Hotel

Uit FOSwiki

09 team.png

Auteur: Vindingrijke Fennek
Eenheid auteur: onbekend

Spelverloop:
De groep wordt onderverdeeld in 4. Elke groep vormt een bouwfirma. Elke firma kiest zijn naam en stelt een vertegenwoordiger en een huurbaas aan.

De leiding wordt eveneens onderverdeeld:

 • grondbezitter
 • aannemer
 • bank & beursdirecteur

De beurs

Waar de beurs zich bevindt ligt een map met de aan te kopen gronden. Van elke groep bevindt zich daar tijdens de duur van het spel een vertegenwoordiger. Elke vertegenwwordiger bezit bij het begin van het spel een startkapitaal van €300.

De vertegenwoordiger

De vertegenwoordiger heeft als taak alle gronden en gebouwen aan te kopen voor zijn firma, tevens moet hij/zij de bouwaanvragen trekken en de onderhandelingen voeren van eigen hotels, bij een verkoop aan een andere firma.

Wanneer zijn huurbaas met een huurcontract afkomt, ontvangt hij van de getroffen firma het bedrag dat zich op de eigendomskaart bevindt, dit bedrag naar gelang het aantal gebouwen en het aantal ogen dat gegooid werd.

De huurbaas

Vanaf wanneer het hoofdgebouw en een entree op een grond van zijn firma staat, mag hij de tegenpartij beginnen tikken. Men speelt wanneer met getikt is tegen de huurbaas "papier, schaar, steen". Als de huurbaas wint heeft men zijn huurcontract af, als de huurder wint krijgt deze 2 minuten voorsprong eer de huurbaas weer achter hem aan kan.

Wint de huurbaas, gaat hij met het huurcontract naar de beurs om dit aan zijn vertegenwoordiger te geven die het geld van de tegenpartij moet ontvangen. De vertegenwoordiger van de getroffen firma trekt blindelings een briefje uit de verworven hotels van de gewonnen firma en betaald dan het vereiste bedrag.

Daarna speelt de huurbaas gewoon verder. Per 5 betalende huurders krijgt de firma een bonus van €50.

De huurbaas mag zijn eigen ploeghuurders helpen bij het begin van het spel tot zijn eigen taak kan beginnen.

De huurders

De huurders hebben de taak zo vlug als mogelijk een grondbezitter aan te tikken, wanneer dit lukt krijgt men (1 per firma) een koopvergunning. Eens die is afgeleverd aan de beurs kan men een nieuwe halen.

Men moet zo vlug mogelijk terug naar de beurs om de beste gronden in de wacht te slepen.

Zolang er geen gebouwen op de gronden staan kan de grond nog worden verkocht (aan goedkopere prijs), aan een andere firma (verplichte verkoop). Je kan echter maar 1 actie te gelijk ondernemen. Eerst de grond kopen en bij de volgende beurt vlug een hoofdgebouw neerplanten.

Koopvergunning binnen, bouwvergunning halen. Daarvoor moet men trachten een aannemer te tikken, wanneer dit lukt krijgt men (1 per groep) een voorlopige bouwvergunning. Alweer zo vlug mogelijk naar de beurs om een kaartje te trekken als de bouwvergunning wordt toegestaan.

 • trek je rood -> mag je niet bouwen
 • trek je groen -> mag je bouwen
 • trek je H -> mag je gratis bouwen
 • trek je x2 -> mag je voor 2x het bedrag bouwen

Als je niet mag bouwen dan herbegint de cyclus weer opnieuw. Wanneer je een ander kaartje trekt ben je verplicht om te bouwen.

Na het eerste gebouw koop je best een entree anders kan je niet verhuren. Daarvoor moet je eerst een voorlopige bouwvergunning halen zodoende dat je zonder verdere problemen een entree kan kopen.

Het is noodzakelijk eerst de spelregels van het gezelschapsbord "Hotel" eens goed door te nemen vooraleer te beginnen aan dit spel.

Het is leuker om dit spel te spelen wanneer je het spelbord zelf gebruikt, of er één hebt gemaakt met bijhorende voorwerpen.

Spelregels

Kort overzicht van de manier, waarop een hotel wordt aangekocht en uitgebreid :

 1. Koop je grond
 2. Verwerf de bouwvergunning (d.m.v. de kaartjes)
 3. Stel het hoofdgebouw op met de naam van het hotel (en naar wens willekeurige andere gebouwen).
 4. Koop je entree, en/of vraag verdere bouwvergunningen aan en ga uitbreiden.
 5. Voeg er ten slotte de vrijetijdsfaciliteiten aan toe (hiervoor is geen bouwvergunning nodig).

Bouwvergunning

Je verklaart waar je wil bouwen, je kan meerdere gebouwen tegelijk op je grond neerzetten. Je moet je wel aan de volgorde houden die op het eigendomsbewijs staat.

Bank

Alle bedragen voor het aankopen van gronden of gebouwen worden aan de bank betaalt. De bank betaald eveneens de bonus uit.

Verschuldigd bedrag

Zodra een tegenspeler door jou huurbaas werd getikt (de huurbaas mag maar 1 huurder tegelijk aantikken), moet de vertegenwoordiger van deze firma met een dobbelsteen werpen om te beslissen hoeveel nachten hij verblijft. Afhankelijk van het aantal ogen en het aantal sterren dat jou hotel heeft, moet die medespeler het verschuldigde bedrag onmiddellijk betalen.

Veilingen

Zodra je niet meer in staat bent contant te betalen, dan moet je 1 (of meer indien nodig) van je bezittingen of stukken grond gaan veilen. Hiervoor is geen laagste prijs vastgesteld en alle spelers mogen bieden. Je moet verkopen aan de hoogste bieder.

Hij krijgt na betaling van de geboden prijs, het hotel zoals dat op dat moment op het spelbord staat en het eigendomsbewijs.

Je kunt niet 1 enkel gebouw alleen veilen. Je veilt altijd 1 of meerdere stukken grond met alles wat daar op dat moment op staat.

Na inning van het geld, moet je direct al je schulden betalen, voorzover het geld toereikend is. Ook als je daarmee al je bezittingen kwijtgeraakt en niet meer kunt spelen.

Met jou laatste grond wordt je firma overgenomen door de schuldeiser. D.w.z. dat al jou spelers overgaan naar de schuldeiser en daar dan ook meedoen.

Word je een bouwvergunning verleend en vind je, dat je die niet kan betalen, dan kun je besluiten het grondstuk te veilen. Dan hoef je de kosten voor de bouwvergunning niet te betalen.

Diegene die het stuk grond koopt, moet dan wachten op de gelegenheid, dat hij zelf een bouwvergunning verkrijgt.

Veil je een ander stuk grond om de bouwvergunning te betalen, dan zijn natuurlijk alle kosten voor jou.

Winnaar

De speler, die het laatst overblijft en die alle hotels van de medespelers heeft overgenomen.

Benodigdheden:

 • Speelbord
 • 30 gebouwen
 • 8 vrijetijdsfaciliteiten
 • 8 eigendomsbewijzen
 • Geld: €5, €20, €50, €100
 • Dobbelsteen
 • Bouwtoelatingen: groen, rood, H, x2
 • Hotelnamen (trekken betalen huur)
 • Herkenningsteken grondbezitter (slipjas)
 • Herkenningsteken aannemer (gele helm)
 • Bankdirecteur (mooie hoed)
 • Huurbaas (rode das rond arm)
 • Vertegenwoordiger (stropdas)
 • Huurders (gewoon)
 • huurcontracten - 10 per pers. (200)
 • koopvergunning (100)
 • bouwvergunning (100)
 • entree (100)


Geschikt voor: VG's-Juniors,Seniors
Soort activiteit: voor op het plein/op tocht,