Hoeden pakken

Uit FOSwiki


Oxo.png
Hoeden pakken

Auteur: Handboek Beverleiding
Tak(ken): Bevers-Zeehonden
Type: klein spel

Spel:
De hoeden liggen in het midden van een grote cirkel. De kinderen lopen om de cirkel heen. Daarbij kan gezongen worden of muziek worden gemaakt. Op een stopsignaal houdt de muziek op of houden de kinderen op met zingen. Alle kinderen lopen naar het midden en proberen een hoed te bemachtigen. Deze zetten ze dan op. Omdat er een hoed te weinig is, heeft één kind geen hoed. Dit kind zoekt een mooie hoed uit en gaat met z’n hoed aan de kant zitten. De andere hoeden worden weer in het midden gelegd. Het spel wordt herhaald, totdat er geen hoed meer over is.


Materiaal: verschillende soorten hoeden