel de jungle, want ik ben op de vlucht geslagen, de haarloze heeft me uitgescholden omdat ik besmeurd ben met het slijk van de moerassen”. Tha zei: “ Ga dan zwemmen of rol je door het gras, als je vuil bent . Maar wat de tijger ook deed, zelfs het kleinste streepje bleef zitten. De tijger was radeloos. Hij wist het niet meer. Hij vroeg aan Tha om hem niet te vergeten: “ Laat mijn nakomelingen zich herinneren, dat ik eens zonder vrees of blaam was”. Daar stemde Tha mee in: ”éénmaal per jaar, één nacht, zal het zo zijn als in de tijd voordat je de reebok doodde. Eén nacht zul je niet bang zijn, maar dan zal de mens bang zijn voor jou. Maar wees hem die nacht genadig, want je weet nu wat vrees is.” Een jaar later voelde de tijger, dat “zijn nacht” gekomen was. En zo gebeurde het, dat de haarloze voor hem op de grond viel. De tijger dacht:” dit is mijn kans. Nu zal ik zijn nek breken en dan is de vrees uit de jungle”. Maar de vrees bleef de tijger achtervolgen, omdat er meer dan één mens is.

Inhaalbal: in een kring staan de twee partijen om en om opgesteld. Iedere groep heeft een bal. Op het afgesproken teken wordt de bal in dezelfde richting gespeeld door spelers van de eigen groep. Er wordt begonnen bij twee over elkaar staande spelers. Het is de bedoeling om de bal van de andere partij in te halen Lukt dit, dan wordt er een punt gescoord en beginnen we opnieuw

De dag brak aan en in de opening van het hol verscheen een ander mens. De mens greep een scherp-gepunte stok en zo moest de eerste der tijgers de dood vinden. En zo kwam de vrees in de wereld.

Dit spel kan gerust gebruikt worden als “eendaagse jacht”

materiaal : blaadjes met stukjes verhaal erop en beschrijving van de spelletjes, welpen verwittigen dat ze Mowgliboekje meebrengen, krijt of ander materiaal om spoor aan te leggen volgens de tekens uit het Mowgliboekje, behangpapier, verfkrijt, bericht in kode , met eventueel een omslag met de “sleutel” om te ontcijferen, kranten, 2 ballen

WATERSPELLETJE:

Mowgli heeft ontdekt dat er enkele dieren zodanig verzwakt zijn dat ze niet meer tot aan de Waingundja geraken, hij en de welpen proberen een oud vat te vullen met water om het naar de sukkelaars te brengen. Welpen moeten proberen een vat met water te vullen. Het vat is echter lek gemaakt. Aan de welpen om dit te verhelpen. Ze mogen geen hulpmiddelen gebruiken, alleen hun lichaam. Het vat moet gevuld worden tot aan de rand. materiaal : een groot vat, best uit plastiek (verkrijgbaar bij bv. Transportfirma’s , carwash die zeep in grote hoeveelheden gebruiken) ( je kan natuurlijk in kleinere groepjes werken en emmers gebruiken die je gratis bij de bakker of beenhouwer kunt verkrijgen). Zo een vat is licht, het roest niet en de gaten hebben geen scherpe randen. In dat vat smelt, steek of snij je een massa kleine gaten. Voor dit spel heb je ook een grote hoeveelheid water nodig. Je doet deze aktiviteit dus best in de omgeving van een vijver of een beek.

NAUTISCH SPEL:

duikoefening: Nu het water in de Waingundja zo laag staat kan je zien dat er op de bodem veel “schatten” liggen: Per nest liggen er op een afgebakende plaat een aantal gekleurde en zinkende puzzelstukken. Het is de bedoeling deze zo vlug mogelijk op te duiken en de puzzel op de rand van het zwembad samen te stellen. De puzzelstukjes vormen een tafereel van alle dieren samen aan de stroom of een bepaald meesterwoord.

Materiaal: per nest een aantal zinkende puzzelstukken met al dan niet een tafereel erop of een meesterwoord.

Vakduwen: alle jungledieren verdringen elkaar aan het water: alle welpen staan in vak 1. Door met de schouders te duwen (handen op de rug) probeert men elkaar in vak 2 te duwen. Wie in vak 2 terecht is gekomen probeert de anderen die er ook terecht zijn gekomen naar vak 3 te duwen. Wie blijft het langst in vak 1? Op de rand van het zwembad staan verkeersregels of stoelen die de vakken indelen. De tweede maal kan men iedereen op 1 been laten staan en het spel opnieuw spelen.

materiaal: afbakenmateriaal


new game: iedereen zit bij iedereen, niemand heeft schrik voor elkaar: de horde wordt verdeeld in kleine groepjes die in cirkels gaan staan. Eén welp gaat in het midden staan. De middenman laat zich stokstijf naar alle kanten vallen maar wordt telkens opgevangen door een van de cirkelmannen, die hem terug naar de andere kant duwt.. De middenman houdt de armen tegen het lichaam, de cirkel sluit dicht bijeen aan.

Materiaal: geenPROEVENWERKING : WIE WORDT DE NIEUWE MEESTER VAN DE JUNGLE?


Dit spel wordt individueel gespeeld, iedere welp kan kiezen welke proeven hij wil afwerken. Er zijn massa’s kaartjes met opdrachten, elk werkt naar eigen kunnen.


De opdrachtenkaartjes moeten gekocht worden. Je kan op 2 manieren “geld” verdienen.

a) In de jungle loopt “de eerste der tijgers” rond. Hij is getooid met kleurrijke strepen (strookjes crêpepapier). De welpen moeten proberen die strepen af te trekken. Ze mogen slechts 1 streep per poging aftrekken en moeten hierna 30 seconden wachten vooraleer ze “ de eerste der tijgers” opnieuw mogen aanvallen .Elke kleur heeft een andere waarde. bv; rood = 5 ; groen = 10 ; geel = 15 ; blauw = 20 ; wit = 25 ; zwart = 50 Het spreekt vanzelf dat er heel weinig zwarte strepen en veel rode strepen op de huid van de tijger zitten. Bij de bank hang je een groot blad met de verschillende kleuren en de waarden van de strepen, zodat de welpen zelf kunnen uitrekenen hoeveel geld ze hebben verdiend. De strepen kan je dus inruilen bij de bank tegen geld.

b) Je kan ook geld verdienen met een dobbelspel = alle negen


Er zijn 9 grote kaarten met de nummers van 1 tot 9

Die kaarten hangen aan een spijker op een bord, of staan in een gleuf op een plank. De welp speelt met 2 dobbelstenen en moet proberen zoveel mogelijk kaarten weg te spelen. De welp gooit beide dobbelstenen en kijkt welk kaartje hij kan weg doen, dit kan op twee manieren:  hij/zij neemt één kaartje weg, dat gelijk is aan de som van het aantal ogen dat hij/zij met beide dobbelstenen heeft gegooid  hij/zij neemt 2 kaartjes weg waarvan de som gelijk is aan de som van het aantal ogen, dat hij/zij met beide dobbelstenen heeft gegooid  voorbeeld: als een welp 6 en 2 ogen gooit, mag hij/zij kiezen of hij/zij met één kaartje, nummer 8, of met twee kaartjes, de nummers 1 en 7, of 3 en 5 , of 6 en 2 wil wegnemen.

De welp gaat daarna verder met het gooien van de dobbelstenen en het wegnemen van de kaartjes. Zodra het niet langer mogelijk is kaartjes weg te nemen, waarvan de som gelijk is aan het aantal ogen dat met beide dobbelstenen is gegooid, is de beurt voorbij. Het totaal van de overgebleven kaartjes trek je af van 50 = bedrag dat je verdient

Je mag nooit 2 keer na elkaar dobbelen Elke opdracht kost 50 fr. De opdracht koop je bij de bank. Op het terrein zijn verschillende posten waar je de opdrachten kan uitvoeren. Het aantal posten hangt af van het aantal begeleiders. De opdrachten zijn genummerd. De begeleiders schrijven op een groot blad de nummers van de opdrachten die zij willen begeleiden, en hangen dit op hun post. De welpen moeten dan zelf uitzoeken waar ze hun opdracht kunnen uitvoeren. De welpen nemen de opdrachtkaart mee naar de post en brengen ze terug naar de bank als ze hun opdracht volbracht hebben. De welpen hebben hun Mowgliboekje bij zich en telkens ze een opdracht met succes hebben volbracht kan dit aangeduid worden in hun boekje. Na de materiaallijst krijg je gemakkelijkheidshalve de mogelijke opdrachten uitgetypt. Als je die kopieert en op een fiche of kartonnetje plakt en plastificieert kan je die meermaals gebruiken.

Materiaal: genummerde opdrachtenkaartjes, kostuum met gekleurde strepen die gemakkelijk kunnen afgetrokken worden, geld , 2 dobbelstenen, bord en kaartjes voor dobbelspel, blad met uitleg waarde van de strepen, materiaal voor alle opdrachten groeperen per post.

1. TEERPOOT

IK KAN VERTELLEN HOE MOWGLI IN DE JUNGLE TERECHT IS GEKOMEN

2. TEERPOOT

IK KEN 5 JUNGLEDIEREN EN WEET ER IETS OVER TE VERTELLEN 3. TEERPOOT

IK KAN JE VERTELLEN HOE WE HET GROOT GEHUIL DOEN4. TEERPOOT

IK KEN DE WELPENWET EN DE LEUZE5. TEERPOOT

IK WEET HOE IK MIJN AKELA BEGROET EN WAT DIE GROET BETEKENT


6. EERSTE STER

IK MAAK EEN MOOIE TEKENING VAN DE JUNGLE, STOP HET IN EEN DOOSJE , DOE ER EEN MOOI PAPIERTJE ROND EN EEN LINTJE. HET LINTJE KNOOP IK VAST MET EEN LOSSE STROP EN DE STRIK MAAK IK MET EEN PLATTE KNOOP.7. EERSTE STER

IK SCHRIJF EEN BRIEFJE NAAR AKELA OM TE VRAGEN WANNEER IK MIJN EERSTE STER KAN KRIJGEN.

8. EERSTE STER

IK KIJK OP HET UURWERK VAN MIJN LEIDER EN VERTEL HEM/HAAR HOE LAAT HET IS.9. EERSTE STER

IK KOM OP MIJN POST IN PERFECT UNIFORM10. EERSTE STER

IK ZING EEN LIEDJE VOOR MIJN LEIDER.


11. EERSTE STER

IK VOLG HET SPOOR VAN DE BANK NAAR DE POST
12. EERSTE STER

IK VERTEL WAT IK DOE OM DE NATUUR TE BESCHERMEN13. EERSTE STER

IK HERKEN ALLE VERKEERSTEKENS DIE UITHANGEN OP DE POST14. EERSTE STER

IK LUISTER NAAR DE CASSETTE EN HERKEN ALLE GELUIDEN15. EERSTE STER.

IK VOER EEN TELEFOONGESPREK OP DE POST MET EEN VRIENDJE DIE IK TEGENKOM OP WEG NAAR MIJN POST. VIA DE TELEFOON VRAAG IK HEM OF HIJ STRAKS MET MIJ WIL SPELEN.
16. EERSTE STER

IK VERTEL WAAROM HET GEVAARLIJK IS ALS ER VUIL IN EEN WONDE KOMT17. EERSTE STER

IK MAAK EEN KROONTJE VAN BLOEMMETJES EN ZET HET OP MIJN HOOFD OFWEL MAAK IK EEN TEKENING MET TAKJES VAN HOE MIJN HUIS ERUIT ZIET18. TWEEDE STER

IK ZING HET VERZAMELLIED


19. TWEEDE STER

IK MAAK EEN TOUW VAST ROND EEN DIKKE BOOM MET EEN MASTWORP20. TWEEDE STER

IK VRAAG AAN DE BANK OF ZE EEN BOODSCHAP HEBBEN VOOR MIJN VOLGENDE POST EN IK GEEF DE BOODSCHAP DOOR AAN DEZE POST21. TWEEDE STER

IK MAAK EEN WINDROOS OP DE GROND EN GA OP HET NO STAAN22. TWEEDE STER

IK ZOEK 5 VERSCHILLENDE BOOMBLADEREN, 5 BLOEMEN OF PLANTEN EN NOEM ZE BIJ NAAM23. TWEEDE STER

IK VERZORG DE KLEINE WONDE VAN DE LEIDER


24. TWEEDE STER

IK KEN DE NAAM VAN MIJN HUISDOKTER EN ONZE APOTHEKER. IK SCHRIJF ZE OP EEN BLAADJE . WELK TELEFOONNUMMER MOET JE BELLEN BIJ EEN ONGEVAL? SCHRIJF DIT NUMMER OOK MAAR OP JE BLAADJE ALS JE OOK NOG HET NUMMER VAN HET ANTIGIFCENTRUM KUNT OPSCHRIJVEN BEN JE EEN “KRAK”25. TWEEDE STER

IK MAAK EEN POPPETJE MET HET MATERIAAL DIE IK KRIJG OP DE POST.26. TWEEDE STER

IK VERTEL OP MIJN POST WAT IK ZOAL VAN OPDRACHTEN VANDAAG HEB UITGEVOERD EN HOE ZE GESLAAGD ZIJN. IK VERTEL OOK WAT IK NOG VAN PLAN BEN OM VANDAAG TE DOEN EN WELKE OPDRACHTEN ER TE MOEILIJK WAREN VOOR MIJ.27. TWEEDE STER

IK ZOEK HET TELEFOONNUMMER OP VAN ONZE EENHEIDSLEIDER EN BEL HEM OP28. OPMERKER

IK KAN 15 VAN DE 20 VOORWERPEN ONTHOUDEN ALS IK ZE 1 MINUUT HEB MOGEN BEKIJKEN29. SEINER

IK KAN IN 5 MINUTEN DE GEHEIME BOODSCHAP ONTCIJFEREN EN MONDELING GAAN OVERBRENGEN NAAR DE BANK


30. SEINER

IK KAN IN 10 MINUTEN DE TELEFOONNUMMERS VAN ALLE WELPENLEIDERS OPZOEKEN

31. TROEBADOER

IK SPEEL EEN LIEDJE OP MUZIEKINSTRUMENT NAAR KEUZE32. TROEBADOER

IK DOE 1 MINUUT AKELA NA EN VERKLEED MIJ ZOALS HIJ/ZIJ ER MOMENTEEL UIT ZIET33. TROEBADOER

IK MAAK EEN SKETCH VOOR DE POPPENKAST, PROBEER HET UIT EN ZOEK DAN EEN PAAR VRIENDJES DIE WILLEN KOMEN KIJKEN (minstens 5 welpen)
enz..........

junglemap

HOE DE VREES IN DE WERELD KWAM

I. INHOUD - Als de “Vrederots” in de Waingundja bloot komt te liggen, is er nog zo weinig water, dat Hathi de “Watervrede” uitroept : geen vleeseter mag nog doden. - Maar Shere Khan heeft dat toch gedaan, en nog wel een mens. “Maar het was mijn nacht…” verdedigt hij zich. - Mowgli vraagt daarover uitleg, en Hathi vertelt : . Over Tha, de Eerste der Olifanten, maker van de jungle; hoe die de eerste rechter aanstelde over de dieren; hoe deze zijn taak vergat en een reebok doodde – en zo de dood in de jungle bracht. . Maar met de dood kwam ook de vrees in de wereld; de dieren vinden die in de persoon van de Mens, waarvoor ze allen vluchten; zo vluchten ze ook voor mekaar. . De Eerste Tijger wil nu de Vrees verdrijven – tijdens zijn speurtocht kleuren de slingerplanten zijn huid met strepen – maar ook hij vlucht voor de mens! . Wanhopig smeekt hij Tha hem te helpen. Als herinnering aan de vroegere tijd zonder vrees, schenkt Tha hem voor één nacht per jaar zijn kracht terug, op voorwaarde dat hij barmhartig is voor de mens “… want gij weet nu wat vrees is.” . Maar de Tijger doodt de mens, menende dat er maar één was. Daarop komen de andere mensen uit hun hol – het is morgen, de nacht van de Tijger is voorbij – en achtervolgen hem, zoals ze op alle andere dieren uit de jungle zullen jacht maken. En Tha zegt : “Gij hebt de mens geleerd hoe hij doden moet, en hij is geen domme leerling.”

II. PEDAGOGISCHE VERANTWOORDING

In dit verhaal vinden wij de gelegenheid om aan de welpen de noodzaak van een wet, van tucht en gehoorzaamheid aan te tonen. Onze Horde is een gelukkige familie, en daarom mag niet iedereen zijn zin doen (zoals de tijger wel deed). We kunnen hiermee ook onze welpen sociaal gevoel meegeven, dat hun zal leren te helpen waar er nood is, en eigen behoeften ondergeschikt te maken aan die der gemeenshap. “Drinken gaat vỏỏr eten”. En Hathi bijt Shere Khan toe : “Verdwijn dan. Dit water dient om gedronken, niet om bevuild te worden!”

III. MOWGLI IN HET VERHAAL

Mowgli treedt niet op de voorgrond. Toch vinden we : - iedereen is uitgemergeld, maar “zijn oog was, onder zijn warrig haar, klaar en rustig gebleven, want in deze troebele tijden had hij Bagheera als raadsman, en deze had hem geleerd zachtjes te lopen, zonder gerucht te jagen, en nooit of nimmer zijn koelbloedigheid te verliezen…” - hij is de enige die vragen durft stellen aan Hathi, de Meester van de jungle. - hij is sterker dan Shere Khan : “Kijk naar mij, mensenjong!” - Mowgli staarde hem aan, zo onbeschaamd als hij maar kon, en dadelijk keerde Shere Khan zich vol onbehagen af.

IV. DIEREN IN HET VERHAAL

Hathi : treedt naar voren als de werkelijke meester van de jungle : - hij roept de watervrede uit, en is er de bewaker van - blijft steeds kalm (ook als de andere dieren opschrikken wanneer zij vernemen dat Shere Khan een mens gedood heeft) - “Hathi doet nooit iets eer de tijd daartoe gekomen is, en dat is een van de redenen waarom hij zo lang leeft”. Shere Khan : steeds even ongenietbaar : - vol vals genoegen in de opschudding die hij onder de dieren brengt - “Hij heeft gedood voor zijn genoegen, omdat het zijn nacht en zijn recht was. Niemand behalve de hinkende tijger zou zo op zijn recht bluffen in deze tijd, wanneer wij allen lijden, de mens zo goed als het junglevolk.” - de Eerste der Tijgers is ook een “eerste Shere Khan!” Baloo : wijs, bijna alwetend : - als Hathi Shere Khan wegstuurt, is heel het junglevolk nieuwsgierig, want het heeft iets gezien, wat niemand, buiten Baloo die zeer ernstig keek, scheen te begrijpen. - hij kende deze geschiedenis eigenlijk, maar wilde ze niet vertellen, “omdat de jungle van deze geschiedenissen vol is. Als je met die dingen begint, is er geen einde aan.” Bagheera : - volgt de wet, en blijft Mowgli helpen - verontwaardigd over wat Shere Khan doet, wil hij zich met hem meten als het moet. Ikki : - bespottelijk kieskeurig op zijn eten - is ook “stekelig” van karakter : “een gat in je hoofd zou er een beetje wijsheid kunnen inlaten…”

V. MEESTERWOORDEN - de wet gelijkt op een reuzeslingerplant, omdat zij iedereen in de rug aanvalt en niemand laat ontsnappen. - “Wanneer je zo oud bent als ik, broertje, dan zul je zien hoe heel de jungle tenslotte gehoorzaamt aan één wet. En dat zal geen plezierige ontdekking zijn.”

VI. HET VERHAAL IN DE HORDE

A. Buitenactiviteiten

1. Bosspelen “Hongersnood en watervrede” Terrein : tamelijk dicht bos om te kunnen sluipen Materiaal : - speeldassen in twee kleuren - kaartjes met tekst : rijst – gras – water – noten (eventueel op wit, groen, blauw en bruin papier). Spel : Hongersnood in de jungle. Ieder dier zoekt zijn voedsel. De welpen zijn verdeeld in twee kampen : 1) Mowgli en welpen (rode dassen) 2) Hathi en andere dieren (grijze dassen) Iedere welp van elke groep heeft een speeldas aan de riem hangen. Zij vertrekken uit eigen kamp, en doorzoeken het bos naar voedsel (kaartjes). Indien zij iemand van het andere kamp tegenkomen, trachten ze (1 tegen 1) elkaars das uit te trekken. Wie wint krijgt één kaartje van de overwonnen speler (das erna teruggeven). In het bos lopen ook enkele O.W. rond (Shere Khan). Zij storen zich niet aan de watervrede en doden iedere welp door hun das (definitief) af te nemen. De welp moet een nieuw leven vragen aan Chil (Shere Khan neemt kaartje). Dit leven bestaat in een nieuwe speeldas (hun oude heeft Shere Khan gehouden). Bij het eindsignaal keert ieder naar het kamp terug. Om de winnaar te kennen kan men : - ofwel de punten optellen, op voorwaarde dat men in het begin van het spel de welpen verwittigd heeft dat er een zeker verschil is in waarde van voedsel. Water is natuurlijk het meest waard (4 pt); dan fris groen gras (3 pt), enz. Opgepast : de enige verliezende partij is natuurlijk Shere Khan. - ofwel de kaartjes tellen, zonder onderscheid van waarde : bij talrijke Hordes is dit zelfs te verkiezen om tijdverlies te vermijden. Nota : als de OW zich in Shere Khan kostuum kunnen zetten, kan dit niet anders dan de pret vergroten.

2. Estafetten Water uit de Waingundja overbrengen materieel : per nest een emmer water, een fles, en een busje met gaatje. spel : de eerste welp van ieder nest loopt naar de emmer – vult het busje, loopt naar de fles, terwijl hij tracht het gaatje dicht te houden en niet te morsen. Hij giet het overblijvende water in de fles. Vervolgens aflossing met de volgende welp. Het nest dat de fles het eerst vol heeft, wint. (nota : busje en fles aan mekaar aanpassen : klein busje van tomatensap en gewone fles, of conservenblikje en drietal flessen…)

3. Pleinspelen a) Kringspel “Shere Khan mag niet meer bij de Waingundja” Materieel : iets wat de Waingundja voorstelt, bv. blauw lint, reep papier… Spel : gidsen en hulpgidsen staan in een kleine kring rond de Waingundja; zij zijn Hathi, Bagheera, Baloo… die de rivier bewaken. In een grotere kring staan de andere welpen = overige dieren. Er is één Shere Khan, die tracht de kringen te doorbreken en bij het water te komen.

b) Balspel Het terrein is in drie stroken verdeeld : 1 = voorwerpen die het water verbeelden 2 = Hathi (bij grote hordes : met zonen) 3 = Mowgli en de jungledieren Hathi staat midden in de stroom op de Vredesrots. Een dier dat “water” wil gaan halen (in 1) werpt eerst een bal naar Hathi. Dan loopt hij naar 1 om “het water” te nemen. Als hij terugkomt, tracht Hathi hem met de bal te raken. Lukt dit, dan moet de welp het water afgeven. Per nest om het meeste “water”. (Hathi = een OW, of een gids, of een nieuweling, of de welp die verjaart…) (Liefst niet het zoontje van de Groepsleider!)

Wij vonden nog volgende activiteiten op dit thema